Сучасні професійні організації з обліку

Напрям роботи Рівень організації Зміст діяльності Посилання
Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International Accounting Standards Board– IASB) Міжнародний Незалежна, неприбуткова організація, місією якої є розробка та встановлення єдиного переліку високоякісних, зрозумілих та глобально визнаних Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS), що базуються на чітких принципах УАБС НБУ
Міжнародна федерація бухгалтерів (International Federation of Accountants – IFА) Міжнародний Сферою діяльності цієї організації є розробка етичного, освітнього та аудиторського напрямів та вимог щодо професійного рівня бухгалтерів і аудиторів УАБС НБУ
Рада з розробки стандартів фінансового обліку) (Financial Accounting Standards Board — FASB) Національний Організація займається розробкою загальновизнаних принципів бухгалтерського обліку, вдосконаленням стандартів фінансового обліку та звітності, навчання спільноти бухгалтерів США УАБС НБУ