Кравченко Олена Володимирівна

Кравченко Олена Володимирівна

Доцент кафедри

Дисципліни: стратегічний аналіз, бухгалтерський облік в бюджетних установах, бухгалтерський облік

Сфера наукових інтересів: стратегічний аналіз, бухгалтерський облік і контроль в бюджетних установах

Народилась в Сумах у 1975 році.

Закінчила Сумський Національний аграрний університет (1999 р.), кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит (2001 рік), доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (2005 р).

В Академії працює з 1998, на кафедрі – з 1998 року.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Опубліковано понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

 1. Кравченко О.В. Виплати працівникам: облік, аудит і автоматизація : Навчальний посібник / І.М.Бурденко, О.В.Кравченко, О.В. Шипунова. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2009.– 283 с.
 2. Кравченко О.В. Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України: Колективна наукова монографія. Підрозділ 2.2. // К.: Національна академія управління, 2008. – 252 с.
 3. Кравченко О.В. Слав'янська Н.Г. Проблеми фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств хімічної промисловості / О.В. Кравченко // Фінанси України. – 2000. – № 9. – С. 80-87.
 4.   Кравченко О.В. Можливості застосування бенчмаркінгу як інструмента активізації управління підприємством / О.В. Кравченко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – зб. Наук. Праць НАНУ. – Львів. - 2008. – вип. 6 (74). – С. 102-110.
 5.   Кравченко О.В. Напрямки реформування бюджетного обліку / О.В. Кравченко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 жовтня 2009 р.) / відп. ред. А.Ф. Мельник Тернопіль : ТНЕУ Терноп. нац. економ. унів., 2009.- С. 200-204.
 6.   Кравченко О.В. Значення й місце стратегічного аналізу в управлінні підприємством / О.В. Кравченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірн. наук. праць. Т. 8. – Суми: ВВП "Мрія-1" ЛТД, УАБС, 2003. – С. 177-181.
 7. Кравченко О.В. Конкурентоспроможність підприємства і методи її визначення / О.В. Кравченко // Соціально-економічні дослідження в перехідній період. Ринкова трансформація України: проблеми та перспективи. Збірн. наук. праць. НАН України. – Львів. – 2004. – вип.1(XLV) - С. 158-164.
 8. Кравченко О.В. Суть і значення системи фінансових відносин підприємств / О.В. Кравченко // Вісник СДАУ. – 1999. – № 2(7). – С. 63-65
 9. Кравченко О.В. Фінансові показники як основа фінансового механізму / О.В. Кравченко // Банківська система України: теорія і практика становлення. Зб. наук. пр. Т. 2. – Суми: ВВП "Мрія-1" ЛТД: Ініціатива, 1999. – С. 436-439
 10. Кравченко О.В. Фінансовий механізм управління підприємствами в сучасних умовах / О.В. Кравченко // Вісник УАБС. – 1999. – № 1(6). – С. 17 – 18
 11. Кравченко О.В. Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності / О.В. Кравченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. пр. Т. 3. – Суми ВВП "Мрія-1" ЛТД: Ініціатива, 2000. – С. 237-243
 12. Кравченко О.В. До питання про інноваційний менеджмент / О.В. Кравченко // Финансовый и банковский менеджмент: опыт и проблемы. Тезисы докладов и выступлений на международной научной конференции. – Донецк: ДонНУ, 2000. – С. 106-108
 13. Кравченко О.В. Механізм регулювання інноваційною діяльністю в сучасних умовах / О.В. Кравченко // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 65. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2000. – С. 94-99
 14. Кравченко О. В. Джерела фінансування інноваційної діяльності / О.В. Кравченко // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 89. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – С. 59-65
 15. Кравченко О.В. Особливості обліку основних засобів у бюджетних установах / О.В. Кравченко // Вісник Сумського Національного аграрного університету – 2002. - №1. – С. 86-90.
 16. Кравченко О.В. Проблеми обліку зносу основних засобів у бюджетних установах / О.В. Кравченко // Вісник Сумського Національного аграрного університету – 2002. - №2. – С.62-65.
 17. Кравченко О.В. Особливості організації та можливі напрямки розвитку бухгалтерського обліку в бюджетних установах / О.В. Кравченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2003". Том 25. – Економіка. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - С. 35-37
 18. Кравченко О.В. Значення і функції прогнозування у системі стратегічного управління й аналізу / О.В. Кравченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірн. наук. праць. Т. 10. – Суми: ВВП "Мрія-1" ЛТД, УАБС, 2004. – С. 177-181.
 19. Кравченко О.В. Проблемні питання розрахунку сумнівних боргів / О.В. Кравченко // Вісник Сумського Національного аграрного університету. – 2004. - №1(16). – С. 58-62.
 20. Кравченко О.В. Бурденко І.М. Аналіз основних макроекономічних показників економіки України за 1996-2003рр. / О.В. Кравченко, І.М. Бурденко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірн. наук. праць. Випуск 194: В 5т. Том IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С.1075-1082.
 21. Кравченко О.В., Бурденко І.М. Проблеми функціонування податкової системи України за 2000-2003 рр. / О.В. Кравченко, І.М. Бурденко // Вісник Української академії банківської справи. – 2004. – № 2(17). – С. 45-50.
 22. Кравченко О. В. Податкова політика як регулятор економіки України / О.В. Кравченко // Вісник ДонДует. – 2004. - № 3/2 (23). – С. 22-27
 23.   Кравченко О.В. Поняття стратегії в стратегічному управлінні / О.В. Кравченко // Вісник СНАУ. - № 1(22), 2007 р. С. 267-272.
 24. Кравченко О.В. Стратегічний менеджмент як основа забезпечення ефективного управління підприємством / О.В. Кравченко // Державна політика та стратегія реформування економіки України в 21 сторіччі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції Полтава березень 2007.- Полтава.: ПТАА, 2007.- С. 137-139.
 25. Кравченко О.В. Конкурентна політика в Україні / О.В. Кравченко // Современные аспекты финансового управления экономическими процессами: материалы Всеукраинской научно-методической конференции, г. Севастополь, 5-8 сентября 2007 г. – Севастополь: издат-во – Сев. НТУ, 2007. – 312 с.
 26. Кравченко О.В. Концепція стратегічного планування в банках / О.В. Кравченко // Тези доповідей і виступів міжнародної науково-практичної конференції "Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків". м. Черкаси, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, листопад 2007 р. С. 199-201.
 27. Кравченко О.В. Проблемні питання децентралізації бюджетної політики в Україні / О.В. Кравченко // Вісник СНАУ. - № 1.- 2008 р. С. 50-54
 28. Кравченко О.В. Особливості формування облікової політики бюджетних установ / О.В. Кравченко // Збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2008 р.): у 2-х т. / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – Т.2. – С. 54-55
 29. Кравченко О.В. Фінансова стратегія як інструмент реалізації загальної стратегії розвитку / О.В. Кравченко // Стратегии развития Украины в глобальной среде / Материалы ІІ международной научно-практической конференции 7-9 ноября 2008 года. – Т.2. – Симферополь: ЦРОНИ, 2008. – С. 46-49
 30. Кравченко О.В. Контролінг в системі стратегічного управління підприємством / О.В. Кравченко // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы / Материалы ІІІ международной научно-практической конференции. – Пинск: Полес ГУ, 2009 – С.45-46.
 31. Кравченко О.В. Стратегічний контролінг як чинник ефективного функціонування підприємства / О.В. Кравченко // Міжнародна банківська конференція теорія і практика : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2009р.). – ДВНЗ "УАБС НБУ" – 2009 – Т.2 – С. 80-82.
 32. Кравченко О.В. Особливості формування облікової політики бюджетних установ / О.В. Кравченко // Проблеми: перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / ДВНЗ "УАБС НБУ" – 2009 – Т.2 – С. 54-55.
 33. Кравченко О.В. Бюджетування як інструмент управління підприємством / О.В. Кравченко // Матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-22 листопада 2009р.), частина 2. Київ 2009. С.32-35
 34.   Кравченко О.В. Фінансове планування в банках / О.В. Кравченко // Вісник Хмельницького національного універститету. – 2008– № 6 Т.3 (124). – С. 56-59.
 35.   Кравченко О.В. Антикризове управління підприємством / О.В. Кравченко //Бізнес Інформ № 11(2)' 2009. С. 41-42.
 36.   Кравченко О.В. Доходи і видатки бюджетних установ у вітчизняній та міжнародній практиці / О.В. Кравченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – № 4 (50), С.67-70
 37.   Кравченко О.В. Антикризові заходи: досвід, проблеми, реалії. / О.В. Кравченко // Вісник НБУ, №3(6) грудень - С.148-151
 38.   Кравченко О.В. Фінансовий моніторинг у банках: сутність, значення, регулювання / О.В. Кравченко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція : (збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2010. – Вип. 1 (81). – С. 270–276
 39.   Кравченко О.В. Обґрунтування оптимальної моделі управління витратами / О.В. Кравченко // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природного-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції/ Збірник наукових праць. Рівне НУВГП – Рівне, 2009 – вип. 15 № 4 - С. 94 - 102
 40.   Кравченко О.В. Напрями організації управлінського обліку в банку / О.В. Кравченко // Економічні науки. Серія "Облік і фінанси" зб. наук. праць. Луцький національний технічний університет / Збірник наукових праць. – Луцьк, 2010 – вип. 7 (25) Ч. 4 - С. 359 - 367
 41. Кравченко О.В. Бюджетування як інструмент управління підприємством. / О.В. Кравченко // Матеріали VI всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференц. 20-22 лист. 2009 р. Ч.2 Київ. – С. 32-35
 42. Кравченко О.В. Проблемні питання нормативного регулювання капіталу банків / О.В. Кравченко // Матеріали за VІ Международна научна практична конференція, 17-25 окт. 2010р. Т.1 Икономики. София, "Бял ГРАД-БГ" ООД, С. 6-9
 43. Кравченко О.В. Запровадження Міжнародних стандартів обліку і звітності для бюджетних установ. / О.В. Кравченко // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників VIII міжнародної наукової конференції, присвяченої пам'яті д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України О.С. Бородкіна, 26 березня 2010 р. – К. – С. 35-36.
 44. Кравченко О.В. Функції системи моніторингу фінансових показників банку / О.В. Кравченко // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика. Зб. тез доповідей 5 Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2010 р.) / ДВНЗ "УАБС НБУ" – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – С. 91-92
 45. Кравченко О.В. Видатки бюджетних установ: сутність, особливості, перспективи обліку. / О.В. Кравченко // Актуальні проблеми фінансової системи України : збірник тез доповідей та виступів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів 23 квітня 2010 р. т. ІІ : Черкаси ЧДТУ. – С. 281-284
 46. Кравченко О.В. Напрямки реформування бюджетного обліку і бюджетного законодавства / О.В. Кравченко // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи: практика правозастосування і шляхи її вдосконалення : збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 червня 2010 року) / ДВНЗ "УАБС НБУ"– Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – С. 284–286.
 47. Кравченко О.В. Особливості викладання дисципліни "Облік в бюджетних установах" в умовах Болонського процесу / О.В. Кравченко // Проблеми управління навчальним процесом при підготовці фахівців напряму "Облік і аудит" [Текст] : збірник тез доповідей Міжнародної навчально-методичної конференції (10-11 грудня 2009 р.) / ДВНЗ "УАБС НБУ" – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – С. 37–39
 48. Кравченко О.В. Підвищення якості підготовки фахівців обліково-фінансової сфери в умовах модернізації освіти / О.В. Кравченко // Фінансова освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку [Текст] : збірник матеріалів Міжнародної навчально-методичної конференції (м. Севастополь, 29-30 квітня 2010 р.) / ДВНЗ "УАБС НБУ" – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – С. 246–248
 49. Кравченко Е.В. Финансовое планирование и бюджетирование в системе управления банком / О.В. Кравченко // Актуальные проблемы учета, экономического анализа и финансово-хозяйственного контроля деятельности организаций : материалы ІІІ Междунар. Науч.-практ. Конф., посвященной 50-летию экономического факультета ВГУ : в 2 ч. – 2010. – Ч. Воронеж:, 2010.- с. 142-144.
 50. Кравченко О.В. Управлінський облік в системі контролінгу / О.В. Кравченко // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы [Текст] : материалы третьей международной научно-практической конференции, УО "Полесский государственный университет", г. Пинск, 20-22 мая 2010 г. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.] ; редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – С.40–43.
 51. Кравченко О.В. Контролінг в банку О.В. Кравченко // Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : 23 березня 2010 року, Донецьк. – С. 279-283
 52. Кравченко О.В. Система інформаційного забезпечення стратегічної діяльності / О.В. Кравченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : збірник тез доповідей ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція ДВНЗ "УАБС НБУ" – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. –С. 106-107
 53. Кравченко Е.В. Бюджетирование как инструмент контроллинга в системе управления банком/ Е.В. Кравченко // Теоретичесике и прикладне аспекты современной экономики: Межвузовский сборник научных трудов [Текст] : Выпуск 1. Черкесск, 2010. – С. 426-430.
 54. Кравченко О.В. Оптимізація внутрішнього потенціалу банку з метою підвищення ефективності його діяльності / О.В. Кравченко Актуальні питання розвитку сучасної економіки. Частина 1/ ред. О.О. Непочатенко, Ю.О. Нестерчук – Монографія - Умань: Видавець "Сочінський", 2011. – С. 259-267.