Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин

10-11 червня у приміщенні наукової бібліотеки Державного вищого навчального закладу "Українська академія банківської справи Національного банку України" відбулася Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин".

Співорганізаторами наукового заходу виступили Національний банк України, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України", Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Міжнародна асоціація істориків права.

Метою конференції стало обговорення найважливіших питань фінансового та банківського права, обміну думками щодо вдосконалення вітчизняної банківської системи, незалежності Національного банку України, підвищення ефективності правового регулювання банківської діяльності та дослідження особливостей історичного розвитку вітчижняної фінансово-кредитної системи.

У роботі конференції взяли участь понад 80 осіб, які представили наукові та навчальні установи Дніпропетровська, Донецька, Запоріжжя, Ірпеня, Києва, Курська, Львова, Миколаєва, Москви, Одеси, Полтави, Севастополя, Сум, Харкова, Херсону, Хмельницького, Чернівців, а також – фахівці Національного банку України та комерційних банків.

Після проведення конференції було видано збірник тез доповідей, у якому розміщено 82 публікацій її учасників.

На пленарному і секційних засіданнях виступили з доповідями і взяли участь в обговоренні понад 40 науковців і фахівців-практиків.

Тематично робота конференції здійснювалася за такими основними напрямками:

  • історичні витоки та теоретичні проблеми фінансово-правового регулювання (секція 1);
  • правове забезпечення бюджетної політики і реформа бюджетного законодавства (секція 2);
  • проблемні аспекти правового регулювання податкових відносин і шляхи їх реалізації при здійсненні податкової реформи (секція 3);
  • основні напрями вдосконалення правового забезпечення незалежності Національного банку України (секція 4);
  • правове регулювання банківської діяльності та шляхи його вдосконалення (секція 5);
  • напрями вдосконалення валютного та іншого законодавства, спрямованого на покращення інвестиційного клімату в Україні (секція 6);
  • проблеми ефективності юридичної відповідальності у фінансовій та господарській сферах (секція 7).

Конфереція пройшла на високому науковому рівні. Багато серйозних, актуальних та дискусійних тем було піднято та обговорено у виступах теоретиків і практиків Національного банку України, наукових та навчальних закладів, гостей та господарів конференції, всі доповіді викликали неабиякий науковий інтерес. Неформальному спілкуванню сприяли культурні заходи: відвідування Сумського художнього музею ім. Никанора Онацького, Музею партизанської слави "Спадщанський ліс", а також екскурсія містом.