Концепція розвитку

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Концепція та стратегічні орієнтири Академії – це система пріоритетів та ключових заходів, спрямованих на забезпечення успішного функціонування у національному та світовому науково-освітянському просторі.

Академія створює спільноту економістів і правників, які будуть забезпечувати розвиток державності в Україні, працюючи у провідних фінансово-кредитних організаціях і установах, та достойно представляти Національний банк України у закордонних і міжнародних фінансово-економічних структурах.

Основним завданням Академії на перспективу до 2015 року буде подальше підвищення її статусу як вузькоспеціалізованого навчального закладу центрального банку країни, що визначає політику формування економічної та правової освіти банківських працівників.

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ.

Високі стандарти діяльності. Ми забезпечуємо високі стандарти освіти, професійної етики та спілкування.

Збереження існуючих та створення нових традицій Академії і подальший розвиток корпоративної культури.

Зобов’язання перед студентами. Ми будемо прагнути того, щоб наші випускники отримали неординарні знання і впроваджували наші інституціональні цінності.

Надання унікальної спеціалізованої освіти. В освітньому процесі поєднуємо високі академічні стандарти та можливості персонального розвитку.

Партнерство в освіті. Відносини «викладач – студент» будуються на основі принципів рівноправних взаємовідносин та відповідальності з обох сторін.

Інтегрованість науки і освіти. В основі розвитку Академії є принцип єдності освіти і науки. Дослідницька діяльність є фундаментом якісної вищої освіти. Відкритість світу. В міжнародному співробітництві Академія працює за принципом «Ми відкриті світу, світ відкритий для нас».

ПРІОРИТЕТ 1. Досягнення переваг і забезпечення світового рівня навчального процесу.

ПРІОРИТЕТ 2. Виробництво наукової продукції найвищої якості та міжнародне співробітництво з провідними навчальними закладами і науковими установами світу.

ПРІОРИТЕТ 3. Підвищення кваліфікації викладачів академії і працівників НБУ.

ПРІОРИТЕТ 4. Виховання: національна гідність, соціально відповідальна особистість, професіонал найвищого ґатунку.

ПРІОРИТЕТ 5. Матеріально-технічне забезпечення та телекомунікації світового рівня.

Переглянути повний документ   концепції