Жмайлова Ольга Григорівна

Жмайлова Ольга Григорівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Дисципліни: статистика, економічний аналіз.

Сфера наукових інтересів: розробка діючої моделі аналізу, оцінки фінансового стану підприємств та ефективності використання фінансових ресурсів.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Народилася у 1961 році на Сумщині.

1983 рік - здобула повну вищу освіту в Сумському філіалі Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва за фахом економіст - організатор.

1983-1985 рр. – робота в сільськогосподарському підприємстві на посаді економіста.

1996 рік – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.08.03 “Економіка навколишнього середовища” в спеціалізованій вченій раді К22.01.03 Сумського державного університету.

Стаж науково-педагогічної роботи – 27 років.

За період науково – педагогічної діяльності опубліковано понад 70 праць.

Перелік основних наукових праць:

 1. Жмайлова О.Г. Аналіз стану ринку цінних паперів приватизованих підприємств АПК Сумської області. [Текст] /О.Г.Жмайлова // Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит». Вип 1, 1999 //Науково-методичний журнал. - 1999.
 2. Жмайлова О.Г. Дослідження основних критеріїв оцінки фінансового стану підприємства [Текст] // Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит». Вип., 2000: Науково-методичний журнал .- 2000.
 3. Жмайлова О.Г. Про доцільність застосування методики споживацької оцінки екологічно чистої продукції рослинництва та створення екологічної служби експертизи та контролю. [Текст] /О.Г.Жмайлова // Вісник Сумського державного аграрного університету: Серія «Економіка та менеджмент» - науково-методичний журнал. – 2001. Вип.2./ч.2/,2001.С .145-150.
 4. Жмайлова О.Г. Роль короткострокового кредитування в умовах реформування виробничих структур [Текст] /О.Г.Жмайлова В зб.: Проблеми ефективного функціонування АПК .Київ : ІАЕ, 2001.- С.538 -541.
 5. Жмайлова О.Г.Стан оподаткування та вдосконалення обліку розрахунків з фінансовою системою на підприємствах малого та середнього бізнесу [Текст] /О.Г.Жмайлова //Вісник СНАУ, Серія «Фінанси і кредит». Вип. 2, 2003 науково-методичний журнал. – 2003.
 6. Жмайлова О.Г. Ефективність виробництва яловичини: стан та перспективи. [Текст] / О.Г.Жмайлова, В.М. Жмайлов, М.І.Ревенко // Вісник СНАУ.– Cерія “Економіка і менеджмент”, №.3-4. – 2006 р.
 7. Жмайлова О.Г. Економічні аспекти вдосконалення взаємовідносин підприємств малого бізнесу з бюджетом [Текст] /О.Г.Жмайлова// Вісник СНАУ. Серія «Фінанси і кредит». Вип. 1 (18), 2005 : Науково-методичний журнал / СНАУ. - 2005.
 8. Жмайлова О. Г. Теоретико-методичні аспекти формування кінцевого результату діяльності підприємства [Текст] / О.Г.Жмайлова, Т.В.Вечорка // Вісник СНАУ, серія : фінанси і кредит, № 1-2, 2007 р.
 9. Жмайлова О.Г. Взаємозв’язок оборотності оборотних активів і кредиторської заборгованості в підприємствах аграрної сфери.[Текст] /О.Г.Жмайлова // Вісник СНАУ, серія: фінанси і кредит, № 4-5. - 2007 р.
 10. Жмайлова О.Г. Сучасний стан та шляхи вдосконалення системи пенсійного забезпечення. [Текст]/ О.Г.Жмайлова, В.В.Стрілець // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ,(6-22 квітня 2004р.).-Суми: ВАТ “СОД”, видавництво “Казацький вал”.-2004.
 11. Жмайлова О.Г. Сучасний стан ринку молока та маркетингові орієнтири його розвитку. [Текст] /О.Г.Жмайлова // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ, 2005.
 12. Жмайлова О.Г. Залежність платоспроможності підприємства від фінансових результатів його діяльності. [Текст] / О.Г.Жмайлова, В.М.Жмайлов, В.В.Стрілець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Аграрний форум - 2006”- Суми.: ВТД “Університетська книга”, 2006.
 13. Жмайлова О.Г. Теоретико-методичні аспекти формування прибутку підприємства. [Текст] / О.Г.Жмайлова, Т.В.Вечорка / //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої 30-й річниці заснування СНАУ - Суми.: ВТД “Університетська книга”, 2007.
 14. Жмайлова О.Г. Зарубіжний досвід підвищення рівня конкурентоспроможності сільгоспвиробників в умовах глобалізації економіки. [Текст] /О.Г.Жмайлова, Т.В.Вечорка // Міжнародна науково-пракична конференція «Формування конкурентоспроможності підприємств АПК в умовах глобалізації». – Полтава (13-14 листопада 2007 р.)
 15. Жмайлова О.Г Адаптивна система управління с.-г. підприємством в умовах ринку [Текст] /О.Г.Жмайлова, В.М.Жмайлов // Матеріали міжнародної конференції «Перший Польсько-український форум співпраці аграрних вищих навчальних закладів освіти».-Варшава (4-10 березня 2007 р.)
 16. Жмайлова О.Г. Стан та перспективи розвитку аграрного ринку Сумської області. [Текст] /О.Г.Жмайлова// Матеріали міжнародної конференції «Другий Польсько-український форум співпраці аграрних вищих навчальних закладів освіти».-Алушта (6-12 серпня 2007 р.)
 17. Жмайлова О.Г.Фінансова стійкість як фактор надійності фінансового стану. [Текст] /О.Г.Жмайлова, В.В.Стрілець //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (5-25 квітня 2008 р.)
 18. Olga Zhmaylova Manufacturing of ecologically clean production at small peasant farms and farm enterprises // Contemporary problems of rural areas and agricultural development in mid-eastern Europe. – Warszava. – 2009.-P.25-30.
 19. Жмайлова О.Г. Фінансово-кредитний механізм адаптації сільськогосподарських підприємств в умовах ринку. [Текст] /О.Г.Жмайлова //Матеріали науково-практичної конференції викладачів і студентів СНАУ 20-29 квітня 2009р., т.2.
 20. Жмайлова О.Г. До питання методики прогнозування грошових потоків. [Текст] /О.Г.Жмайлова, // Вісник СНАУ, серія фінанси і кредит - №9/1 (43).- 2010 р.
 21. Жмайлова О.Г. Оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства та шляхи її стабілізації [Текст]./О.Г.Жмайлова //Матеріали науково.-практичної. конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (28-29 жовтня 2010 р.).
 22. Жмайлова О.Г. Дослідження впливу факторів на формування фінансових результатів сільськогосподарських підприємств [Текст] /О.О.Бабицька, О.Г.Жмайлова //Вісник Харківського національного технічного університету ім.Петра Василенка.Серія «Економічні науки». – 2011 - №8
 23. Жмайлова О.Г. Леверидж як основний важіль управління формуванням прибутку сільськогосподарських підприємств [Текст] / О.Г. Жмайлова, О.О. Бабицька // Вісник Сумського НАУ, серія «Економіка та менеджмент». Випуск 6/2 (42) – Суми – 2011. – с. 172-176.
 24. Жмайлова О.Г. Застосування функцій контролю в діяльності управлінського апарату [Електронний ресурс] / О.Г. Жмайлова //Матеріали наук.-практ. конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29 квітня 2011р.) – с.242.
 25. Жмайлова О.Г. Обґрунтування логістичного механізму формування регіональних транспортно-розподільчих систем в зерновому підкомплексі АПК [Текст] /О.Г.Жмайлова, Т.В.Устік // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія:економіка і менеджмент. Вип. 9(50), 2011р. – с. 38-42.
 26. Жмайлова О.Г. Аналіз чутливості фінансових результатів до зміни дебіторської та кредиторської заборгованості [Текст] / О.Г. Жмайлова //Вісник СНАУ, серія:Економіка і менеджмент. Вип.3(51).- 2012 р.