Доступ до публічної інформації

Надання публічної інформації Українською академією банківської справи здійснюється на інформаційний запит у відповідності до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Юридична адреса:
Українська академія банківської справи,
вул. Петропавлівська, 57,
40030 Суми, Україна

Тел. (0542)665-001
Факс (0542)665-114
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Нормативно-правова база
Закон України   "Про інформацію" - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
Закон України   "Про доступ до публічної інформації" - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
Роз'яснення Міністерства юстиції України   "Закон України "Про доступ до публічної інформації": інформаційний прорив в Україні" - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0031323-11