Савицька Оксана Іванівна

Савицька Оксана Іванівна

Аспірант кафедри фінансів.

Сфера наукових інтересів: зовнішньоекономічна та митна діяльність, бюджетна діяльність.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Народилася на Полтавщині у 1991 році.

Закінчила обліково-фінансовий факультет ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ" за спеціальністю "Облік і аудит" (2013 р.), отримала диплом магістра з відзнакою. В аспірантурі з відривом від виробництва за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит з 2013 року.

Тези:

  1. Чоботар О.І. Особливості віднесення фінансових витрат на створення кваліфікаційних активів / [Текст] / О.І. Чоботар // Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу; матеріали ІІІ Міжнародної студентської наукової інтернет-конференції, 25 листопада 2011р., м. Донецьк. – 2011. – С. 157-160.
  2. Чоботар О.І. Особливості формування облікової політики будівельних підприємств / [Текст] / О.І. Чоботар // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи ; зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25 лют. – 1 бер. 2013 р., Дніпропетровськ. – 2013. – С. 206-210.
  3. Чоботар О. Вплив факторів державного протекціонізму у зовнішній торгівлі на фінансовий потенціал регіону / [Текст] / О. Чоботар, В. Шестопалов // Розвиток національної економіки: методологія та практика: матеріали міжнародної науково-практичній конференції (15–16 квітня 2014 р.), м. Івано-Франківськ, – Тернопіль: Крок, – 2014. – С. 153 – 154.
  4. Чоботар О. Дослідження сутності та трактування поняття "фінансове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності / [Текст] / О. Чоботар // Економічні перспективи підприємств та регіонів України в контексті основних соціально-еколого-економічних трендів: матеріали міжнародної науково-практичній конференції (22 травня 2014 р.), м. Харків, – Д. : НГУ, – 2014. – С. 173 – 174.
  5. Чоботар О., Фінансове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства: розуміння поняття та його вплив на фінансовий потенціал регіону / [Текст] / О. Чоботар, В. Шестопалов // Фінансово-економічні та соціальні чинники розвитку міжнародних відносин: збірник матеріалів міжнародної науково-практичній конференції (6–7 червня 2014 р.), м. Київ. – 2014. – Ч. 1. – С. 115 – 117.

Статті:

  1. Чоботар О.І. Бухгалтерська професія: значення для підприємства, держави та суспільства / [Текст] / О.І. Чоботар, О.І. Кремень // Збірник наукових праць: Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ". – 2012. – №34. – С. 196-210.
  2. Фролов, С.М. Сутність фінансового забезпечення та його місце у зовнішньоекономічній діяльності підприємств [Текст] / С.М. Фролов, О.І. Чобтар // Економіка та держава. - 2014. - № 9. - С. 6 - 9.
  3. Фролов, С.М. Інструменти прихованого протекціонізму та їх вплив на регулювання зовнішньоекономічною діяльністю України [Текст] / С.М. Фролов, О.І. Чобтар // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми, 2014. – Вип. 39. – С. 216-224.