Склад вченої ради Української академії банківської справи

 1. Козьменко С.М. – проректор, доктор економічних наук, професор;
 2. Леонов С. В. – проректор, доктор економічних наук, професор;
 3. Школьник І. О. – проректор, доктор економічних наук, професор;
 4. Ярова А. Г. – проректор, кандидат філологічних наук, доцент;
 5. Савченко Т. Г. – декан обліково-фінансового факультету, доктор економічних наук, доцент; голова Конференції трудового колективу;
 6. Д’яконова І.І. – декан факультету банківських технологій, доктор економічних наук, професор;
 7. Сухонос В. В. – декан юридичного факультету, доктор юридичних наук, професор;
 8. Мартиненко С. В. – головний бухгалтер;
 9. Ониксимова Л. Т. – директор бібліотеки;
 10. Гончарова Л. І. – начальник навчального відділу, голова профспілкового комітету викладачів та співробітників академії;
 11. Васильєва Т. А.– завідувач кафедри банківської справи, доктор економічних наук, професор;
 12. Олійник В. М. – завідувач кафедри економічної кібернетики, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 13. Петрушенко Ю. М.– завідувач кафедри міжнародної економіки, кандидат економічних наук, доцент;
 14. Кривенко Л. В. – завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, доктор економічних наук, професор;
 15. Балацький Є. О.– завідувач кафедри управління та фінансово- економічної безпеки, доктор економічних наук, доцент;
 16. Гнаповська Л. В. – завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент;
 17. Журавка Ф. О.– завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, доктор економічних наук, професор;
 18. Фролов С. М. – завідувач кафедри фінансів, доктор економічних наук, професор;
 19. Пилипей Л. П. – завідувач кафедри фізичного виховання, доктор наук з фізкультури з фізкультури та спорту, професор;
 20. Ткаченко А. О. – завідувач кафедри державно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, кандидат історичних наук, доцент;
 21. Чернадчук В. Д. – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права, доктор юридичних наук, професор;
 22. Завгородня В. М. – завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент;
 23. Мозговий І. П. – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор філософських наук, професор;
 24. Костюк О. М. – професор кафедри міжнародної економіки, доктор економічних наук;
 25. Семакіна С. П. – начальник відділу кадрів;
 26. Стеценко С. Г. – начальник планово-фінансового відділу;
 27. Дудко О. М. – начальник відділу готельного обслуговування;
 28. Кравчук Т. В. – студентський ректор, студентка групи ОА-33;
 29. Поліщук О. І. – студент групи БС-31;
 30. Холод О. А. – студент групи П-31;

Туляков О.О. - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, секретар ради.
Колдовський А.В. - кандидат економічних наук, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, технічний секретар.