Балацький Євген Олегович

Балацький Євген Олегович

Завідуючий кафедри, доктор економічних наук

Викладає наступні курси: регіональна економіка, конфліктологія

Сфера наукових інтересів: оптимізація формування і використання місцевих бюджетів; економіка природокористування; економічні конфлікти

Контактна інформація: робочий телефон 665-045, електрона пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Місце народження: м. Білгород, Російська Федерація

Освіта: Київський національний економічний університет, 1988 рік, факультет економіки праці та матеріально-технічного забезпечення, спеціальність – економіка праці

Володіння іноземними мовами: англійська (зі словником)

Досвід роботи:

 • 1988-1989 роки – економіст СНВО ім. Фрунзе;
 • 1993-1996 – робота у банківських установах міста Суми (кредитний відділ, керівник валютного відділу);
 • 1996-2005 – керівництво приватним бізнесом (оптова торгівля);
 • 2005-2013 – співробітник УАБС НБУ (більше 8 років науково-педагогічного стажу);
 • з вересня 2013 року - завідуючий кафедри менеджменту.

Тема, рік та місце захисту дисертації: "Индексация эколого-экономических платежей предприятий в связи с инфляционными процессами в экономике", 1995 рік, місто Суми, Сумський державний університет

Тема, рік та місце захисту докторської дисертації: "Методологічні засади управління бюджетом міста: оптимізація формування і використання", 2012 рік, місто Суми, ДВНЗ "УАБС НБУ".

Наукові праці та методичні вказівки. Опубліковано понад 45 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

 1. Балацкий Е.О., Демьяненко А.В. Подходы к оценке конфликтности организационных структур предприятий // Вісник Сумського державного університету, науковий журнал, серія економіка, № 7(91)'2006. – Суми: видавництво СумДУ - С. 86 – 94.
 2. Балацкий Е.О., п. 1.6 Школа "адміністративного менеджменту", п. 1.10 Особливості японської та американської моделі менеджменту , п.1.11 Історія розвитку менеджменту в Україні, п.2.10 Управління етикою та соціальною відповідальністю компанії // Менеджмент для бакалаврів : підручник : у 2 т. / за ред. О.Ф. Балацького та О.М. Тележенка. – Суми : Університетська книга, 2009. – Т. 1. – С.36 – 41, 52 – 57, 57 – 65, 101 – 105 (605 с.) Гриф МОН.
 3. Балацкий Е.О., п. 13.2 Організаційні структури управління проектами, п. 13.7 Фінансування інвестиційних проектів // Менеджмент для бакалаврів : підручник : у 2 т. / за ред. О.Ф. Балацького, О.М. Тележенка. – Суми : Університетська книга, 2009. – Т. 2. – С.22 – 28, 53 – 57 (592 с.) Гриф МОН.
 4. Фролов С. М. Науково-методичні засади розвитку інституційної складової бюджетного менеджменту / С. М. Фролов, Є. О. Балацький, М. А. Деркач // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. Вип. 32. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – С. 325–332. (0,5 друк. арк.).Особистий внесок: надано характеристику основних деструктивних чинників, що стримують розвиток інституційної складової бюджетного менеджменту (0,2 друк. арк.).
 5. Балацький Є. О. Структурний аналіз основних факторів розвитку міста на основі економіко-математичних методів / Є. О. Балацький // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2011. – № 3(57). – С. 57–64 (0,4 друк. арк.).
 6. Балацький Є. О., Бойко А. О. Теоретичні підходи до визначення бюджетного потенціалу міста та основні засади його формування / Є. О. Балацький, А. О. Бойко // Збірник наукових праць Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Університету банківської справи НБУ. – 2011. – Випуск 1 (10), Частина ІІ. – С. 212–216 (0,4 друк. арк.). Особистий внесок: визначено сутність категорії «бюджетний потенціал міста» та досліджено основні напрямки його формування і реалізації (0,2 друк. арк.).
 7. Балацький Є. О. Основні засади здійснення муніципальних запозичень для забезпечення стратегічного розвитку міста / Є. О. Балацький // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Серія «Економічні науки». – Випуск 28 : У трьох частинах / М-во освіти і науки України. Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Ч. ІІІ. – С. 46–51 (0,3 друк. арк.).
 8. Козьменко С. Оцінка впливу змін бюджетного законодавства на формування доходної частини бюджету міста / С. Козьменко, Є. Балацький, К. Багмет. – Економіст. – 2011. – № 9. – С. 4 – 7 (0,6 друк. арк.). Особистий внесок: проаналізовано позитивні та негативні наслідки впровадження бюджетної реформи в контексті забезпечення децентралізації органів місцевого самоврядування (0,2 друк. арк.).
 9. Балацький Є. О. Бюджетна децентралізація: ефективність реформи на місцевому рівні / Є. О. Балацький, С. М. Фролов // Научно-практический журнал «Экономика и управление». – 2011. – № 4. – С. 97–103 (0,3 друк. арк.). Особистий внесок: ідентифіковано основні проблеми бюджетної децентралізації та на їх основі сформований комплекс заходів щодо реформування політики місцевого самоврядування (0,15 друк. арк.).
 10. Балацький Є. О. Оцінка впливу змін бюджетного законодавства на планове виконання бюджету міста / Є. О. Балацький // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія «Економіка і менеджмент». Випуск 5/2 (47). – 2011 – С. 165–170 (0,3 друк. арк.).
 11. Балацький Є. О. Методологічні засади стратегічного планування соціально-економічного розвитку міста / Є. О. Балацький // Вісник Сумського державного університету. – Серія «Економіка». – 2011. – № 2. – С. 194–200 (0,3 друк. арк.).
 12. Балацький Є. О. Основні закономірності взаємозв’язку соціально-економічного розвитку міста та дохідної і витратної частини його бюджету (на прикладі міста Суми) / Є. О. Балацький // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3. – С. 36–44 (0,5 друк. арк.).
 13. Балацький Є. О. Мінімізація ризиків інвестування в облігації місцевих позик як основа розвитку муніципальних запозичень в Україні / Є. О. Балацький // Механізм регулювання економіки. – 2011. –№3. – С. 152–158 (0,4 друк. арк.).
 14. Балацький Є. О. Формування науково-методичних засад визначення бюджетного потенціалу міста / Є. О. Балацький // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Серія «Економічні науки». – Випуск 29 : У трьох частинах / М-во освіти і науки України. Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Ч. І. – С. 226 – 230 (0,4 друк. арк.).
 15. Балацкий Е. Роль та значення місцевих фінансів та фінансів міста / Е. О. Балацкий // Вісник Сумського державного університету. – Серія «Економіка». – 2012. – 2' 2012. – С. 5 -14 (0,55 друк. арк.).
 16. Balatskiy Yevgen. The stady of decentralization level of local budget in Ukraine and the sources of their revenues formation / Anatoliy Yepifanov, Serhiy Leonov, Yevgen Balatskiy // Public and municipal finance internasional research journal: Publishing Compani «Business perspective», - Volume 1. – Issue 1. – 2012. – С. 7 – 18 (1/0,3 друк. арк.).
 17. Балацький Є.О. п.5.1 Основні поняття і категорії трудового потенціалу, п.5.2 Склад і структура кадрового потенціалу підприємства, п.5.3 Методи оцінки кадрового потенціалу // Економічний потенціал підприємства: навчальний посібник / за ред. проф. О. Ф. Балацького, проф. О.М. Теліженка. – Суми: Університетська книга, 2013. – С.232-238, 238-243, 243-253(724 с.) Гриф МОН.