Пилипей Леонід Петрович

Пилипей Леонід Петрович

Пилипей Леонід Петрович
завідувач кафедри фізичного виховання,
доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Народився 20 квітня 1950 р. в смт Дьогтярі Срібнянського району Чернігівської області.

1968-1970 рр. – служба в лавах Збройних сил, у роті почесної варти.

1975 р. – чемпіон України з літнього біатлону, срібний призер Спартакіади народів СРСР з війскового багатоборства.

1976 р. – закінчив з відзнакою Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Белінського, за спеціальністю "вчитель фізичного виховання".

1989-1993 рр. – навчання в аспірантурі Всесоюзного науково-дослідного інституту фізичної культури.

1992 р. – захистив дисертацію у спеціалізованій раді Всесоюзного науково-дослідного інституту фізичної культури за спеціальністю 13.00.04 "Теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування і оздоровчої фізичної культури" м. Москва.

1993 р. – присвоєно звання відмінника народної освіти України.

1994 – 1996 рр. – доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка.

1996 по 1997 рр. – доцент кафедри загальноосвітніх дисциплін Української академії банківської справи.

1997 по 1998 рр. – доцент кафедри розвитку і розміщення продуктивних сил Української академії банківської справи.

З 1998 р. – завідувач кафедри фізичного виховання.

Має низку нагороджень та відзнак, деякі з них:

 • звання та нагороджений відзнакою "Відмінник народної освіти" (1990 р.),
 • "Майстер педагогічної праці" (1990 р.).

Неодноразово ставав переможцем республіканських оглядів-конкурсів на кращого керівника, викладача фізичного виховання. Тренер вищої категорії.

Основні навчальні курси – "Фізичне виховання" для студентів всіх спеціальностей.

Після захисту кандидатської дисертації здобувачем опубліковано в фахових видання України 35 публікацій, які використовуються в педагогічній практиці фізичного виховання студентів.

Підготовлені проміжні звіти згідно зі Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури i спорту на 2006-2010 років Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту за темою “Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів” (3.1.8.3 п) за розділами:

 1. "Теоретико-методичні основи проектування програм професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вузів",
 2. "Експериментальна перевірка алгоритму проектування програм".

22 грудня 2011 року захистив дисертаційну роботу на тему: "Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів" за спеціальністю – 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Отримав диплом доктора наук з фізичного виховання і спорту.

Має близько 60 опублікованих робіт у фахових виданнях:

 1. Пилипей Л. П. Фізичне виховання. Методичні вказівки і моделі для розвитку фізичних якостей – Суми: “Ініціатива”, 2000. – 45 с.
 2. Пилипей Л. П. Програма курсу з дисципліни “Фізична культура” для денного відділення всіх спеціальностей – Суми : “Ініціатива”, 2002. – 37 с.
 3. Пилипей Л. П. Фізичне виховання. Навчально-методичний посібник для самостійних занять з фізичної культури. – Суми : “Ініціатива”, 2002. – 80 с.
 4.   Пилипей Л. П. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів Суми : Монографія, ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – 326 с.
 5. Пилипей Л. П. Систематизація напрямків підготовки спеціалістів у ВНЗ згідно з вимогами до психофізичних особливостей професійної діяльності / Пилипей Л. П. // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. Науково-теоретичний журнал для спеціалістів у галузі фізичного виховання і спорту – Київ : 2008, № 1. – С. 56-64.
 6. Пилипей Л. П. Физическая подготовка молодежи призывного возраста на различных этапах учебно-трудовой деятельности / Пилипей Л. П. // Сборник научных работ: Москва : ВНИИФК – 60 лет, 1993. – С. 83- 93.
 7. Пилипей Л. П. Методичні рекомендації для розвитку фізичних якостей / Пилипей Л. П. – УАБС – Суми : Ініціатива, 1997. – 24 с.
 8. Пилипей Л. П. Пути повышения эффективности занятий физической культурой с призывной молодежью : материалы Всероссийской научно-практической конференция [“Проблемы физического состояния, работоспособности детей и молодежи”] – Москва : ВНИИФК, 1994. – С. 119.
 9. Пилипей Л. П Проблеми статусу фізичної підготовки студентів / Пилипей Л. П. – УАБС. – Суми : Ініціатива, 1998. – 30 с.
 10.   Пилипей Л. П. Оптимізація тижневого рухового режиму студентів УАБС : [“Молодь третього тисячоліття: гуманітарні проблеми і шляхи їх розв’язання”] – Одеса : Одеський державний університет, 2000. – Т. 2. – С. 447-449.
 11.   Пилипей Л. П. Особливості фізичного виховання при підготовці спеціалістів банківської, фінансової і юридичної справи / Пилипей Л. П. // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в Україні. – Суми : “Ініціатива”, 2000. – С. 11-14.
 12. Пилипей Л. П. Удосконалення підготовки фахівців банківської та фінансової справи на основі оптимізації режиму студентів економічного профілю / Пилипей Л. П. // Проблеми і перспективи розвитку фінансово-банківської системи України. Збірник наукових праць: Суми : ВВП “Мрія-1” ЛТД, 2001, Т. 6. – С. 11-13.
 13.   Пилипей Л. П. Здоров'я як цінність у студентській картині світу / Пилипей Л. П. // Сучасна картина світу: Інтеграція наукового та позанаукового знання. Збірник наукових праць: Суми : ВВТ “Мрія-1” ЛТД, 2002. – С. 147-150.
 14. Пилипей Л. П. Оптимізація навчання та виховання студентів засобами фізичної культури та спорту / Пилипей Л. П. // Проблеми питань галузі фізичної культури і спорту. – Суми : Сум ДПУ, 2002. – С. 20-27.
 15.   Пилипей Л. П. Особливості організації навчально-виховного процесу студентів Української академії банківської справи. Збірник наукових праць [“Педагогічні основи навчально-виховного процесу у вищих закладах освіти України”] – Харків : 2004. – С. 175-181.
 16.   Пилипей Л. П. Дослідження актуальності та перспектив розвитку аеробіки та фітнесу в УАБС НБУ / Пилипей Л. П. // Слобожанський науково-спортивний вісник – Харків : 2005, № 8. – С. 19-24.
 17. Пилипей Л. П. Дослідження рівня психофізичного стану студентів протягом учбового дня / Пилипей Л. П. // ІХ Міжнародний науковий конгрес "Олімпійський спорт і спорт для всіх" – Київ : 2005. – С. 175-176.
 18.   Пилипей Л. П. Актуальність сучасних силових видів спорту для системи професійно-прикладної фізичної підготовки у вузі / Круцевич Т.Ю., Пилипей Л. П. // Спортивний вісник – Придніпров'я : 2006, № 2. – С 51-55.
 19.   Пилипей Л. П. Використання антропних технологій для організації професійно-прикладної фізичної підготовки студентів / Пилипей Л. П. // Науково-теоретичний журнал. Теорія і методика фізичного виховання і спорту – Київ : 2006, № 2. – С. 61-65.
 20.   Пилипей Л. П. Використання гуманістичного підходу при створенні умов для професійно-прикладної фізичної підготовки студентів / Пилипей Л. П. // Збірник наукових праць з галузі фізичної культури та спорту "Молода спортивна наука" – Львів : 2006. – Вип. 10, Т. 2. – С. 299-304.
 21. Пилипей Л. П. Проблеми професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ економічних спеціальностей / Пилипей Л. П. // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. Науково-теоретичний журнал для спеціалістів у галузі фізичного виховання і спорту – Київ : 2006, № 4. – С. 31-33.
 22.   Пилипей Л. П. Професіограма випускників Української академії банківської справи у відповідності з кар'єрними очікуваннями / Пилипей Л. П. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків : 2006, № 9. – С. 20-22.
 23. Пилипей Л. П. Професіограма спеціалістів банківської справи як модельно-цільова характеристика фізичної підготовки студентів / Пилипей Л. П. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту – Харків : 2006, № 5. – С. 71-75.
 24. Пилипей Л. П. Системний підхід до створення професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вузів / Пилипей Л. П. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту – Харків : 2007, № 4. – С. 119-124.
 25.    Пилипей Л. П. Розумова працездатність протягом навчального дня – необхідна передумова професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вузів / Пилипей Л. П. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту – Харків : 2008, № 2. – С. 104-107.
 26.    Пилипей Л. П. Експериментальна оцінка проектування засобів професійно-прикладної фізичної підготовки студентів УАБС НБУ / Пилипей Л. П., Остапенко Ю. О. // Педагогіка, психологія і медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту – Харків : 2007, № 11. – С. 172-175.
 27.   Пилипей Л. П. Оптимальний руховий режим при проектуванні ППФП студентів вузів економічного профілю / Пилипей Л. П., Остапенко В. В. // Слобожанський науково-спортивний вісник – Харків : 2007, № 12. – С. 28-31.
 28.   Пилипей Л. П. Проблемне поле професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вузів в руслі Болонського процесу / Пилипей Л. П. // Спортивний вісник – Придніпров’я : 2008, № 4. – С. 226-229.
 29.   Пилипей Л. П. Актуальність і теорії функціонування зорового аналізатора в руслі проектування системи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів // Педагогіка, психологія і медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків : 2008, № 7. – С. 21-26.
 30.   Пилипей Л. П. Ефективність особисто орієнтованої програми зі степ-аеробіки для професійно-прикладної фізичної підготовки / Пилипей Л. П., Петренко Н.В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків : 2008, № 8. – С. 121-124.
 31. Пилипей Л. П. Профілювання фізичних якостей у відповідності з ППФП вузів різних спеціальностей / Пилипей Л. П. // Педагогіка, психологія і медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту – Харків : 2008. – № 4. – С. 253-257.
 32.   Пилипей Л. П. Проблеми підходів до професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вузів / Пилипей Л. П. // Педагогіка, психологія і медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків : 2008. – № 10. – С. 89-93.
 33.   Пилипей Л. П. Експериментальна перевірка впливу засобів ППФП на функціонування зорового аналізатора студентів ВНЗ / Пилипей Л. П. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків : 2009, № 3. – С. 222-225.
 34.   Пилипей Л. П. Ефективність проектування ППФП на основі сформованості мотиваційної сфери у студентів / Пилипей Л. П. // Збірник наукових праць з галузі фізичної культури та спорту «Молода спортивна наука України» – Львів : 2009, Вип. 13, Т.2. – С. 131-138.
 35.   Пилипей Л.П. Моделювання ППФП студентів ВНЗ // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків : 2009, № 4. – С. 145-148.
 36. Пилипей Л. П. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів засобами хокею на траві / Пилипей Л. П., Шаповал М.С. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту – Харків : 2010. – № 1. – С. 100-103.
 37. Пилипей, Л. П. Модельні характеристики основних сторін психофізіологічної підготовленості спеціалістів економічного профілю [Текст] / Л. П. Пилипей // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2012. - № 12. – С. 107-112.
 38. Пилипей, Л. П. Проектирование процесса физического воспитания студентов Государственного высшего учебного заведения «Украинская академия банковского дела Национального банка Украины» [Текст] / Физическое воспитание студентов. – Харьков, 2012. - № 5. – С. 79-84.
 39. Пилипей, Л. П. Стан рекреаційної активності студентів вищих навчальних закладів на сучасному етапі [Текст] / Л. П. Пилипей // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – Вип. № 8. – С. 65-69.
 40. Пилипей, Л. П. Методологія професійно-прикладної фізичної підготовки студентів у вищих навчальних закладах [Текст] / Л. П. Пилипей // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – Вип. № 10. – C. 59-63.