Основні документи

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО І НАУКОВОГО ПРОЦЕСІВ
Української академії банківської справи

№ з/п Дата № протоколу Назва Положення (інструкції)
1 24.09.1999 2 Регламент роботи вченої ради Академії
2 18.01.2002 6 Концепція діяльності УАБС по підвищенню кваліфікації державних службовців Національного банку України і керівників державних підприємств, установ й організацій Сумської державної адміністрації
3 14.06.2002 10 Концепція діяльності Української академії банківської справи щодо підвищення кваліфікації державних службовців Національного банку України
4 21.11.2003 5 Положення про порядок переведення студентів з комерційної форми навчання на навчання за рахунок коштів Національного банку України
5 16.04.2004 10 Положення про вчену раду Української академії банківської справи
6 15.04.2005 10 Положення про почесного доктора Української академії банківської справи
7 Положення про почесного професора Української академії банківської справи
8 02.06.2005 11 Положення про піклувальну раду Української академії банківської справи
9 03.04.2007 6 Положення про Вчену раду Української академії банківської справи Національного банку України (нова редакція)
10 12.10.2007 2 Концепція освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу "Українська академія банківської справи Національного банку України" з підвищення кваліфікації державних службовців
11 28.11.2008 3 Положення про організацію науково-дослідних робіт у ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
12 02.10.2009 1 Концепція діяльності Інтегрованого науково-інформаційного комплексу ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
13 Положення про зарахування до аспірантури і докторантури академії
14 23.10.2009 2 Положення про Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України
15 Пропозиції щодо Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки бакалаврів в Державному вищому навчальному закладі "Українська академія банківської справи Національного банку України", яке рекомендоване до затвердження вченою радою академії (протокол №2, від 15 травня 2005 року)
16 16.04.2010 6   Положення про інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу "Українська академія банківської справи Національного банку України" (euabnbuir)
17 08.06.2010 8 Положення про організацію, планування та облік робочого часу науково-педагогічних працівників (викладачів) Державного вищого навчального закладу "Українська академія банківської справи Національного банку України"
18 15.10.2010 1 Положення про раду молодих вчених ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
19 11.02.2011 5 Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
20 Положення про порядок планування, фінансування та виконання робіт з написання, підготовки до друку та виготовлення наукових і навчально-методичних видань у ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
21 28.03.2011 6 Концепція і стратегічні перспективи Державного вищого навчального закладу "Українська академія банківської справи Національного банку України"
22 Положення про науково-методичну раду ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
23 Про організацію, планування та облік робочого часу науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу "Українська академія банківської справи Національного банку України"
24 Положення про порядок планування, фінансування, виконання та оформлення науково-дослідних робіт у ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
25 Доповнення до Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
26 23.05.2011 8 Положення про методичну раду Державного вищого навчального закладу "Українська академія банківської справи Національного банку України"
27 Положення про кафедру ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
28 Положення про організацію практики студентів Державного вищого навчального закладу "Українська академія банківської справи Національного банку України"
29 Доповнення до положення про підготовку науково-педагогічних кадрів ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України" (пункт 7.5)
30 20.09.2011 9 Положення Державного вищого навчального закладу "Українська академія банківської справи" про порядок переведення студентів з комерційної форми навчання на місця, що фінансуються за рахунок коштів Національного банку України та про порядок переведення студентів з місць, що фінансуються за рахунок коштів Національного банку України на комерційну форму навчання
31 23.09.2011 1   Положення про наукові форуми у ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
32 Доповнення до Положення про порядок планування, фінансування та виконання робіт з написання, підготовки до друку та виготовлення наукових і навчально-методичних видань у ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України" (пункт 7.2)
33 Доповнення до Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України" (пункт 6.10)
34 02.11.2011 2 Положення про організацію навчального процесу в Державному вищому навчальному закладі "Українська академія банківської справи Національного банку України" Додаток 1. Індивідуальний навчальний план студента
35 16.12.2011 3   Положення про публікацію та реєстрацію препринтних видань в ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
36   Зміни та доповнення до "Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України". Пункт 1.1, та пункт 2.3.11
37   Зміни та доповнення до Положення про організацію, планування та облік робочого часу науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу "Українська академія банківської справи Національного банку України" Додатки: 1, 2, 3
38 24.02.2012 6 Зміни та доповнення до Положення про порядок планування, фінансування та виконання робіт з написання, підготовки до друку та виготовлення наукових і навчально-методичних видань в ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
39 Концепція розвитку до 2015 року Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України
40 02.04.2012 7   Положення про академічний плагіат
41 04.05.2012 8 Положення "Про веб-систему ДВНЗ "УАБС НБУ"
42 01.09.2012 1 Положення про організацію навчального процесу ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
43 Зміни та доповнення до положення "Про підготовку науково-педагогічних кадрів ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
44 Положення про аспірантуру ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
45 01.10.2012 2 Положення про факультет банківських технологій ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
46 Положення про обліково-фінансовий факультет ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
47 Положення про юридичний факультет ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
48 Положення про деканат факультету банківських технологій ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
49 Положення про деканат обліково-фінансового факультету ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
50 Положення про деканат юридичного факультету ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
51 Положення про кафедру ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
52 08.02.2013 6 Зміни до Положення "Про гуртожиток-готель Академії"
53 Зміни до Положення "Про підготовку науково-педагогічних кадрів ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
54 Зміни і доповнення до Положення "Про порядок планування, фінансування та виконання робіт з написання, підготовки до друку та виготовлення наукових і навчально-методичних видань у ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
55 Зміни до "Доповнень до Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
56 19.02.2013 7 Положення про надання платних освітніх та інших послуг у ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
57 12.04.2013 8 Зміни та доповнення до Положення про наукові форуми у ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
58 Зміни до Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
59 Зміни та доповнення до Положення про порядок планування, фінансування та виконання робіт з написання, підготовки до друку та виготовлення наукових і навчально-методичних видань в ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
60 03.06.2013 9 Положення про організацію, планування та облік робочого часу науково-педагогічних працівників ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
61 01.07.2013 10 Положення про організацію та проведення Літніх шкіл навчальних закладів Національного банку України в Севастопольському інституті банківської справи УАБС НБУ
62 Положення про академічну мобільність студентів ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
63 Зміни до Положення про раду молодих вчених ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
64 Положення про юридичну клініку "PROGESTO" ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
65 04.09.2013 2 Положення про факультет банківських технологій ДВНЗ "Української академії банківської справи Національного банку України"
66 Положення про деканат факультету банківських технологій ДВНЗ "Української академії банківської справи Національного банку України"
67 Положення про обліково-фінансовий факультет ДВНЗ "Української академії банківської справи Національного банку України"
68 Положення про деканат обліково-фінансового факультету ДВНЗ "Української академії банківської справи Національного банку України"
69 Положення про юридичний факультет ДВНЗ "Української академії банківської справи Національного банку України"
70 Положення про деканат юридичного факультету ДВНЗ "Української академії банківської справи Національного банку України"
71 30.10.2013 4 Положення про підвищення кваліфікації працівників ДВНЗ "Української академії банківської справи Національного банку України"
72 Положення про студентське наукове товариство ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
73 02.12.2013 5 Положення про почесне звання "Заслужений професор ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
74 08.02.2013 6 Зміни до Положення "Про гуртожиток-готель Академії"
75 Зміни до Положення "Про підготовку науково-педагогічних кадрів ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
76 Зміни і доповнення до Положення "Про порядок планування, фінансування та виконання робіт з написання, підготовки до друку та виготовлення наукових і навчально-методичних видань у ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
77 Зміни до "Доповнень до Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
78 19.02.2013 7 Положення про надання платних освітніх та інших послуг в академії
79 12.04.2013 8 Зміни та доповнення до Положення про наукові форуми у ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
80 Зміни до Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
81 Зміни та доповнення до Положення про порядок планування, фінансування та виконання робіт з написання, підготовки до друку та виготовлення наукових і навчально-методичних видань в ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
82 03.06.2013 9 Положення про організацію, планування та облік робочого часу науково-педагогічних працівників ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
83 01.07.2013 10 Положення про юридичну клініку "PROGESTO" ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
84 Положення про організацію та проведення Літніх шкіл для студентів навчальних закладів Національного банку України в Севастопольському інституті банківської справи ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
85 Положення про академічну мобільність студентів ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
86 Зміни до Положення про раду молодих вчених ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
87 01.07.2013 2 Положення про факультет банківських технологій ДВНЗ "Української академії банківської справи Національного банку України"
88 Положення про деканат факультету банківських технологій ДВНЗ "Української академії банківської справи Національного банку України"
89 Положення про обліково-фінансовий факультет ДВНЗ "Української академії банківської справи Національного банку України"
90 Положення про деканат обліково-фінансового факультету ДВНЗ "Української академії банківської справи Національного банку України"
91 Положення про юридичний факультет ДВНЗ "Української академії банківської справи Національного банку України"
92 Положення про деканат юридичного факультету ДВНЗ "Української академії банківської справи Національного банку України"
93 30.10.2013 4 Положення про підвищення кваліфікації працівників ДВНЗ "Української академії банківської справи Національного банку України"
94 Положення про студентське наукове товариство ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
95 02.12.2013 5 Положення про почесне звання "Заслужений професор ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
96 02.07.2014 11 Корпоративний кодекс академії
97 Зміни та доповнення до "Положення про порядок планування, фінансування та виконання робіт з написання, підготовки до друку та виготовлення наукових і навчально-методичних видань"
98 01.09.2014 1 Положення "Про ректорат ДВНЗ "УАБС НБУ"
99 Положення "Про порядок переведення студентів з комерційної форми навчання на вакантні місця, що фінансуються за рахунок коштів Національного банку України"
100 Положення "Про службове житло"
101 Доповнення до Змін (наказ від 29.04.2013 р. № 141) до Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
102 14.11.2014 4 Положення "Про обліково-фінансовий факультет ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
103 Положення "Про факультет банківських технологій ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
104 Положення "Про юридичний факультет ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
105 24.12.2014 6 Положення "Про приймальну комісію Державного вищого навчального закладу "Українська академія банківської справи Національного банку України"
106 Положення "Про екзаменаційну комісію Державного вищого навчального закладу "Українська академія банківської справи Національного банку України"