Науково-методична рада

Науково-методична рада є постійно діючим дорадчим координаційним органом академії, що визначає головні напрями навчально-методичної роботи з питань підвищення ефективності та якості вищої освіти і вдосконалення навчального процесу.

Склад науково-методичної ради переглядається щороку та затверджується наказом ректора Академії. До складу ради входять керівники факультетів, кафедр, наукової бібліотеки, досвідчені викладачі та фахівці.

До компетенції науково-методичної ради навчального закладу належать питання щодо:

  • розробки, внесення змін та рекомендації до нормативних документів Академії, що регламентують освітній та науковий процес;
  • удосконалення організації освітнього процесу в Академії;
  • розробки та вдосконалення навчальних планів підготовки майбутніх фахівців;
  • організації та підвищення ефективності роботи підготовчих курсів;
  • розробки рекомендацій по підвищенню кваліфікації науково-педагогічного персоналу;
  • аналізу результатів освітньої діяльності;
  • погодження списку навчально-методичної літератури, що подається бібліотекою академії до тендерного комітету;
  • рекомендації до проведення акредитації освітньої програми;
  • розгляду та рекомендації до друку навчально-методичної літератури;
  • інші питання, що пов’язані з організацією освітнього процесу в Академії.