Нормативна база

  1. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423.
  2. Положення про спеціалізовані вчені ради, затверджене наказом Вищої атестаційної комісії України № 429, зі змінами і доповненнями, внесеними наказами ВАК України від 09.09.2004 № 509, від 05.04.2005 № 162 та від 11.05.2007 № 285.
  3. Переліки та форми документів, які використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників, запроваджені наказом ВАК України від 29.05.2007 № 342.
  4. Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, затверджений наказом ВАК України від 23.06.2005 № 377.