Воронцова Анна Сергіївна

Воронцова Анна Сергіївна

Аспірант кафедри міжнародної економіки.

Сфера наукових інтересів: фінансова політика, суспільні фінанси, місцевий бюджет

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Народилася у м. Cуми у 1992 році.

Закінчила обліково-фінансовий факультет ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ" за спеціальністю "Облік і аудит" (2014 р.), отримала диплом магістра з відзнакою. В аспірантурі з відривом від виробництва за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит з 2014 року.

Наукові статті:

 • Воронцова, А.С. Порівняльна характеристика визнання та оцінки витрат як елементу фінансової звітності у національній та міжнародній практиці [Текст] / А.С. Воронцова // Науковий електронний журнал "Молодіжний економічний дайджест". – 2014. – № 1 (1). – С. 108–113.
 • Воронцова, А.С. Концептуальні основи оцінки об’єктів бухгалтерського обліку в різних системах професійних стандартів [Текст] / І.О. Макаренко, А.С. Воронцова // Збірник наукових праць ДВНЗ "УАБС НБУ" "Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України". – 2014. – № 38. – 181 – 196.
 • Воронцова, А.С. Інтегральна методика оцінки аудиторського ризику [Текст] /О.Л. Пластун, І.О. Макаренко, А.С. Воронцова // Аудитор України. – 2014. – № 3 (220). – 50 – 56.
 • Воронцова, А.С. Особливості відображення основних засобів в обліковій політиці [Текст] / А.С. Воронцова // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ. Серія І: "Економічні науки". – 2014. – № 2 (7). – С. 501 – 508.
 • Воронцова, А.С. Справедлива вартість необоротних активів: сутність та процедура оцінювання [Текст] / А.С. Воронцова // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ. Серія І: "Економічні науки". – 2013. – № 3 (5). – С. 277 – 288.
 • Воронцова, А.С. Знецінення об’єктів основних засобів: суть і основні процедури [Текст] / А.С. Воронцова // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ. Серія : Економічні науки. –2013. – № 3. – С. 191 – 201.
 • Воронцова, А.С. Порівняльна характеристика обліку основних засобів в інформаційних системах [Текст] / А.С. Воронцова // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ. Серія : Економічні науки. –2012. – № 2. – С. 175 – 185.

Тези доповідей:

 • Воронцова, А.С. Розробка методики оцінки аудиторського ризику ТОВ "Сумитеплоенерго" [Текст] / А.С. Воронцова // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, спецвипуск за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи країни: погляд у майбутнє. – 2014. – Том 1. – С. 83–85.
 • Воронцова, А.С. Проблеми організації процесу складання та подання податкової звітності з податку на додану вартість [Текст] / А.С. Воронцова // Матеріали VІ Міжнародної студентської наукової конференції ЛІБС УБС НБУ "Проблеми обліку, аналізу і аудиту в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів". – 2013. – № 2 (7). – С. 42 – 45.
 • Воронцова, А.С. Порівняльна характеристика обліку основних засобів в інформаційних системах "1С: Бухгалтерія 7.7" та "1С: Бухгалтерія 8.2" [Текст] / А.С. Воронцова // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції Київського університету імені Бориса Грінченка "Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи". – 2013. –№ 1. – С. 33 – 36.
 • Воронцова, А.С. Впровадження американських стандартів GAAP в Україні [Текст] / А.С. Воронцова // Матеріали 2-ї Міжнародної молодіжної наукової конференції ЮЗГУ "Покоління майбутнього: погляд молодих вчених". – 2013. – Том 1. Частина 1. – С. 255 – 259.
 • Воронцова, А.С. Оцінка основних засобів банку та підприємств України на дату балансу [Текст] / А.С. Воронцова // Матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції "Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України в умовах фінансової нестабільності". –2012. – № 3. – С. 61 – 65.