Досягнення студентів у 2014-2015 н.р.

ПІБ студента Курс, група Результат Науковий керівник Місце
проведення
1 Латинін Дамір ІV курс, БС-11 Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Банківська справа" К.е.н., доц. Криклій О.А. Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, 2 квітня 2015 р.
2 Саєва Катерина V курс, МЕК-41 Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом "Інформаційні технології" К.е.н., доц. Перхун Л.П. Хмельницький національний університет, 7 квітня 2015 р.
3 Противень Наталія V курс,
ММЕ-41
Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом "Світове господарство та міжнародні економічні відносини" К.е.н., доц.
Петрушенко Ю.М.
ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана", 25-26 березня 2015 р.
4 Лакатош Маргарита ІV курс, Ф-12 Диплом ІІ ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Інвестування" К.е.н., доц.
Кубах Т.Г.
Національний університет Державної податкової служби України (м. Ірпінь), 25-27 березня 2015 р.
5 Ушкалова Фаіна V курс, МБС-41 Диплом ІІ ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Банківська справа" К.е.н., доц. Криклій О.А. Харківський інститут банківської справи УБС НБУ,
8-10 квітня 2015 р.
6 Острий Дмитро, Мусієнко Наталія ІV курс, П-12 Диплом ІІ ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Правознавство" (командний тур) Асистент Кунцевич М.П., ст. викладач Славко А.С. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ),
20-23 квітня 2015 р.
7 Гуленок Катерина V курс, МФ-43 Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Страхова справа" К.е.н., ст. викладач Роєнко В.В. Житомирський державний технологічний університет,
9-11 квітня 2015 р.
8 Дяченко Валерія І курс, МЕ-42 Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Німецька мова" К.пед.н., доц. Отрощенко Л.С. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
14-16 квітня 2015 р.
9 Васильчук Аліна ІІ курс, БС-33 Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму підготовки "Фінанси і кредит (Банківські технології і процеси)" К.е.н., доц. Сисоєва Л.Ю. Хмельницький національний університет 29 травня 2015 р.
10 Костенко Альона ІІ курс, МЕ-32 Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом "Світове господарство та міжнародні економічні відносини" К.е.н., доц. Хомутенко Л.І. ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана", 25-26 березня 2015 р.
11 Саєва Катерина V курс, МЕК-41 Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки "Математичні методи, моделі в економіці" К.е.н., доц. Перхун Л.П. Запорізький національний університет, 19 березня 2015 р.
12 Хмелик Олександра V курс, ММЕ-41 Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки за напрямом "Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом" К.е.н., доц. Хомутенко Л.І. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 27 березня 2015 р.
13 Саєва Катерина V курс, МЕК-41 Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності "Інформатика і кібернетика" К.е.н., доц. Перхун Л.П. Сумський державний університет,
26-27 березня 2015 р.
14 Черніговець Катерина V курс, МФ-42 Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності "Гроші, фінанси і кредит" К.е.н., доц. Кремень В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 22-24 квітня 2015 р.
15 Божко Олександр V курс, МФ-43 Диплом ІV ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Фінансовий менеджмент" К.е.н., доц. Кремень В.М. Луцький національний технологічний університет,
26-27 березня 2015 р.
16 Шелудченко Олена V курс, МФ-42 Диплом ІV ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Фінансовий менеджмент" К.е.н., доц. Кремень В.М. Луцький національний технологічний університет,
26-27 березня 2015 р.

Детальніше

Архів: 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013