Петренко Наталія Володимирівна

Петренко Наталія Володимирівна

Старший викладач кафедри фізичного виховання.

Дисципліна: фізичне виховання.

Народилася в м. Суми, 1972 року.

1990-1994 рр. – навчання в Сумському державному педагогічному інституті ім. А.С. Макаренка.

1994-1996 рр. – старший викладач кафедри фізичного виховання, медичний факультет Сумського державного університету.

З 1998 р.– асистент кафедри фізичного виховання ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ".

Викладає фізичне виховання для студентів усіх спеціальностей. Веде секційну роботу з фітнес-аеробіки, черліденгу, аква-аеробіки.

Брала участь у багатьох фітнес-конвенціях, отримала сертифікат тренера-інструктора.

2002 р. – курси підвищення кваліфікації, м. Львів, Державна академія з фізичної культури і спорту.

2007 р. – семінар-практикум тренерів та суддів зі спортивної аеробіки. Отримала звання судді 4 категорії зі спортивної аеробіки.

У 2007 році брала участь у семінарі "Фізичне виховання у системі підготовки конкурентоспроможних фахівців" (м. Харків, ХІБС НБУ).

З 2008 року – старший викладач кафедри фізичного виховання ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ".

З 2009 року аспірант кафедри теорії і методики фізичного виховання Сумського державного педагогічному університету ім. А.С. Макаренка.

Працює над дисертацією за темою “Оптимізація фізичної та розумової працездатності студентів економічних спеціальностей засобами аква-фітнесу" на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

Надруковано у фахових видання статті:

  1.   Петренко Н.В. Ефективність особисто орієнтованої програми зі степ-аеробіки для професійно-прикладної фізичної підготовки / Пилипей Л. П., Петренко Н.В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків : 2008, № 8. – С. 121-124.
  2.   Петренко Н.В. Визначення мотивації та інтересів студентів економічних спеціальностей до фізкультурно-оздоровчих занять / Н.В. Петренко, Т.О. Лоза // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків : ХДАФК. – 2010. – № 2. – С.7-10.
  3.   Петренко Н.В. Впровадження у повсякденний побут студентів педагогічного вузу тренувально-оздоровчого комплексу для самостійного виконання / Н.В. Петренко, Т.О. Лоза, І.Б. Верблюдов // Спортивний вісник Придніпров’я. Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ : ДДІФКС. – 2010. – № 2. – С.134-138.
  4.   Петренко Н.В. Вивчення шляхів формування позитивних відношень студентів економічних спеціальностей до фізкультурно-оздоровчих занять / Петренко Н.В. // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України. – Суми : СДПУ ім. А.С. Макаренка. – 2010. – Ч.1. – С.44-46.
  5. Петренко, Н. В. Оздоровчо-тренувальна програма занять з аквафітнесу для студентів економічних спеціальностей [Текст] / Н. В. Петренко // Спортивний вісник Придніпров’я. - № 2. – 2012. – С. 98-102.
  6. Петренко, Н. В. Вивчення фізичної та розумової працездатності студентів: теоретичний аспект проблеми [Текст] / Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю (19-20 квітня 2012) / СДПУ ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури. – Суми, 2012. – Т. І. – С. 179-182.