Організаційна структура

На підставі рішення Вченої ради академії від 31 серпня 2015 року (протокол №1) та відновідно до наказу ректора від 1 вересня 2015 року №235к затверджено структуру та лінійно-функціональне підпорядкування структурних підрозділів Української академії банківської справи.