Склад делегатів конференції трудового колективу Української академії банківської справи

Кафедра, підрозділ Прізвище, ім’я, по-батькові
1 Фінансів Фролов С.М.
Лєонов С.В.
Школьник І.О.
Люта О.В.
Пігуль Н.Г.
Рекуненко І.І.
Сюркало Б.І.
Бойко А.О.
Пожар Т.О.
Пахненко О.М.
Трофименко І.В.
2 Банківської справи Васильєва Т.А.
Сисоєва Л.Ю.
Циганюк Д.Л.
Криклій О.А.
Буряк А.В.
Богма С.Д.
Височина А.В.
3 Бухгалтерського обліку і аудиту Журавка Ф.О.
Савченко Т.Г.
Бурденко І.М.
Коренєва О.Г.
Винниченко Н.Н.
Скорба О.А.
Пластун О.Л.
Серпенінова Ю.С.
Макаренко І.О.
Колдовський А.В.
4 Управління та фінансово-економічної безпеки Козьменко С.М.
Балацький Є.О.
Бондаренко А.Ф.
Розкошна О.А.
Гордієнко В.П.
5 Міжнародної економіки Петрушенко Ю.М.
Костюк О.М.
Д’яконова І.І.
Дудченко В.Ю.
Хомутенко Л.І.
Мозговий Я.І.
Кравченко Є.О.
6 Економічної кібернетики Олійник В.М.
Козьменко О.В.
Кузьменко О.В.
Яценко В.В.
Коломієць С.В.
7 Теоретичної і прикладної економіки Кривенко Л.В.
Дутченко О.М.
Мішенін Є.В.
Олексіч О.В.
Ісаєва О.В.
8 Іноземних мов Гнаповська Л.В.
Андрейко Л.В.
Козловська Г.Б.
Отрощенко Л.С.
Турчина Т.В.
Штихно Л.В.
9 Фізичного виховання Пилипей Л.П.
Романова В.Б.
Остапенко Ю.О.
Петренко Н.В.
10 Гуманітарних дисциплін Мозговий І.П.
Бойко О.П.
Ярова А.Г.
11 Державно-правових дисциплін Ткаченко А.О.
Сухонос В.В.
Стогова О.В.
Самойленко Є.А.
12 Цивільно-правових дисциплін Чернадчук В.Д.
Деревянко Б.В.
Старинський М.В.
Афанасієв Р.В.
13 Кримінально-правових дисциплін Сухонос В.В.
Завгородня В.М.
Пасічник А.В.
14 Навчально-методичний відділ Гончарова Л.І.
Мінаєва Н.А.
15 Бібліотека Ониксимова Л.Т.
16 Інші працівники Кур’янов О.О.
17 Відділ з господарської діяльності Савченко А.М .
Тєплова А.Ф.
Медведєва Н.Ф.
18 Відділ бухгалтерського обліку та звітності Мартиненко С.В.
19 Відділ міжнародних зв’язків Хвостов С.Л.
20 Відділ готельного обслуговування Дудко О.М.
21 Комплекс громадського харчування Бережна С.В.
22 Студенти Єгор Підопригора
Олександр Поліщук
Іван Халімончук
Анатолій Колесніков
Неселевський Іван
Антон Губа
Тетяна Кравчук
Владислав Михальов
Дар'я Васильченко
Максим Бульбах
Катерина Леоненко
Юлія Петрова
Олег Холод
Едуард Рубець
Вікторія Васильченко
23 Аспіранти Закутняя А.О.
Мунтян В.В.