Наукові інтереси

Андрейко Лариса Володимирівна, канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов Інтерпретація тексту, науковий та художній переклад, методика викладання іноземних мов This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Афанасієв Роман Володимирович, канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і банківського права Адміністративне право адвокатура України This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Афанасьєва Ольга Борисівна, канд. екон. наук, асистент кафедри міжнародної економіки Міжнародна банківська діяльність, ризик-менеджмент, антикризовий менеджмент в банках, антикризове регулювання банківської діяльності, ризик-менеджмент, корпоративне управління This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Балацький Євген Олегович, д-р екон. наук, доцент, завідувач кафедри УФЕБ Економіка природокористування, економічні конфлікти This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Бєлова Інна Валеріївна, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи Ризики та проблеми контролю в банках; використання статистичних методів для прийняття управлінських рішень This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Богма Сергій Дмитрович, канд. екон. наук, асистент кафедри банківської справи Консолідація банківської системи, іноземний капітал в банківській системі This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Боженко Андрій Сергійович, аспірант кафедри економічної кібернетики Страховий ринок, перестрахування, управління фінансовою безпекою страховика This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Бойко Антон Олександрович, канд. екон. наук, старший викладач кафедри фінансів Податкова система, податковий менеджмент, моделювання в управлінні фінансовими процесами. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Бойко Ольга Петрівна, д-р філос. наук, професор кафедри гуманітарних дисциплін Філософія культури, філософська антропологія This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Бондаренко Алла Федорівна, канд. техн. наук, доцент кафедри УФЕБ Маркетинг, інноваційний маркетинг, банківський маркетинг This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Бондаренко Євгенія Костянтинівна, аспірант кафедри УФЕБ Управління фінансовою безпекою підприємства, страховий ринок, фінансова безпека страхової компанії This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Братушка Сергій Миколайович,
канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри економічної кібернетики
Математичне програмне забезпечення, математичне моделювання, програмування This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Бричко Марина Михайлівна, канд. екон. наук, асистент кафедри фінансів Фінансіалізація, ефективність діяльності, корпоративне управління, математичні методи та моделі в економіки This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Бурденко Ірина Миколаївна, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Методологічні засади розвитку ринку похідних фінансових інструментів This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Буряк Анна Володимирівна, канд. екон. наук, старший викладач Ефективність банківського бізнесу, банківський нагляд та регулювання, фінансова стабільність країни This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Васильєва Тетяна Анатоліївна д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри банківської справи Банківська справа, інвестування, відтворювальні процеси в економіці, ризик-менеджмент, інноваційна діяльність This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Васюріна Алла Олександрівна, канд. філос. наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Філософія культури, соціокультурні процеси This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Вербицький Валентин Вікторович, cтарший викладач кафедри фізичного виховання Психічне здоров’я студентів ВНЗ на заняттях з фізичної культури This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Винниченко Наталія Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Професійні стандарти бухгалтерського обліку, організація бухгалтерського обліку на підприємствах, внутрішній контроль, бюджетний контроль, державний контроль, контролінг This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Височина Аліна Володимирівна, аспірант кафедри банківської справи Бюджетна політика, стратегічне фінансове управління, фінансове вирівнювання, фінансовий потенціал регіону This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Гнаповська Людмила Вадимівна, канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Когнітивна семантика, ономастика, мовне тестування, методика викладання іноземних мов This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Гончарова Маргарита Леонідівна, канд. екон. наук, доцент кафедри УФЕБ Сучасні тендеції розвитку науки управління в Україні і за кордоном This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Гордієнко Вікторія Павлівна, канд. екон. наук, доцент кафедри УФЕБ Регіональна економіка, інвестиційний потенціал регіону, економіка природокористування This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Гриценко Костянтин Григорович, канд. техн. наук, доцент кафедри економічної кібернетики Моделі та методи управління економічними системами та процесами, страховий менеджмент, фінансовий ринок This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Гриценко Олена Іванівна, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Організація обліку і аудиту в кредитних спілках та основних галузях економічної діяльності, підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Гузь Марина Михайлівна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри теоретичної і прикладної економіки Банківський маркетинг; маркетингові комунікації; менеджмент This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Дахер Катерина Анатоліївна, канд. пед. наук, старший викладач кафедри економічної кібернетики Математичне моделювання в економіці, впровадження інформаційних технологій в навчальний процес, педагогічні технології в навчанні This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Дейнека Ольга Валеріївна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Державні фінанси, фінанси державного сектора економіки This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Деревянко Богдан Володимирович, д-р юрид. наук, професор кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Правовий статус суб’єктів господарювання, правовий режим майна суб’єктів господарювання, правове регулювання діяльності навчальних закладів, правове регулювання відносин у сфері транспорту This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Дехтяр Надія Анатоліївна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Фінансова система України, фінансовий механізм функціонування суб’єктів господарювання, державні фінанси This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Діденко Ірина Вікторівна, аспірант кафедри банківської справи Фінансовий менеджмент, фінансова логістика This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Дмитерко Марія Олександрівна, аспірант кафедри теоретичної і прикладної економіки Розвиток виробничих кластерів This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Дорда Світлана Володимирівна, канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов Прагматика, комунікативна лінгвістика, гендерна лінгвістика, методика викладання іноземних мов This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Дудченко Вікторія Юріївна, канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки Державний борг, особливості економічного розвитку зарубіжних країн, організація фінансових систем зарубіжних країн This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Дутченко Олег Миколайович, канд. екон. наук, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Економіка підприємства, оцінка майна, бізнес-планування This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Дутченко Олена Олегівна, канд. екон. наук, асистент кафедри УФЕБ Фінансова діяльність різних форм бізнесу, фінансовий ринок This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Д'яконова Ірина Іванівна, д-р екон. наук, професор кафедри міжнародної економіки, декан факультету банківських технологій Міжнародні фінанси, міжнародна банківська справа, банківський нагляд та регулювання This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Єльнікова Юлія Василівна, канд. екон. наук, аспірант кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Ринок похідних фінансових інструментів, облік фінансових інструментів This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Жаренко Валерій Федорович, канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і банківського права Правові питання діяльності сільськогосподарських товаровиробників (суб'єктів господарювання) створених в процесі аграрної реформи, земельні та майнові правовідносини This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Жмайлова Ольга Григорівна, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Розробка діючої моделі аналізу, оцінки фінансового стану підприємств та ефективності використання фінансових ресурсів This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Журавка Олена Сергіївна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Фінансова діяльність страхових компаній, фінансова безпека This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Журавка Федір Олександрович, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Держаний фінансовий контроль, валютна політика, операції з похідними фінансовими інструментами This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Завгородня Владислава Миколаївна, канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Європейське право; правові засади функціонування публічної адміністрації This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Закутняя Альона Олександрівна, аспірант кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Монетарна політика, формування транспарентного середовища реалізації монетарної політики This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Зякун Алла Іванівна, канд. іст. наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Історіографія, історія України, історія української культури, методика викладання історії, історична освіта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Івашова Ірина Петрівна, асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Цивільно-правове регулювання житлових, сімейних, спадкових правовідносин This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Кобичева Оксана Станіславівна, канд. екон. наук, асистент кафедри фінансів Банківське проектне фінансування This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Козирєв Вадим Анатолійович, аспірант кафедри УФЕБ Страхова справа, управління кредитним ризиком This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Козловська Ганна Борисівна, канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов Лінгвістика тексту, методика викладання іноземних мов This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Козьменко Ольга Володимирівна, д-р екон. наук, професор кафедри економічної кібернетики Актуарні розрахунки, страхування і перестрахування, екологічне страхування This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Козьменко Сергій Миколайович д-р екон. наук, професор, в.о. ректора Менеджмент організацій, стратегічний менеджмент у банках, відтворювальні процеси в економіці This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Койбічук Віталія Василівна, асистент кафедри економічної кібернетики Моделювання економічних процесів в банківській діяльності засобами математичних методів This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Колдовський Артем Володимирович, канд. екон. наук, асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Державний фінансовий контроль, облік у банку, звітність банку, аудит корпоративної соціальної відповідальності, валютне регулювання This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Коломієць Світлана Володимирівна, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри економічної кібернетики Теорія біфуркації та її застосування, теорія та методика професійної освіти This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Коренєва Оксана Геннадіївна, канд. екон. наук, доцент бухгалтерського обліку і аудиту Методологія і організація обліку, обліково-аналітичні операції, принципи та методики МСФЗ у бухгалтерському обліку та звітності банків України This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Костюк Олександр Миколайович, д-р екон. наук, професор кафедри міжнародної економіки Корпоративне управління в банках, корпоративний контроль, неоінституціональна економіка This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Костюк Олена Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання; аспекти міжнародного економічного співробітництва України; митно-тарифне регулювання This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Кравченко Єлизавета Олександрівна, викладач-стажист кафедри УФЕБ Управління державним боргом, бюджетний дефіцит This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Кравченко Олена Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Стратегічний аналіз, бухгалтерський облік і контроль в бюджетних установах This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Кремень Вікторія Михайлівна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Фінансова система, фінансовий ринок, статистичне вивчення фінансового сектору, розбудова і удосконалення системи фінансового нагляду This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Кремень Ольга Іванівна, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Статистичне вивчення соціально-економічних явищ і процесів This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Кривенко Лариса Володимирівна, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки Сучасні тенденції економічного розвитку та їх регулювання This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Кривич Яна Миколаївна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри банківської справи Банківська справа, ризик-менеджмент, маркетинг, інноваційна діяльність банків This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Криклій Олена Анатоліївна, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи Управління фінансами банку, управління фінансовими ризиками банку This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Крухмаль Олена Валентинівна, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи Кредитний менеджмент у банку, фінансова стійкість банку This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Кубах Тетяна Григорівна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Інвестування, фінансове інвестування, фінансовий контролінг, організація та управління фінансово-економічною безпекою банків, фінансових та банківських установ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Кузьменко Ольга Віталіївна, канд. екон. наук, доцент кафедри економічної кібернетики Економіко-математичне моделювання, актуарні розрахунки This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Кулішенко Людмила Анатоліївна, канд. філол. наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Комунікативні процеси, національне виховання This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Кунцевич Марія Павлівна, асистент кафедри державно-правових дисциплін Історія правового регулювання банківської діяльності в Україні та світі, форми реалізації виконавчої влади у сфері банківської діяльності This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Куришко Олександр Олександрович, канд. екон. наук, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Податковий облік, податкова звітність, облік і аудит у банку This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Лапіна Юлія Григорівна, канд. екон. наук, асистент кафедри міжнародної економіки Корпоративне управління в банку, інвестиційний банкінг This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Ласукова Анна Сергіївна, асистент кафедри банківської справи Корпоративна соціальна відповідальність в банку, оцінка ефективності банківського бізнесу, маркетинг у банку This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Лещенко Ольга Іллівна, канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов Семантика, лінгвістика тексту, прагматика тексту, методика викладання іноземних мов This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Лєонов Сергій Вячеславович, д-р екон. наук, професор кафедри фінансів, проректор академії Банківська справа, інвестування, відтворювальні процеси в економіці, ризик-менеджмент, інноваційна діяльність This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Лукін Дмитро Анатолійович, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи Маркетинг в банку, ринок банківських послуг, проектне фінансування, ринок векселів в Україні, антикризове управління банком This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Лук'янець Дмитро Миколайович, д-р юрид. наук, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Теорія управління, теорія юридичної відповідальності, адміністративна відповідальність This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Люта Ольга Василівна, канд. екон. наук, доцент, заступник декана обліково-фінансового факультету Державні фінанси, місцеві фінанси This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Макаренко Інна Олександрівна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Корпоративна звітність та її аудит, міжнародні стандарти фінансової звітності, фінансові ринки This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Макаренко Михайло Ілліч, д-р екон. наук, професор кафедри міжнародної економіки Грошово-кредитне і податково-бюджетне регулювання економіки, фінансова глобалізація, інфляція та антиінфляційна політика This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Маланчук Петро Михайлович, канд. юрид. наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Проблеми захисту в кримінальному процесі This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Маланчук Тетяна Василівна, асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Правове регулювання захисту прав споживачів, адміністративно-правові засоби захисту прав споживачів This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Мартиненко Володимир Олександрович, канд. наук з держ. упр., доцент кафедри УФЕБ Регіональна економіка, система технологій, екологія This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Мартиненко Олександр Петрович, канд. техн. наук, доцент кафедри УФЕБ Охорона праці This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Миленкова Римма Володимирівна, канд. пед. наук, доцент кафедри іноземних мов Педагогіка,психологія творчості, методика викладання іноземних мов This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Мирославський Сергій Володимирович, канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Вексельний обіг, використання векселів у господарській діяльності This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Мінченко Марія Геннадіївна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри банківської справи Ризик-менеджмент, банківська справа, ринок банківських послуг, конкурентоспроможність банківських послуг This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Мірошниченко Ганна Олександрівна, канд. екон. наук, асистент кафедри УФЕБ Забезпечення рівноваги банківської системи, фінансова рівновага, стійкість банківської системи This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Мірошниченко Олеся Володимирівна, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Управління конкурентоспроможністю банку, методологія і організація фінансового обліку This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Мішенін Євгеній Васильович, д-р екон. наук, професор кафедри теоретичної і прикладної економіки Теорія господарського механізму, економіка підприємства, інноваційна економіка та економіка природокористування This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Мозговий Іван Павлович, д-р філос. наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Історія релігії, історія філософії, історія культури на переломних етапах світового розвитку This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Мозговий Ярослав Іванович, канд. екон. наук, старший викладач кафедри міжнародної економіки Корпоративна соціальна відповідальність банку, корпоративне управління в банку This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Небаба Наталія Олександрівна, асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Управління фінансовими потоками, недержавне пенсійне забезпечення, портфельне інвестування, облік недержавного пенсійного забезпечення This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Нілова Наталія Марківна, канд. екон. наук, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Економічна соціологія This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Овчарова Наталія Вікторівна, канд. екон. наук, асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, методологія і організація обліку суб’єктів малого бізнесу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Олексіч Дмитро Володимирович, канд. екон. наук, старший викладач кафедри теоретичної і прикладної економіки Статистичний облік, облік на малих підприємствах, облік у банках, державний аудит This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Олексіч Жанна Анатоліївна, канд. екон. наук, асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Статистичний облік, облік на малих підприємствах, облік у банках, державний аудит This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Олійник Віктор Михайлович, канд. фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики Актуарні розрахунки, страхування, оптимізація та управління фінансовими потоками This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Омельченко Юлія Валеріївна, канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки Міжнародний маркетинг This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Остапенко Валентина Василівна, cтарший викладач кафедри фізичного виховання This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Остапенко Юрій Олександрович, старший викладач кафедри фізичного виховання Професійно-прикладна фізична підготовка студентів інформаційно-логічної групи спеціалістів This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Отрощенко Лариса Степанівна, канд. пед. наук, доцент кафедри іноземних мов Порівняльна професійна педагогіка, методика викладання іноземних мов This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Парфентій Людмила Анатоліївна, канд. екон. наук, асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Операції з ПФІ та їх облік, статистика, фінансовий менеджмент, фінансова безпека держави та суб’єктів підприємництва This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Пасічник Андрій Володимирович, канд. юрид. наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Проблеми адміністративної правосуб'єктності This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Пахненко Олена Михайлівна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри фінансів Страховий ринок, мікрострахування, перестрахування, фінансовий ринок This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Петренко Наталія Володимирівна, старший викладач кафедри фізичного виховання Оптимізація фізичної та розумової працездатності студентів економічних спеціальностей засобами аква-фітнесу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Петренко Олена Павлівна, асистент кафедри фізичного виховання Удосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки студенток економічних спеціальностей засобами оздоровчого фітнесу (Pilates) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Петрушенко Юрій Миколайович, канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки Суспільні та громадські фінанси, економічні аспекти глобалізації, економічна теорія соціальних комунікацій This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Пилипей Леонід Петрович, д-р наук з фіз. вих., професор, завідувач кафедри фізичного виховання Професійно-прикладна фізична підготовка студентів вищих навчальних закладів This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Пігуль Наталія Георгіївна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Корпоративні фінанси This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Пластун В'ячеслав Леонідович, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Інституційні інвестори, фондовий ринок This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Пластун Олексій Леонідович, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Управлінський облік, прогнозування цін на фінансові активи, технічний аналіз, фундаментальний, ринкові аномалії, біржові спекуляції, фінансова безпека This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Плотнікова Марія Володимирівна, канд. юрид. наук, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Державне управління в банківській сфері, правовий статус Національного банку This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Побожій Сергій Іванович, канд. мистецтвознав., доцент кафедри гуманітарних дисциплін Мистецьке життя на Сумщині, арт-менеджмент, художній ринок This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Пожар Тетяна Олександрівна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри фінансів Фінанси, державний фінансовий контроль, фінансова діяльність суб'єктів господарювання, фінансовий аналіз This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Рекуненко Ігор Іванович, д-р екон. наук, професор кафедри фінансів Фінансове посередництво, фінансовий ринок, ринок цінних паперів This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Роєнко Вікторія Володимирівна, канд. екон. наук, асистент кафедри фінансів Фінанси, моделювання в управлінні фінансовими процесами This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Розкошна Олена Анатоліївна, канд. екон. наук, доцент кафедри УФЕБ Сучасні тенденції розвитку науки управління в Україні і за кордоном This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Романова Вікторія Борисівна, старший викладач кафедри фізичного виховання This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Руденко Людмила Дмитрівна, канд. юрид. наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, міжнародне економічне право This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Рябушка Людмила Борисівна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Бюджетна система, бюджетний менеджмент, організація та управління системою фінансово-економічної безпеки This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Савченко Тарас Григорович, д-р екон. наук, професор, декан обліково-фінансового факультету Монетарна політика, механізм впливу банківської системи на рівноважні стани у економіці, трансфертне ціноутворення у банку This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Салатенко Іван Олександрович, асистент кафедри фізичного виховання Спортивно-орієнтована технологія фізичного виховання студенток економічних спеціальностей на основі волейболу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Самойленко Євген Анатолійович, асистент кафедри державно-правових дисциплін Міжнародне річкове право This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Самусевич Ярина Валентинівна, аспірант кафедри банківської справи Вартісно-орієнтоване управління підприємством, податкова політика держави, екологічне оподаткування This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Семеног Андрій Юрійович, канд. екон. наук, старший викладач кафедри фінансів Фінанси, управління фінансовою санацією підприємств, податкова система This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Серпенінова Юлія Сергіївна, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Облік необоротних активів на підприємстві, управління ліквідністю банку, система гарантування вкладів фізичних осіб This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Синюченко Майя Іванівна, канд. екон. наук, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Макроекономічна рівновага, економічне зростання, грошовий обіг This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Синявська Ольга Олександрівна, асистент кафедри економічної кібернетики Економіко-математичні методи і моделі, моделювання банківської діяльності, математичне програмне забезпечення, моделювання економіки This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Сисоєва Лариса Юріївна, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи Банківське регулювання, нагляд на основі оцінки ризиків, грошово-кредитна політика This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Скарлупіна Юлія Анатоліївна, асистент кафедри іноземних мов Лінгвокультурологія, дискурс-аналіз, методика викладання французької мови This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Скорба Олег Анатолійович, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Організація державного фінансового контролю в Україні, організація аудиторської діяльності в Україні This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Славко Анна Сергіївна, старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Кримінальне право, міжнародне кримінальне судочинство This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Старинський Микола Володимирович, канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Валютне право, банківське право, правове регулювання ринку фінансових послуг This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Стогова Ольга Володимирівна, канд. політ. наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін, заступник декана юридичного факультету Етнонаціональна політика, проблеми місцевого самоврядування This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Сухонос Віктор Володимирович, д-р юрид. наук, професор, декан юридичного факультету Організація та діяльність прокуратури в Україні This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Сухонос Володимир Вікторович, д-р юрид. наук, професор кафедри державно-правових дисциплін Актуальні проблеми державознавства This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Сюркало Богдан Іванович, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Фінансове планування і контроль, фінансовий моніторинг, фінансовий ринок, протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Ткаченко Анатолій Олександрович, канд. юрид. наук, канд. іст. наук, доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Історико-правові і теоретико-методологічні проблеми банківської діяльності; історико-теоретичні проблеми державотворення в Україні This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Туляков Олег Олегович, канд. пед. наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Філософія історії, конкретний православний ідеалізм This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Фролов Сергій Михайлович, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів Банківська та бюджетна діяльність, міжбюджетні відносини, зовнішньоекономічна та митна діяльність This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Ходцева Алла Олександрівна, канд. пед. наук, доцент кафедри іноземних мов Порівняльна професійна педагогіка та методика викладання іноземних мов This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Хомутенко Людмила Іванівна, канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки Міжнародна економіка, міжнародні економічні відносини, міжнародні фінанси, європейська інтеграція This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Циганюк Дмитро Леонідович, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи Розвиток банківської системи України та світу, міжнародний рух капіталу, портфельне інвестування, ринок цінних паперів, інститути спільного інвестування, небанківські фінансово-кредитні організації This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Чернадчук Віктор Дмитрович, д-р юрид. наук, професор, завідувач кафедрою цивільно-правових дисциплін та банківського права Фінансове право This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Шамота Галина Михайлівна, канд. екон. наук, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Проектне фінансування, інновації, фінанси This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Швагер Ольга Андріїївна, асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Правові основи регулювання бюджетної та податкової системи України This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Шипунова Ольга Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Інформаційне забезпечення, інформаційні системи, інформаційні технології This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Школьник Інна Олександрівна д-р екон. наук, професор кафедри фінансів, проректор академії Фінансове посередництво, фінансовий ринок This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Шлапко Тетяна Вікторівна, канд. юрид. наук, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Захист трудових прав працівників та роботодавців, пенсійне забезпечення інвалідів This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Щербак Світлана Володимирівна, канд. юрид. наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Цивільний процес, виконавче провадження This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Щербина Тетяна Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки Грошово-кредитна політика, трансмісійний механізм монетарної політики This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Яременко Наталія Сергіївна, канд. екон. наук, асистент кафедри економічної кібернетики Економіко-математичні методи і моделі: оптимізаційні методи та моделі, Економіко-математичні методи і моделі: економетрика, моделі економічної динаміки This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Ярова Алла Григорівна канд. філол. наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін, проректор академії Сучасне українське мовознавство This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Facebook
Яровенко Ганна Миколаївна, канд. екон. наук., доцент кафедри економічної кібернетики Автоматизація внутрішнього контролю, аудиту, бухгалтерського обліку This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Ярошенко Алла Станіславівна, канд. екон. наук, асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Статистичний облік, історія бухгалтерського обліку, інформаційні системи бухгалтерського обліку, конкуренція в банківській системі України This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Ярошенко Олена Василівна, канд. екон. наук, асистент кафедри теоретичної і прикладної економіки Недержавне пенсійне забезпечення; інвестування This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Яценко Валерій Валерійович, канд. техн. наук, доцент кафедри економічної кібернетики Системи штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень, інформаційні і комунікаційні технології в навчальному процесі вищої школи, теорія і методика навчання інформатики This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar
Linkedin
Facebook