Склад ректорату

Козьменко Сергій Миколайович - в.о. ректора Української академії банківської справи, д.е.н., професор.

Декани:

Мартиненко Світлана Вікторівна - головний бухгалтер.