Пігуль Наталія Георгіївна

Пігуль Наталія Георгіївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри

Дисципліни: фінансова діяльність суб'єктів підприємництва, фінанси різних форм бізнесу, управління фінансами акціонерних товариств, антикризове фінансове управління, корпоративні фінанси, фінанси різних форм бізнесу, фінансова діяльність суб'єктів підприємництва

Сфера наукових інтересів: корпоративні фінанси.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Народилась в місті Суми у 1972 році.

Закінчила економічний факультет Сумського сільськогосподарського інституту (1996 р.). кандидат економічних наук зі спеціальності 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит (2003 р.), доцент кафедри фінансів (2006 р.).

В Академії працює з 1999, на кафедрі – з 1999 року.

Опубліковано понад 40 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

 1. Пігуль Н.Г., Люта О.В. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційної діяльності підприємств // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. - Випуск 226: В 3 т. - Том I I I. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 799-804.
 2. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання: Монографія / А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, Т.М. Мельник, І.О. Школьник та ін. / За ред. д-ра екон. наук, проф. А.О. Єпіфанова. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 286 с.
 3. Пігуль, Н.Г. Актуальні питання підвищення ефективності управління державними корпоративними правами Економіка : проблеми та практика. Збірник наукових праць. Випуск 233. Том 2. – Том II. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 409-413.
 4. Дехтяр Н. А., Пігуль, Н.Г. Порівняльна характеристика методичних підходів визначення оцінки кредитоспроможності позичальника вітчизняними банками Економіка : проблеми та практика. Збірник наукових праць. Випуск 231. Том 5. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 803-810.
 5. Люта О. В. Фандрайзинг як форма залучення фінансових ресурсів неприбутковими організаціями / О. В. Люта, Н. Г. Пігуль // Економіка : проблеми та практика. Збірник наукових праць. - Випуск 235: В4 т. - Том III. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. - С. 560-565.
 6. Пігуль Н.Г. Фінанси різних форм бізнесу [Текст] : навчальний посібник / Н. Г. Пігуль, О. В. Люта . – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – 215 с.
 7. Пігуль, Н.Г. Особливості реалізації фінансового механізму бюджетних установ [Текст] / Н. Г. Пігуль, О. В. Люта // Вісник Академії митної служби України. Серія : «Економіка» № 2 (44). – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2010. – С. 94-101.
 8. Пігуль Н.Г. Актуальні питання реалізації інноваційних технологій у підготовці майбутніх фахівців фінансового напряму // Фінансова освіта : сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку [Текст] : збірник матеріалів Міжнародної навчально-методичної конференції (м. Севастополь, 29-30 квітня 2010 р.) / ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. - С. 208-209.
 9. Пігуль Н.Г. Управління дебіторською заборгованістю підприємств у сучасних умовах // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : збірник тез доповідей ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Суми, 28-29 жовтня 2010 р.) / ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. - С. 168-169.
 10. Люта О., Пігуль Н.Г. Фінансування закладів вищої освіти в Україні // Економічний аналіз : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету – Випуск 4, 2009. – С. 89-92.
 11. Пігуль Н.Г. Прибуток як внутрішнє джерело фінансування підприємства // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : збірник тез доповідей XII Всеукраїнської науково-практичної конференції (12-13 листопада 2009 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – Т.2.- С. 48-49.
 12. Пігуль, Н. Г. Роль вищої освіти у реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України [Текст] / Н. Г. Пігуль, О. В. Люта // Інноваційна економіка. – 2011 – № 1(20). – С. 13–18.
 13. Lyuta, O. Banking system of Ukraine: problems and perspectives of development [Текст] / O. Lyuta, N. Pigul // Економічний простір: збірник наукових праць. – 2011. – № 53. – С. 151–157.
 14. Пігуль, Н. Г. Управління прибутком підприємства Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Випуск 28. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. - С.79-85.
 15. Люта, О. В. Управління кредитними ризиками в процесі формування доходів кредитних спілок [Текст] / О. В. Люта, Н. Г. Пігуль // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. – 2011 – № 31. – С. 196 – 203.
 16. Пігуль, Н. Г. Корпоративне управління в Україні: проблеми розвитку та шляхи їх розв'язання [Текст] / Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27–28 жовтня 2011 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – Т. 2. – С. 58-60.
 17. Lyuta, O. Analysis of the financial ensuring of higher education institutions in Ukraine [Текст] / O. Lyuta, N. Pigul // Економічний аналіз: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу і статистики. – 2012. – вип. 10. – Частина 2. – С. 298–302.
 18. Боярко, І. М. Місцеві бюджети у забезпеченні соціально-економічного розвитку міста [Текст] : монографія / І. М. Боярко, О. В. Люта, Н. Г. Пігуль. – Суми : ПВКП «Корпункт», 2012. – 92 с.
 19. Боярко І. М. Стійкість місцевого бюджету як елемент фінансового механізму управління соціально-економічним розвитком міста / І. М. Боярко, О. В. Люта, Н. Г. Пігуль. – Економічний простір : Збірник наукових праць. – № 61. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. – C. 97-108.
 20. Люта О. В. Удосконалення методів оцінки фінансової стійкості місцевого бюджета [Текст] / О. В. Люта, І. М. Боярко, Н. Г. Пігуль // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 9 (135). – С. 194-201.
 21. Пігуль Н. Г. Європейський досвід формування доходів місцевих бюджетів [Текст] / Н. Г. Пігуль, І. М. Боярко, О. В. Люта // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні наук. – 2012. – № 5 (192), т.2. – С. 138-142.
 22.   Пігуль Н.Г. Специфіка формування дивідентної політики в умовах функціонування підприємств з сталою структурою власності // Вісник Української академії банківської справи.- 2003.- № 2.- С. 31-34
 23.   Пігуль Н.Г. Проблеми розвитку корпоративного управління в Україні та шляхи їх розв'язання // Вісник Української академії банківської справи.- 2004.- № 1.- С.23.
 24. Пігуль Н.Г. Сутність і значення соціальної інфраструктури / Н.Г.Пігуль // Науковий вісник ПУЕТ. – 2013. – №2(58). - С. 37-41. – 16 год.
 25. Пігуль Н.Г. Типологія моделей фінансування розвитку соціальної сфери / Н.Г. Пігуль // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми, 2014. – Вип. 38. – С. 220–229.– 29 год.
 26. Пігуль Н.Г. Соціальна інфраструктура: функціональне призначення та особливості розвитку / Н.Г. Пігуль. – Економічний аналіз: збірник наукових праць // Тернопільський національний економічний університет., Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету "Економічна думка" – 2014. – том 16. – №1. – С. 117-122. – 37 год.
 27. Механізм управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності підприємств Дехтяр Н.А., Пігуль Н.Г., Люта О.В. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки". Випуск 7. Частина 5. –2014 С. 9-13. – 8 год.
 28. Люта О.В., Пігуль Н.Г. Особливості організації фінансового механізму соціальної сфери / О.В. Люта, Н.Г. Пігуль // The International scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers "The genesis of genuis", professional scientific publication,–ed.dep.: Geneva (Switzerland), Minsk (Republic of Belarus), Odessa (Ukraine), St. Peterburg (Russian Federation), 2014. – Vol-2, P. 37-40 – 3 год.
 29. Люта О.В., Пігуль Н.Г. Муніціпальні запозичення як джерело / О.В. Люта, Н.Г. Пігуль // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 вересня 2014 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 - 10.0 – 3 год.
 30. Люта О.В. Економічна безпека підприємницьких структур в Україні / О.В. Люта, Н.Г. Пігуль // The International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers "Always ahead facing the unknown" Basel (Switzerland) October 9, 2014. . – The International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers "Always ahead facing the unknown", professional scientific publication, - ed.dep.: Geneva (Switzerland), Minsk (Republic of Belarus), Odessa (Ukraine), St. Petersburg (Russian Federation), 2014.– 3 год.
 31. Люта О.В. Проблемні аспекти фінансування соціальної сфери в Україні // О.В. Люта, Н.Г. Пігуль. – Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy (October 23 – 27, 2014, Opole, Poland). – С. 48-50. – 3 год.
 32. Пігуль Н.Г.Бюджетний потенціал як визначальний чинник фінансового забезпечення розвитку регіону / Н.Г. Пігуль // Ефективна економіка. – 2014. – № 1. – Режим доступу до журналу: htpp://www.economy.nauka.com.ua
 33. Механізм управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності підприємств Дехтяр Н.А., Пігуль Н.Г., Люта О.В. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки". Випуск 7. Частина 5. –2014 С. 9-13
 34. Пігуль Н.Г. Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні // Н.Г. Пігуль, О.В. Люта, А.О.Бойко // Вісник Національного банку України. – 2015. – №1 (227). – С. 30-35
 35. Liuta O. Financial capacity of local budget as a basis for sustainable functioning of a territory / O. Liuta, N. Pihul, T. Kubakh // Economic Annals - XXI. - 2015. - №1-2 (1). - P. 78-81