Школьник Інна Олександрівна

Школьник Інна Олександрівна   Проректор
Української академії банківської справи
професор, доктор економічних наук.

Контактна інформація:

Тел. +38 (0542) 665-004.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Facebook   Linkedin   ВКонтакте

Дні та часи прийому:
другий і четвертий вівторок кожного місяця,
з 16:00 до 18:00

Біографія

Народилась на Сумщині. Закінчила Степанівську середню школу у 1989 році с. Степанівка, Сумського району, Сумської області.

Закінчила економічний факультет Сумського сільськогосподарського інституту (1994 р.) за спеціальністю "Економіка та управління в галузях АПК", отримала кваліфікацію економіста-організатора.

З 1994 по 1997 рік працювала асистентом кафедри теоретичної та прикладної економіки Сумського сільськогосподарського інституту.

Починаючи з 1997 року працює в академії старшим викладачем кафедри державних фінансів, старшим викладачем кафедри економічної теорії. Починаючи з 1999 року старшим викладачем, доцентом, професором та завідувачем кафедри фінансів. З 2010 року – проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи академії.

Сфера наукових інтересів: фінансове посередництво, фінансовий ринок.

Дисципліни: Фінансовий менеджмент, фінансовий аналіз, фінансове інвестування.

Наукові ступені і вчені звання:

 • кандидат економічних наук зі спеціальності 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит (захист відбувся у спеціалізованій вчений раді Української академії банківської справи Національного банку України 1999 р.);
 • доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит (захист відбувся у спеціалізованій вчений раді Української академії банківської справи Національного банку України 2008 р.);
 • доцент кафедри фінансів (2002 р.);
 • професор кафедри фінансів (2010 р.).

Член експертної ради з економіки Акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України.

Опубліковано понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

 1. Інтеграційні процеси на фінансовому ринку України : монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук А.О. Єпіфанова, д-ра екон. наук І.О. Школьник, д-ра екон. наук Ф.Павелки ; [А.О. Єпіфанов, І.О. Школьник, Ф. Павелка та ін.]. Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. – 258 с.
 2. Козьменко С., Школьник І., Савченко Т. Реформа національної системи гарантування вкладів: ключові положення та перспективи розвитку /С. Козьменко, І. Школьник, Т. Савченко // Вісник НБУ. – 2012. - № 6. – С. 14–21.
 3. Shkolnik, I. Capital Market: Effects for the Financial Security of a Country (The Case of Ukraine) [Text] / I. Shkolnik, T. Kubakh // Studies of Socio-Economics and Humanities / Banking Institute College of Banking.Volume 2, 2012. – P. 108-114.
 4. Школьник І.О. Капіталізація фондового ринку України в контексті світових тенденцій / І.О. Школьник // Фінанси України. – 2011. - № 4. – С. 65–74.
 5. Школьник І.О. Глобальні фінансові активи: структурні зміни / І.О. Школьник // Вісник НБУ. – 2011. – № 7. – С. 3–6.
 6. Вартість банківського бізнесу: монографія / [А.О. Єпіфанов, С.В. Лєонов, Й Хабер та ін.] ; за заг. ред. Д-ра екон. наук А.О. Єпіфанова та д-ра екон. наук С.В. Лєонова. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ". – 296 с.
 7. Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації : монографія / Козьменко О.В., Козьменко С.М., Васильєва Т.А. та ін.. – Суми : Університетська книга, 2011. – 388 с.
 8. Базель ІІ: проблеми та перспективи використання в національних банківських системах : монографія / за редакцією А.О. Єпіфанов, І.О. Школьник ; [А.О. Єпіфанов, І.О. Школьник, П. Райхлінг та ін.]. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – 261 с.
 9. Школьник І.О., Семеног А.Ю. Взаємодія інститутів фінансового посередництва з реальним сектором економіки / І.О. Школьник, А.Ю. Семеног // Фінанси України. – 2011. - № 1. – С. 83–93.
 10. Школьник І.О. Реформування фінансового нагляду під впливом економічної рецесії / І.О. Школьник // Фінанси України. – 2010. - № 3. – С. 50-60.
 11. Школьник І.О. Міжнародні фінансові конгломерати у банківському секторі України / І.О. Школьник // Вісник Національного банку України. - № 2. – 2010. – С. 32-35.
 12. Школьник І.О. До питання про термінологічне розрізнення базових категорій фінансової науки / І.О. Школьник // Економіка України. – 2010. - № 7. – С. 59-69.
 13. Basel II: problems and prospects of usage in national banking systems : monograph / under the editorship of A. Yepifanov, I. Shkolnik. – Sumy : SHEI "UAB NBU", 2010. – 239 p. (p. 191-239).
 14.   Школьник, І.О. Міжнародні фінансові конгломерати у банківському секторі України / І.О. Школьник // Вісник НБУ. – 2010. – № 2. – С. 32–36.
 15.   Школьник І.О., Кремень В.М. Вплив міжнародних фінансових конгломератів на розвиток фінансового ринку України // Фінанси України. – 2009. - № 9. – С. 34–42.
 16.   Школьник І. Критерії ідентифікації фінансового конгломерату: вітчизняний та європейський підходи / І. Школьник, О. Козьменко, В. Кремень // Вісник Національного банку України. – 2009. - № 6. – С. 32–36.
 17.   Школьник І.О. Роль банків у процесі формування національної моделі фінансового ринку // Вісник Української академії банківської справи. – 2008. – № 1 (24) – С. 64–70.
 18.   Shkolnyk I., Kozmenko O. The peculiarities of the financial market development in Ukraine // Investment Management and Financial Innovations. International Research Journal. Volume 5, Issue 1. – 2008. – Р. 104–112.
 19.   Shkolnyk I. Risk management of financial supermarkets // Problems and Perspectives in Management. International Research Journal. Volume 6, Issue 1. – 2008. – № 1. – Р. 24–30.
 20.   Школьник І.О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку: монографія / І.О. Школьник. – Суми: Мрія, УАБС НБУ, 2008. – 348 с.
 21.   Школьник І.О. Фінансовий ринок України в контексті розвитку світової фінансової системи: монографія / І.О. Школьник. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 98 с.
 22. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання: монографія / А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, Т.М. Мельник, І.О. Школьник та ін. / за ред. доктора економічних наук А.О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 286 с.