Лещенко Ольга Іллівна

Лещенко Ольга Іллівна

Кандидат філологічних наук, доцент

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дата народження: 23.07.1965 р.

Місце народження: м. Суми

Освіта та кваліфікація:

 • 1996 р.: захист дисертації у Київському державному лінгвістичному університеті, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Тема дисертаційного дослідження: "Особливості реалізації антропоцентричності в англомовних казках".
 • 1992 – 1996 рр.: навчання в аспірантурі СДПУ ім. А.С. Макаренка.
 • 1983 – 1987 рр.: навчання в Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка, факультет романо-германської філології, спеціальність "Романо-германські мови і література". Диплом з відзнакою. Присвоєно кваліфікацію "Викладач англійської та іспанської мов, перекладач англійської мови".
 • 1972 – 1982 рр.: навчання в сш №8 (золота медаль).

Досвід роботи:

 • 1997 р. – теперішній час: доцент кафедри іноземних мов УАБС НБУ;
 • 1988 р.: перекладач з англійської мови на міжурядових перемовах в Індії з приводу будівництва нафтопереробного заводу;
 • 1987 – 1992 рр.: викладач кафедри іноземних мов СДПУ ім. А.С. Макаренка.

Читає курси:

 • Іноземна мова (англійська).

Підвищення кваліфікації та участь у проектах:

 • 2015 р.: участь у вебінарах від Oxford University Press-Oxford Professional Development Webinars:“Challenging Students to Think Critically", "The Power of Pronunciation in Business English", ”Teaching integrated skills and critical thinking using Project and Insight".
 • 2014 р. - стажування при кафедрі германської філології Сумського державного університету в обсязі 72 години з дисципліни "Іноземна мова (англійська)", відповідне посвідчення про підвищення кваліфікації.
 • 2014 р.: участь у вебінарах від Oxford University Press-Oxford Professional Development Webinars:“Real World-Helping Students with Functional Language, "Work It out Yourself- Helping Students with Grammar", ”Skills for Effective Communication at Work".
 • 2012 р.: участь у семінарах, організованих Британською Радою в Україні: "Teaching Writing", "What Makes a Good Exam?".
 • 2011 р.: Інститут післядипломної освіти (Суми) – Британська Рада в Україні; тема семінару: "Are you ready to embrace technological innovations from Cambridge University Press?".
 • 2008 р.: – спеціалізовані курси підвищення кваліфікації щодо викладання англійської мови студентам, організовані Британською Радою в м. Київ та відповідний міжнародний сертифікат CELTA (University of Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults) від Кембриджського університету.
 • 1998 – курси з викладання ділової англійської мови "Business English Teacher Training Course", організовані Британською Радою в м. Київ.

Відзнаки:

 • 2013 - Грамота управління освіти Сумської Обласної державної адміністрації до Дня науки.
 • 2007 - Грамота до Дня банківського працівника.
 • 2003 - Подяка до Дня працівника освіти.
 • 2001 - Подяка з нагоди 5-річчя академії .

Основні наукові інтереси:

 • проблеми семантики мови і тексту.
 • антрополінгвістичний аспект дослідження текстів, їх структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості.
 • методика викладання іноземних мов.

Є автором понад 55 наукових та навчально-методичних публікацій.

Список публікацій:

 1. Лещенко О.И. Этнические аспекты реализации антропоцентрического принципа в англоязычном дискурсе [Текст] / О.И. Лещенко // Філологічні трактати. - 2014. - Т.6. № 1. - С. 95-102.
 2. Лещенко О.И. Антропоцентричность как универсальный принцип организации языковой картины мира / О.И. Лещенко // Світогляд - Філософія – Релігія : збірник наукових праць. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ". - 2014. - Вип. 5. - С. 171-179.
 3. Лещенко О.И. Актуализация категории антропоцентричности в художественном тексте / О.И. Лещенко // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19.05.2013, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Друкарський дім "Папірус", 2013.– С. 571-573.
 4. Лещенко О.І. Use of Multimedia in Teaching Business English // Матеріали ХVIII Національної науково-практичної конференції Міжнародної асоціації викладачів англійської мови TESOL-Ukraine "Global English – Global Decisions" April 12-13, 2013. Book of papers. – Севастополь: Рибест, 2013. – С. 182-183.
 5. Типология авторской представленности в сильных позициях текста / О.И. Лещенко // Науковий журнал "Філологічні трактати". – СумДУ. Том 4, № 1. – 2012. – С. 49-57. (0,74 д.а.)
 6. Практична граматика ділової англійської мови = Business English Grammar in Use [Текст] : навчальний посібник для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Поглиблене вивчення іноземної мови" : у 2 ч. : для студентів 2 курсу економічних напрямів денної форми навчання / [уклад.: О.І. Лещенко, А.О. Ходцева] ; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – Частина IІ. – 43 с.
 7. Лещенко О.И. Лингвокреативная деятельность нарратора в художественном тексте // Філологічні трактати. Науковий журнал. №3`2010. Том 2. – Суми: Видавництво Сум ДУ. – 2010. – С.68-74.
 8. Business English Grammar in Use: Практична граматика ділової англійської мови : навчально – методичний посібник з дисципліни "Поглиблене вивчення іноземної мови " для самостійної та індивідуальної роботи/ Уклад.: О.І. Лещенко, А.О.Ходцева. – Суми: ДВНЗ " УАБС НБУ ", 2010. – Частина I = Part1. – 49с.
 9. Improve Your Telephoning Skills (Вдосконалюємо навички спілкування по телефону): методичні рекомендації для аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи / Уклад. О.І. Лещенко, А.О. Ходцева. – Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 47 с. – електр.ресурс.
 10. Effective Phone Calls (Ефективне спілкування по телефону): навчальний посібник для аудиторної та самостійної роботи/ Уклад.: О.І. Лещенко, А.О.Ходцева. – Суми: ДВНЗ " УАБС НБУ ", 2008. – 98с.
 11. Лещенко О.И. Роль эксплицитных маркеров авторской представленности в реализации антропоцентрического принципа в тексте // Вісник Сумського державного університету. Серія "Філологія", №1’2008. – Суми : Видавництво Сумського державного університету. – 2008. – С.57-62.
 12. Лещенко О.И. Об антропоцентрической функции заголовка // Лінгвістика : мова та соціокультурний простір. Збірник наукових праць, №3 (9) – Луганськ : Видавництво ЛНПУ "Альма-матер". – 2006. – С. 105-114.
 13. Лещенко О.И. Универсальное и национальное в реализации антропоцентрической модели сказки // Вісник Сумського державного університету. Серія "Філологічні науки", №11 (95). Том 2. – Суми : Видавництво СумДУ. – 2006. – С.59-63.
 14. Лещенко О.И. Роль авторских интродукций в вербализации интенциональной стороны текстового антропоцентризма // Вісник Сумського державного університету. Серія "Філологічні науки", №6 (78). – Суми : Видавництво СумДУ. – 2005. – С. 32-38.
 15. Лещенко О.И. К проблеме интенциональной стороны текстового антропоцентризма:способы и средства авторского комментирования в зачинах англоязычных сказок//Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. Серія "Філологічні науки. Іноземна філологія", №5 (85). Луганськ: Видавництво ЛНПУ "Альма-матер". – 2005.- С. 77-85.
 16. Лещенко О.И. Типологические аспекты авторского представления хронотопа сказочных событий в дистантных языках//Вісник сумського державного університету. Серія "Філологічні науки", № 3 (62). - Суми: Видавництво СумДУ. - 2004. - С. 228-236.
 17. Лещенко О.И Антропоцентричность как универсальная категория текста: лингвофилософский аспект//Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. Серія "Філологічні науки. Іноземна філологія", № 2 (70). - Луганськ: Видавництво ЛНПУ "Альма-Матер". - 2004. - С.71-79.
 18. Лещенко О.І Проблема культури спілкування в контексті формування сучасної іншомовної картини світу//Сучасна картина світу: інтеграція наукового та позанаукового знання. Збірник наукових праць. Випуск 3. - Суми: ВВП "Мрія-1”ЛТД, УАБС. - 2004. - С. 248-252.
 19. Leshchenko О.І Training and learning styles in the Business English Classroom//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Англійська мова професійного спрямування: нові обрії". - Донецьк: ДонДУЕТ. - 2004. - С. 99-103.
 20. Business English Upper Intermediate Plus For Management of Foreign Economic Activities: Ділова англійська підвищеного рівня складності для менеджерів зовнішньоекономічної діяльності: Навчальна програма курсу та поурочні плани / Уклад.: Бокун І.А., Лещенко О.І., Ходцева А.О. - Суми: УАБС, 2004. - 34с.
 21. Business Problems and Cultural Diversity: Бізнесові проблеми та культурне різномаїття: Методичні вказівки для проведення ділових ігор / Уклад.: Лещенко О.І., Ходцева А.О., Туленцева О.Є. - Суми: УАБС, 2003. - 38 с.
 22. Business English Upper Intermediate for Management of Foreign Economic Activities: Ділова англійська мова вище середнього рівня для менеджерів зовнішньоекономічної діяльності: Навчальна програма та поурочні плани / Уклад.: Бокун І.А., Лещенко О.І., Ходцева А.О. - Суми: УАБС, 2003. - 42 с.
 23. Business English Intermediate for Economic Cybernetics: "Економічна кібернетика" (середній рівень): Навчальна програма та поурочні плани / Уклад.: Бокун І.А., Лещенко О.І., Ходцева А.О. - Суми: УАБС, 2003. - 48 с.
 24. Лещенко О.И. Об антропоцентрическом аспекте реализации артиклей в инициальных блоках англоязычных сказок / О.И. Лещенко // Вісник Сумського державного університету. Серія "Філологічні науки", № 4 (37). - 2002. - Суми: Видавництво СумДУ. - 2002. - С. 110-113.
 25. Leshchenko О.І The EFL Classroom Structure // Exploring EFL Challenges with TESOL Community. 7-th TESOL National Ukraine Conference. - Khmelnytsky. - 2002. - С. 119-120.
 26. Лещенко О.И. Антропоцентризм в англоязычной сказке как концепт мироотношения // Сучасна картина світу: інтеграція наукового та позанаукового знання: Збірник наукових праць. - Суми: Видавничо-виробниче підприємство "Мрія-1" ЛТД, УАБС. - 2002. - С.154-158.
 27. Business English Elementary for Economic Cybernetics: Ділова англійська мова для економічної кібернетики (початковий рівень): Навчальна програма та поурочні плани / Уклад.: Бокун І.А., Лещенко О.І., Ходцева А.О. - Суми: УАБС, 2002. - 52 с.
 28. Business English Intermediate for Lawyers: Ділова англійська мова для юристів (середній рівень): Навчальна програма курсу та поурочні плани / Уклад.: Бокун І.А., Лещенко О.І., Ходцева А.О. - Суми: УАБС, 2001. - 52 с.
 29. Business English for Students Taking Correspondence Courses. Part I: Ділова англійська мова для студентів І курсу загальноекономічного факультету заочної форми навчання. Частина І: Методичні рекомендації / Уклад.: Бокун І.А., Лещенко О.І., Книш Л.В. - Суми: ініціатива, 2001. - 46 с.
 30. Leshchenko О.І New Technology in the English Classroom // The Way Forward to the English Language and ESP Teaching in the Third Millennium. 6-th National TESOL Ukraine Conference. Conference Papers. - Tesol Ukraine. - 2001. - C. 210-211.
 31. Business English Elementary for Lawyers: Ділова англійська мова для юристів (початковий рівень): Навчальна програма курсу та поурочні плани / Уклад.: Бокун І.А., Лещенко О.І., Ходцева А.О. - Суми: УАБС, 2000. - 50 с.
 32. Business English Intermediate for Management of Foreign Economic Activities: Навчальна програма курсу та поурочні плани для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / Уклад.: Бокун І.А., Лещенко О.І., Ходцева А.О. - Суми: Ініціатива, 2000. - 42 с.
 33. Leshchenko О.І Learning Environment in Teaching Business English // IATEFL - Ukraine. Newsletter. Issue №18. - 2000. - С. 8-9.
 34. Leshchenko О.І. A Cognitive Approach to Learning and Language in the Language Classroom // 5th National TESOL Ukraine Conference "Language Teaching: Classroom, Lab and Beyond" January 25-26, 2000, Conference Papers, Tesol Ukraine. - 2000. - p. 16-17.
 35. Business English Elementary for Management of Economic Activities: Навчальна програма курсу та поурочні плани для студентів І курсу денної форми навчання спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / Уклад.: Бокун І.А., Лещенко О.І., Ходцева А.О. - Суми: Ініціатива, 1999. - 58 с.
 36. Business English Intermediate for Banking, Finance, Accounting and Audit: Навчальна програма та поурочні плани для студентів ІI курсу денної форми навчання спеціальностей "Банківська справа", "Фінанси", "Облік та аудит" / Уклад.: Бокун І.А., Лещенко О.І., Ходцева А.О. - Суми: Ініціатива, 1999. - 50 с.
 37. Business English Elementary for Banking, Finance, Accounting and Audit: Навчальна програма та поурочні плани для студентів І курсу денної форми навчання спеціальностей "Банківська справа", "Фінанси", "Облік та аудит" / Уклад.: Бокун І.А., Лещенко О.І., Ходцева А.О. - Суми: Ініціатива, 1999. - 58 с.
 38. Leshchenko О.І. Properties of English and Ukrainian Wonder Tales // 4th National TESOL Ukraine Conference "TESOL Ukraine: XXI Century Perspec-tives" January 26-27, Conference Papers, Tesol Ukraine. - 1999 - p. 98-99.
 39. Часові форми дієслова в англійській мові: Методичні вказівки з англійської мови по курсу "Business English" для студентів заочного відділення / Уклад.: Лещенко О.І., Ходцева А.О. - Суми: Ініціатива, 1998. - 34 с.
 40. Law and Economy: Методичні вказівки з англійської мови для студентів спеціальності "Фінансове право" денного та заочного відділень / Уклад.: Лещенко О.І. - Суми: Ініціатива, 1998. – 38 с.
 41. Лещенко О.І. Вербалізація мотивів та інтенцій адресанта в текстах англомовних казок // Studia Methodologica, Випуск 5. - Тернопіль. - 1998 - С. 93-97.
 42. Лещенко О.І. Дієвість антропоцентричного принципу в художньому тексті // Мовна компетенція, креативність та акту-альні проблеми ви-кладання іноземних мов. - Харків: Видавництво "Константа". - 1998. - С.132-135.
 43. Лещенко О.И. Об онтологии антропоцентричности как универсальной категории текста // Лінгво-філософські аспекти гуманітарної освіти /матеріали наукової конференції/. - Суми: Редакційно-видавничий відділ СДПІ. - 1998. - С.76-79.
 44. Лещенко О.И., Кобякова И.К., Швачко С.А. Текстовая зависимость языкотворческой функции // Вісник Харківського державного універ-ситету. - № 390: Актуальні проблеми теорії комунікації та викладання іноземних мов. – Харків. - 1997. – С.169-170.
 45. Лещенко О.И., Швачко С.А. Философское и лингвистическое осмысление категории антропоцентричности // Вісник Сумського державного університету. - № 2 (6). – Суми. - 1996. – С. 146-149.
 46. Лещенко О.І. Використання англомовних казок у навчальному процесі // Лексикографічні та методичні концепції викладання чужомовних мов у вищому навчальному закладі: Тези 2 міжнародної наукової конференції /Державний університет "Львівська політехніка". – Львів. - 1996. – С. 62-63.
 47. Лещенко О.І. Особливості реалізації антропоцентричності в англомовних казках [Текст] / О.І. Лещенко. Автореф. дис. … канд. філол. н. Спец. "10.02.04. - германскімови". Київ: КДЛУ, 1996. - 21с.
 48. Лещенко О.И. (1996) Особенности реализации антропоцентричности в англоязычных сказках. Дис. … канд. филол. н. Спец. "10.02.04. - германские языки". Киев: КГПИИЯ, 1996. - 186 с.
 49. Лещенко О.И. Прагматико-коммуникативная ориентация янглоязычной сказки // Види мовленнєвої діяльності: лінгвістичні та дидактичні аспекти: Тези наукової конференції та 3-го українсько-німецього симпозіуму /Харківський державний Університет. – Харків. - 1995. – С. 36-37.
 50. Лещенко О.И. Актуализация антропонимического компонента в заголовках англоязычных сказок / Сум.пед.ин-т. – Сумы. - 1995. – 10 с. Деп. в ГНТБ Украины 25.04.95, № 936 - УК 95.
 51. Лещенко О.І., Швачко С.О. Алгоритм роботи над англомовною казкою // Лексикографічні та методичні концепції викладання чужозем-них мов у вищому технічному навчаль-ному закладі: Тези І міжнародної науко-вої конференції /Дер-жавний університет "Львівська політех-ніка". – Львів. - 1994. – С. 53-54.
 52. Лещенко О.И., Журавльова С.И., Кобякова И.К. О некоторых категориях типичных и нетипичных текстов // Вісник Сумського університету, № 1. – Суми. - 1994. – С. 180-183.
 53. Лещенко О.І. Прагматические интенции нарратора англоязычной сказки / Сум.пед.ин-т. – Сумы, 1994. – 20 с. Деп. в ГНТБ Украины 08.07.94, № 1294 - УК 94.
 54. Лещенко О.І. Структурно-змістовні універсалії англомовної казки // Семантика мови і тексту: Матеріали міжнародної конфе-ренції /Прикарпатський університет ім. В.Стефаника. – Івано-Франковськ, ч. 1. - с.177-178.
 55. Лещенко О.И. Актуализация аксиологической оценки человека / Сум.пед.ин-т – Сумы, 1992. – 5 с. Деп. в ГНТБ Украины 16.12.92, № 1954 - УК 92.