Пластун В'ячеслав Леонідович

Пластун В'ячеслав Леонідович

Кандидат економічних наук., доцент

Дисципліни: Ринок фінансових послуг, Страхування, Управління фінансовими ризиками, Операції з фінансовими деривативами.

Сфера наукових інтересів: інституційні інвестори, фондовий ринок.

E-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Народився в м. Суми у 1978 році.

Закінчив Українську академію банківської справи Національного банку України (2001 р.) спеціальність "Банківська справа", кандидат економічних наук зі спеціальності 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит (2006 р.), доцент кафедри фінансів (2008 р.).

Сертифікований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку як фахівець з управління активами (2013 р.). У 2014 році склав рівень І CFA екзамену.

В Академії працює з 2002 року, на кафедрі – з 2002 року.

Опубліковано понад 60 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

 1.   Yepifanov A., Plastun V. Specifics of national debt management and its consequences for the Ukrainian economy // Banks and Bank Systems. – 2010. – Volume 5. Issue 4. – Р. 42-46
 2. Банківський менеджмент Підручник За ред. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка. — К.: Знання, 2005. — 831 с.
 3. Банківські операції: Підручник. Під ред. Міщенко В.І., Слав'янська Н.Г. К.: Знання, 2006. – 727 c.
 4. Рекуненко І.І., Пластун В.Л. Роль іноземного капіталу в банківській системі України // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Науковий збірник / За ред. І.Г. Ткачук. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. – Вип. ІІІ. – Т.2. – с. 41-47.
 5.   Пластун В.Л., Домбровський В.С. Роль іноземного капіталу на страховому ринку України. // Актуальні проблеми економіки. – 2007. - №3. – с. 182-189.
 6.   Пластун В.Л. Страхування ризиків сільськогосподарських підприємств // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Економіка і менеджмент". – 2008. – №12/1 (33). – с. 58-62.
 7. Фінансово-економічний розвиток України в умовах глобалізації: Колективна наукова монографія. Київ: Національна академія управління, 2008. – 212 с.
 8. Пластун В.Л., Домбровський В.С. Аналіз впливу окремих факторів на темпи економічного зростання в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т.25. Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. – с. 70-79.
 9.   Пластун, В. Л. Проблеми страхового шахрайства та практика його уникнення [Текст]/ В. Л. Пластун // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 254: В 6 т. – Т. ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 477-488.
 10. Пластун В.Л. Пріоритети розвитку кредитних спілок у сучасних умовах / В.Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 10. - С. 131-138
 11. Пластун В. Л., Домбровський В. С. Підходи до класифікації інституційних інвесторів // Бізнесінформ. 2012. - № 9. - с.118-122
 12. Пластун, В.Л. Формування оптимального портфеля акцій «блакитних фішок» українського фондового ринку [Текст] / В. Л. Пластун, В.С. Домбровський // Вісник НБУ. – 2012. – №5. – с.50-56.
 13. Пластун, В.Л. Оцінка ліквідності акцій українських емітентів при формуванні банками портфелів цінних паперів [Текст] / В.Л. Пластун // Банківська справа. - 2012. - № 2. - С. 80-95.
 14. Пластун В.Л., Домбровський В.С. Формування оптимального портфеля страхових послуг // Актуальні проблеми економіки. - №1 (127). - 2012. - с. 335-341
 15. Пластун, В.Л. Емпіричне дослідження причинних зв’язків розвитку інституційних інвесторів і фондового ринку [Текст] / В.Л. Пластун // Вісник НБУ. – 2013. – №7. – С. 30-37.
 16. Пластун, В.Л. Особливості впливу інституційних інвесторів на стабільність фондового ринку [Текст] / В.Л. Пластун // Фінансовий простір. – 2013 – №1(9). – с. 62-67.
 17. Пластун, В.Л. Роль негосударственных пенсионных фондов на фондовом рынке Российской Федерации [Текст] / В.Л. Пластун, А.Н. Омардибирова // Современный научный вестник. – 2013. – №19(158). – с. 5-12.
 18. Пластун, В.Л. Исследование причинных связей в развитии институциональных инвесторов и фондового рынка (на примере Украины) [Текст] / В.Л. Пластун // Вестник Витебского государственного технологического университета . ─ 2013. ─ № 24. ─ С. 177-187.
 19. Пластун, В.Л., Пластун О.Л. Інституційні інвестори: роль у розвитку фондового ринку: монографія / В. Л. Пластун, О. Л. Пластун. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – 212 с.
 20. Гіпотеза ефективного ринку як сучасна концепція фондового ринку [Текст] / В. С.Домбровський, О. Л. Пластун, В. Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1(139). - С. 14-20.
 21. Пластун, В. Л. Тенденції розвитку інститутів спільного інвестування в Україні і світі [Текст] / В. Л. Пластун, В. С. Домбровський // Проблеми системного підходу в економіці. – 2012. – № 4. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2012_4/Dombrovsky_412.htm
 22. Пластун, В. Л. Тенденції розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні і світі [Електронний ресурс] / В. Л. Пластун, В. С. Домбровський // Ефективна економіка. - 2012. - № 7. – Режим доступу до журн. : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&id=1254
 23. Пластун, В. Л. Тенденції розвитку страхових компаній в Україні і світі [Текст] / В. Л. Пластун, В. С. Домбровський // Інноваційні економіка. - 2012. - № 8 (34). - С. 40-46.
 24. Пластун, В.Л. Інституційні інвестори: підходи до визначення сутності та роль на фінансовому ринку [Текст] / В.Л. Пластун // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник наукових праць. - 2012. - Випуск 35. - с. 185-195.
 25. Пластун В. Л. Підходи до класифікації інституційних інвесторів [Текст] / В. Л. Пластун, В. С. Домбровський // Бізнесінформ. 2012. - № 9. - с.118-122
 26. Пластун, В.Л. Формування оптимального портфеля акцій "блакитних фішок" українського фондового ринку [Текст] / В. Л. Пластун, В. С. Домбровський // Вісник НБУ. – 2012. – №5. – с.50-56.
 27. Пластун, В. Л. Оцінка ліквідності акцій українських емітентів при формуванні банками портфелів цінних паперів [Текст] / В. Л. Пластун // Банківська справа. - 2012. - № 2. - С. 80-95.
 28. Пластун В.Л., Домбровський В.С. Формування оптимального портфеля страхових послуг // Актуальні проблеми економіки. - №1 (127). - 2012. - с. 335-341
 29. Пластун В.Л. Гіпотеза ефективного ринку як сучасна концепція фондового ринку / В.Л. Пластун, О.Л. Пластун, В.С. Домбровський // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1(139). - С. 14-20 (0,6 друк. арк.). Особистий внесок: виявлено вплив гіпотези ефективного ринку на поведінку інвесторів на фондовому ринку (0,2 друк. арк.).
 30. Пластун В.Л. Виявлення взаємозалежностей у розвитку інституційних інвесторів і фондового ринку / В.Л. Пластун // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – №2 (17). – с. 96-102 (0,8 друк. арк.).
 31. Пластун В.Л. Емпіричне дослідження причинних зв’язків розвитку інституційних інвесторів і фондового ринку / В.Л. Пластун // Вісник НБУ. – 2013. – №6. – С. 30-37 (0,9 друк. арк.).
 32. Пластун В.Л. Особливості податкового впливу на фондовий ринок та діяльність інституційних інвесторів / В.Л. Пластун // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – №24. – с. 70-74 (0,6 друк. арк.).
 33. Пластун В.Л. Еволюція підходів щодо формування диверсифікованого інвестиційного портфеля / В.Л. Пластун // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник наукових праць. - 2013. - Випуск 37. - с. 127-134 (0,5 друк. арк.).
 34. Пластун В.Л. Значення інституційних інвесторів у структурному розвитку фондового ринку / В.Л. Пластун // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №4. – с. 32-35 (0,55 друк. арк.).
 35. Пластун В.Л. Проблеми використання сучасних портфельних теорій в процесі управління портфелями цінних паперів / В.Л. Пластун, О.Л. Пластун // Ефективна економіка. – 2014. – №6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3114 (0,3 друк. арк.). Особистий внесок: виокремлено ключові проблеми сучасних портфельних теорій при формуванні портфелів цінних паперів (0,2 друк. арк.).
 36. Пластун В.Л. Стратегія формування оптимальних інвестиційних портфелів із врахуванням фази економічного циклу / В.Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки. – 2014. - №6. – c. 530-538 (0,7 друк. арк.).
 37. Пластун В.Л. Потенційні можливості нарощування ресурсної бази інституційних інвесторів в Україні / В.Л. Пластун // Вісник НБУ. – 2014. - №7. – с. 57-63 (1 друк. арк.).
 38. Пластун В.Л. Роль і місце технічного аналізу в сучасній методології прогнозування цін на фінансових ринків / О.Л. Пластун, В.Л. Пластун // Економіка та держава. – 2014. – №9. – с. 38-43 (0,3 друк. арк.). Особистий внесок:систематизовано підходи до трактування ролі технічного аналізу на фінансових ринках (0,2 друк. арк.).
 39. Plastun V. Potential of institutional investors and stock market development as an alternative to savings allocation of households / S. Leonov, S. Frolov, V. Plastun // Economic Annals – XXI. – 2014. – №11-12. – P. 65-68 (0,7 друк. арк.). Особистий внесок:розроблено лінійну модель множинної регресії залежності обсягів торгів цінними паперами від факторів макросередовища (0,2 друк. арк.).
 40. Пластун В.Л. Аналіз мінливості фінансових ринків на базі оцінки взаємного впливу біржових активів / О.Л. Пластун, В.Л. Пластун // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №13. – с. 38-40 (0,5 друк. арк.). Особистий внесок: виявлено вплив цінових коливань біржових активів на стан фінансових ринків (0,25 друк. арк.).
 41. Пластун В.Л. Особливості визначення цільових орієнтирів інституційних інвесторів / В.Л. Пластун, О.Л. Пластун // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №14. – с. 6-9 (0,5 друк. арк.). Особистий внесок: визначені і систе-матизовані цільові орієнтири страховиків і НПФ при роботі на фондовому ринку (0,25 друк. арк.).
 42. Пластун В.Л. Побудова мультифакторної моделі портфельної оптимізації для інституційних інвесторів / В.Л. Пластун // Вісник НБУ. – 2015. – №6. – с. 68-73. (0,8 друк. арк.).