Школа підвищення фінансової грамотності школярів

Куратор проекту
Кривич
Яна Миколаївна

к.е.н., старший викладач
кафедри банківської справи

Мета: формування та підвищення рівня фінансової культури школярів Сумського регіону

Завдання курсу:

 • ознайомлення школярів з сучасними фінансовими продуктами та послугами;
 • розвиток навичок користування фінансовими продуктами та послугами;
 • ознайомлення зі способами пошуку достовірної фінансової інформації;
 • захист прав споживачів фінансових послуг;
 • підтримка інтересу до вивчення предметів економічного спрямування.
 • Цільова аудиторія: учні 9-11 класів.

  Нормативне забезпечення:

 • Стратегія реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012-2017 рр.
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19 липня 2012 р. № 828, який затверджує проведення дослідно-експериментальної роботи з впровадження курсу "Фінансова грамотність" на базі загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації України протягом семи років.
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.05.2012 р. "Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою "Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності в навчально-виховний процес навчальних закладів" на базі навчальних закладів України".
 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 лютого 2012 р. №1/9-156 про включення курсу "Фінансова грамотність" до переліку курсів за вибором.
 • Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 8 лютого 2012 р. про схвалення навчальної програми.
 • Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 липня 2012 р. №14.1/10-2168 про схвалення навчальних матеріалів з курсу "Фінансова грамотність" для видання.
 • Постанова НБУ від 21.03.2012 р. "Про створення Національним банком України міжвідомчої робочої групи з розроблення та реалізації Програми підвищення рівня фінансової грамотності населення України";
 • Наказ НБУ №61-од від 18.05.2013 р. "Про затвердження Плану заходів НБУ з підвищення рівня фінансової грамотності населення України на 2013 рік".
 • Навчальна програма курсу

  Тема 1 Гроші, їх функції та види

  Історія виникнення грошей та української гривні. Функції та види грошей. Елементи захисту сучасних грошей. Електронні гроші та їх види в Україні.

  Примітка. За бажанням урок проводиться на базі ДВНЗ "УАБС НБУ" у музеї становлення і розвитку банківської системи на Сумщині та історії грошей.

  Тема 2 Основи власних фінансів : надходження, видатки, планування сімейного бюджету.

  Поняття бюджету сім’ї. Доходи бюджету сім’ї. Види сімейних витрат та особливості їх планування. Типи сімейних бюджетів. Особливості планування бюджету сім’ї.

  Тема 3 Податки і податкова культура

  Історія та сутність податків, їх різновиди. Особливості системи оподаткування в Україні.

  Тема 4 Банки та банківська система

  Національний банк України та його функції. Поняття, призначення, класифікація та операції комерційних банків.

  Примітка. За бажанням урок проводиться на базі тренувального банку ДВНЗ "УАБС НБУ"

  Тема 5 Депозитні вклади в банках

  Сутність банківських депозитів та їх різновиди. Особливості поточних і строкових депозитів. Залежність процентної ставки за депозитом від терміну його розміщення. Основні види та правила вибору банку для вкладення коштів Правила укладення депозитного договору.

  Тема 6 Особливості банківського кредитування населення в Україні

  Поняття кредиту та його різновиди. Кредитний договір з банком – структура та особливості. Споживчий кредит – переваги та загрози для користувача. Кредитні картки: що потрібно знати, щоб не залізти в борги? Особливості авто кредитування. Особливості іпотечного кредитування. Захист споживачів кредитних послуг в Україні.

  Тема 7 Пластикові картки, банкомати і грошові перекази

  Види пластикових карт. Процес здійснення платежів за допомогою пластикової картки та електронних грошей. Комісії банку за користування картками. Безпечне користування банкоматами. Грошові перекази в Україні та правила їх здійснення. основні помилки при переказі грошових коштів та методи їх уникнення.

  Тема 8 Способи збереження та примноження коштів

  Як примножати заощадження? Способи збереження та примноження коштів та їх ключові особливості (банківські депозити, дорогоцінні метали, вклади в нерухомість, власний бізнес, інвестиційні фонди). Особливості вкладень коштів в інститути спільного інвестування, пайові інвестиційні фонди, недержавні пенсійні фонди.

  ВАЖЛИВО!!!

  Навчальна програма запропонованого нами курсу включає 8 тем, але ми готові запропонувати до розгляду і інші теми.

  Періодичність і тематика заняття визначається в індивідуальному порядку.

  Заняття за бажанням можуть проводитися як на базі Академії, так і на базі окремо взятих шкіл.

  Навчання здійснюється на безкоштовній основі!!!

  Контактна особа: Кривич Яна Миколаївна – Голова Ради молодих вчених ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , тел. моб.: +380999403501

  Заходи для школярів: