Журавка Олена Сергіївна

Журавка Олена Сергіївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри

Дисципліни: страхування, страхові послуги, управління фінансовою безпекою держави

Сфера наукових інтересів: фінансова діяльність страхових компаній, фінансова безпека

E-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Народилась в Росії, м. Острів Псковської обл. у 1977 році.

Закінчила Українську академію банківської справи за спеціальністю "Фінанси" (2000 р.).

Закінчила Сумський державний педагогічний інститут за спеціальністю "Історія, психологія" (1999 р.); Українську академію банківської справи за спеціальністю «Фінанси» (2000 р.), асистент кафедри фінансів (2001 р.).

В Академії працює з 2001р., на кафедрі – з 2001 року. У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит

Опубліковано 45 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

 1. Журавка О.С. Моніторинг фінансових ризиків на підприємстві / О.С. Журавка // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т17. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – С.221–224.
 2. Журавка Ф.О., Журавка О.С. Методологічні підходи до управління фінансовими ризиками підприємства / Ф.О. Журавка, О.С. Журавка // Вісник української академії банківської справи. – 2006. – №2(21). – С.42–47.
 3.   Журавка О.С. Проблемні аспекти страхування фінансових ризиків в Україні / О.С. Журавка // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т.20. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – С. 16–24
 4.    Журавка О.С. Вплив іноземного капіталу на розвиток страхового ринку України / О.С. Журавка // Наука й економіка. – 2008. – №1 (9), – С. 277–286.
 5. Журавка О.С. Методологічні аспекти дослідження страхового ринку / О.С. Журавка // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник тез доповідей XI Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2008р.) – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2008. – С. 70–71
 6. Журавка О.С. Види страхових компаній, які функціонують на страховому ринку України / О.С. Журавка // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2009): у 2 т./ Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – Т.1. – С. 51–53
 7. Журавка О.С. Проблемні аспекти становлення страхового ринку України / О.С. Журавка // Проблемы развития финансовой системы Украины в условиях глобализации: Сб. трудов V (XI) Международной научно-практической конференции аспирантов и студентов, 25-28 марта 2009г., г. Симферополь / «Центр Стабилизации». – Симферополь, 2009, С. 67–69
 8. Журавка О.С. Економічний зміст понять, що характеризують страховий ринок та його структуру // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2009, № 3(6). – С.208-212.
 9. Журавка О.С. Сучасні тенденції розвитку страхового ринку України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Випуск 27. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. - С.306-313.
 10. Журавка О.С. Діяльність страхових брокерів на страховому ринку України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Випуск 28. – Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. - С.237-244.
 11. Журавка О.С. Діяльність страхових компаній під впливом конкурентного середовища / О.С. Журавка // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2012, № 3(15).– С.225-229 10. Журавка Ф.О., Журавка О.С. Визначення стратегічних орієнтирів розвитку страхового ринку на основі SWOT - аналізу / Ф.О. Журавка, О.С. Журавка // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». Тернопільський інститут агропромислового виробництва - 2012 (31). – №5, С.245-249.
 12. Журавка О.С., Бондаренко Є.К. Теоретичні аспекти формування системи фінансової безпеки підприємства / О.С. Журавка, Є.К. Бондаренко // Інноваційна економіка. –2012. – № 4. – С.234-237.
 13. Журавка О.С. Теоретичні основи формування страхового портфеля / О.С. Журавка // Науковий журнал «Бізнес-інформ». – 2012. –№ 5. – С. 201-204.
 14. Журавка О.С. Пруденційне регулювання страхової діяльності / О.С. Журавка // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір. Збірник наукових праць / НАН України. Інститут регіональних досліджень: Львів, 2013. – Вип. 1(99).– С. 139-146