Наукові гуртки

В академії наукові гуртки функціонують при кафедрах:

 • кафедра банківської справи:
  1. "Проблеми управління банківськими ризиками та напрямки їх вирішення" – керівники: д.е.н. , професор Васильєва Т.А., к.е.н. , старший викладач Кривич Я.М.
  2. "Організація маркетингу в банках України" – керівники: д.е.н. , професор Васильєва Т. А., к.е.н. , старший викладач Кривич Я.М.
  3. "Актуальні питання управління фінансами в банку" – керівники: д.е.н., професор Сало І.В., к.е.н., доцент Криклій О.А.
  4. "Використання статистичних методів для вирішення економічних задач" – керівник: к.е.н., доцент Бєлова І.В.
  5. "Оподаткування банків у світлі реформи податкової системи" – керівник: к.е.н., доцент Євченко Н.Г.
  6. "Аналіз банківської діяльності: питання теорії та практики" керівник: к.е.н., доцент Єріс Л.М.
  7. "Кредитний менеджмент у банку" – керівник: к.е.н., доцент Крухмаль О.В.
 • кафедра міжнародної економіки:
  1. "Актуальні проблеми міжнародної економіки в умовах глобальної трансформації" - керівники:к.е.н., ст.викладач Щербина Т.В., к.е.н., асистент Афанасьєва О.Б.
  2. "Соціальні проблеми сучасності (досвід соціальних досліджень)" - керівник: к.філ.н., доцент Васюріна Алла Олександрівна.
  3. "Науково-практичні аспекти міжнародного маркетингу в період посткризової адаптації" - керівник: к.е.н., доцент Чалая Ю.В.
 • кафедра фінансів:
  1. "Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів" - керівник: к.е.н., доц. Рекуненко І.І.
  2. "Розвиток фінансового механізму функціонування суб’єктів господарювання України під впливом євроінтеграційних процесів" - керівник: к.е.н., доц. Боярко І.М.
  3. "Актуальні напрямки реформування фінансової системи України" - керівник к.е.н., доц. Конопліна Ю.С.
  4. "Розвиток фінансового механізму функціонування суб’єктів господарювання України" - керівник к.е.н., доц. Конопліна Ю.С.
  5. "Вплив євроінтеграційних процесів на функціонування фінансової системи України" - керівник к.е.н., доц. Конопліна Ю.С.
  6. "Актуальні напрямки підвищення ефективності функціонування суб’єктів господарювання та розвитку фінансової системи України" – керівник к.е.н., доц. Конопліна Ю.С.
 • кафедра управління та фінансово-економічної безпеки:
  1. Державна економічна політика. - Науковий керівник: к.е.н., старший викладач  І.В. Лопаткіна.
  2. Сучасні тенденції розвитку маркетингу в Україні та за кордоном. - Науковий керівник: к.т.н., доцент А.Ф. Бондаренко.
  3. Регіональна економіка: проблеми і перспективи розвитку. - Наукові керівники:  к.е.н, доцент В.П. Гордієнко, к.е.н.,доцент І.В. Лопаткіна.
  4. Сучасні тенденції розвитку науки управління в Україні та за кордоном. - Науковий керівник:  к.е.н., доцент М.Л. Гончарова.
  5. Стратегічне планування економічного розвитку територій. - Науковий керівник:  к.е.н., доцент Т.П. Гончаренко.
  6. Сучасні екологічні проблеми України. - Науковий керівник:  к.е.н., доцент Т.П. Гончаренко.
  7. Еволюція шкіл управлінської думки. - Науковий керівник:  к.е.н., доцент О.А. Розкошна.
 • кафедра бухгалтерського обліку і аудиту:
  1. "Проблеми організації обліку, аналізу і аудиту" – керівник: к.е.н., ст. викладач Винниченко Н.В.
  2. "Економічний аналіз в біржовій торгівлі" – керівник: к.е.н., ст. викладач Пластун О.Л.
 • кафедра державно-правових дисциплін:
  1. "Данко" – керівник: к.ю.н., професор Сухонос В.В.
  2. "Наукове товариство студентів та молодих вчених" – керівник: к.ю.н., доцент Завгородня В.М.