Співпраця

Важливою складовою діяльності академії є співпраця як із закордонними навчальними закладами, асоціаціями та освітніми установами економічного спрямування, так і з вітчизняними партнерами - провідними банками, страховими компаніями, фінансово-кредитними установами, органами державної влади та місцевого самоврядування.

Головний стратегічний принцип розвитку міжнародної діяльності академії — впровадження інноваційних методів викладання і передового світового наукового досвіду задля наближення навчального процесу академії до міжнародних освітніх стандартів, як основи для інтеграції її освітньої, наукової і культурної сфер у міжнародний освітній простір.

Пріоритетним напрямком роботи академії є гармонізація науково-освітнього процесу відповідно до вимог Болонської декларації. Для досягнення цієї мети академія проводить роботу щодо встановлення та розвитку партнерських відносин із закордонними навчальними закладами, фінансово-кредитними установами та організаціями. Академія співпрацює з понад 50 вищими навчальними закладами за кордоном, що спеціалізуються на економіці, фінансах, банківській справі та менеджменті.