Руденко Людмила Дмитрівна

Руденко Людмила Дмитрівна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України".

Читає курс "Правознавство" для студентів економічних спеціальностей.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, міжнародне економічне право.

Статті:

  1. Руденко Л.Д. Суб’єкти права на комерційну таємницю // Правничий часопис Донецького університету. – 2009. № 1 (21). – С. 115-121.
  2. Руденко Л.Д. Управління діяльністю підприємств магістрального трубопровідного транспорту // Форум права. – 2011. № 2. – С. 796-802. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11pjmram.pdf .
  3. Руденко Л.Д. Щодо визначення магістрального трубопровідного транспорту // Правничий часопис Донецького університету. – 2011. № 1 (25). – С. 62-66.
  4. Руденко Л.Д., Манзюк В.В. Щодо відповідальності суб’єктів туристичної діяльності // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 681-686 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11pjmram.pdf.

Дисертація

  • Топалова Л.Д. Правовий режим комерційної таємниці: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Л.Д. Топалова ; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2006. — 20 с.

Автореферат

  • Топалова Л.Д. Правовий режим комерційної таємниці: Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2006. – 203 с.