Вчена рада

Відповідно до статуту Української академії банківської справи до складу вченої ради входить 31 особа. Термін дії ради - 3 роки.

Повноваження вченої ради (Закон України про вищу освіту):

"Вчена рада вищого навчального закладу є колегіальним органом вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації і утворюється строком до п'яти років (для національного вищого навчального закладу - строком до семи років).

До компетенції Вченої ради вищого навчального закладу належать:

  • подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування проекту статуту, а також змін і доповнень до нього;
  • ухвалення фінансових плану і звіту вищого навчального закладу;
  • подання пропозицій керівнику вищого навчального закладу щодо призначення та звільнення з посади директора бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади проректорів (заступників керівника), директорів інститутів та головного бухгалтера;
  • обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і професорів;
  • ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
  • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
  • ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
  • оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
  • приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника.

Вчена рада вищого навчального закладу розглядає й інші питання діяльності вищого навчального закладу відповідно до статуту вищого навчального закладу.