Богма Сергій Дмитрович

Богма Сергій Дмитрович

cтарший викладач кафедри банківської справи,
кандидат економічних наук

 • Куратор міжнародних молодіжних програм Центру соціально-економічних досліджень та академічної мобільності (ARMG)
 • Модератор зимових та літніх шкіл Жана Моне "Фінансові аспекти євроінтеграційних процесів: літні / зимні школи для молодих вчених та аспірантів" (за програмою Erasmus+)

Дисципліни: "Банківські операції"; "Гроші та кредит"; "Аналіз банківської діяльності"; "Інвестиційне кредитування в банку"; "Оподаткування в банку"

Сфера наукових інтересів: консолідаційні процеси в банківській системі, макропруденційне регулювання банківської діяльності, іноземний капітал в банківській системі

Куратор групи БС-33

Автор більше 20 наукових та навчально-методичних праць

Е-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Підрозділи у монографіях:

 1. Богма, С. Д. Методологічні особливості управління ризиком ліквідності банку / С. Д. Богма, Ю. С. Серпенінова // Управління ризиками банків : монографія у 2-х томах. Т.2. Управління ринковими ризиками та ризиками системних характеристик / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова та д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми :ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 299 с. – С. 123-151.

Підрозділ у навчальному посібнику:

 1. Богма С. Д. Мережа відділень банку та фактори їх розміщення / С. Д. Богма // Маркетинг у банку : навчальний посібник / за ред. проф. Т.А. Васильєвої. Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ» – Суми, 2013. – 318 с. – С. 202-210.

Статті:

 1. Васильєва, Т.А. Злиття та поглинання в банківському секторі економіки: порівняння досвіду США та України [Текст] / Т.А. Васильєва, С.Д. Богма // Науковий вісник ЧДІЕУ. - 2011. - № 4. - С. 244-249.
 2. Богма, С.Д. Проблеми та перспективи консолідації капіталу в банківській системі України [Текст] / С.Д. Богма // Науковий вісник ДДМА. - 2011. - №1. - С. 223-228.
 3. Гусєв, Я.О. Вплив іноземного капіталу на консолідаційні процеси в банківській системі України [Текст] / Я.О. Гусєв, С.Д. Богма // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук.праць / Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. - Харків, 2012. - Вип.1 (12). - С. 46-49.
 4. Васильєва, Т.А. Ризики консолідаційних процесів в банківській системі України [Текст] / Т.А. Васильєва, С.Д. Богма // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / ДВНЗ УАБС. - Суми, 2012. - Вип. 34. - С. 6-13.
 5. Bohma, S. D. Information disclosure standard on real bank owners and corporate structure [Text] / S. D. Bohma // Nauka i studia. - Przemyśl. - 2013. - № 32 (100). - P. 26-35.
 6. Vasylyeva, T. A. The impact of implicit banking consolidation on systemic risk in the banking system of Ukraine [Text] / T. A. Vasylyeva, S. V. Leonov, S. D. Bohma // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 9. – С. 384–389.

Тези доповідей:

 1. Bogma S. Financial Markets in The Financial Structure of The Euro Area [Text] / S. Bogma // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції з англійської мови. – Національний гірничий університет України, м. Дніпропетровськ, 2007.
 2. Богма, С.Д. Застосування стрес-тестування при управлінні ліквідністю банку в період фінансової кризи [Текст] / С.Д. Богма, Мішеніна М.В. // Збірник тез доповідей IV Міжвузівської науково-практичної студентської конференції "Теорія та практика розвитку банківської справи", м. Львів, 17-18 листопада 2010 року.
 3. Богма, С.Д. Післякризові проблеми управління ліквідністю банків України [Текст] / С.Д. Богма // Збірник тез доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених та науковців "Проблеми та перспективи розвитку регіональної ринкової економіки", м. Кременчук, 12-14 травня 2011 року.
 4. Богма, С.Д. Мотиви консолідації капіталу в банківській системі України [Текст] / С.Д. Богма // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем : збірник тез ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів та студентів (28-29 березня 2012 р.) / Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. - Львів, 2012. - С.292-293.
 5. Богма С. Д. Інструменти державного впливу на консолідаційні процеси в банківській системі України / С. Д. Богма // Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2013 р.) / Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України. – Севастополь: СІБС УАБС НБУ, 2013.
 6. Богма С. Д. Транспарентність банків у контексті консолідаційних процесів у банківській системі України / С. Д. Богма // «Экономика и менеджмент: перспективы развития»: сборник тезисов докладов ІІІ Международной научно-практической конференции (6-8 сентября 2013 года) / СумДУ. – Суми: СумДУ, 2013.