Бондаренко Алла Федорівна

Бондаренко Алла Федорівна

Кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни: Маркетинг, методика викладання у вищій школі і Болонський процес, Інтелектуальна власність, Методологія і організація наукових досліджень.

Сфера наукових інтересів: маркетинг, інноваційний маркетинг, банківський маркетинг

E-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Народилась на Сумщині у 1961 році.

Закінчила товарознавчий факультет Полтавського кооперативного інституту Центроспілки (1984 р.), кандидат технічних наук зі спеціальності 05.19.08 – Товарознавство промислових товарів і сировини легкої промисловості (1990 р.), доцент кафедри фінансів (1995 р.).

В академії працює з 1996 р., на кафедрі – з 2005 року.

Опубліковано понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

 1. Бондаренко А.Ф. Відбір цільових ринків як один із елементів маркетингової стратегії управління банком / А.Ф. Бондаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. Т 19. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С. 181-186.
 2. Бондаренко А.Ф. Роль имидж-менеджмента в формировании брендинга в банковских структурах Украины / А.Ф. Бондаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. Т. 20. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С. 75-81.
 3. Бондаренко А.Ф. Разработка коммуникационной стратегии привлечения новых клиентов банка / А.Ф. Бондаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2007 р.): у 2-х томах – Т. 2. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С. 20-21.
 4. Бондаренко А.Ф. Маркетинг у контексті стратегічного правління банком / А.Ф. Бондаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. Т. 22 – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – С. 177-187.
 5. Бондаренко А.Ф. Маркетингова стратегія удосконалення діяльності банку / А.Ф. Бондаренко // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2008 р.): у 2-х томах – Т. 2. – Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – С. 50-51.
 6. Бондаренко А.Ф. Применение и совершенствование концепции CULTURE TRANSFER MANAGEMENT / А.Ф. Бондаренко, А.В. Кобычев // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2008 р.: у 2-х томах – Т. 2. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – С. 35-37.
 7. Бондаренко А.Ф. Маркетинг : навчально-методичний посібник / А.Ф. Бондаренко; ДВНЗ "УАБС НБУ". – Суми, 2008. – 98 с.
 8.   Бондаренко А.Ф. Антикризовий маркетинг у контексті стратегічного управління банком / А.Ф. Бондаренко, С.В. Дубовик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник тез доповідей ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12-13 листопада 2009 р.): у 2-х томах – Том 1. – Суми ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. – С. 80-83.
 9. Бондаренко А.Ф. Маркетинг : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.Ф. Бондаренко; ДВНЗ "УАБС НБУ". – Суми: 2009. – 78 с.
 10.   Бондаренко, А.Ф. Антикризовий маркетинг як складова стратегічного управління банком / А.Ф. Бондаренко, С.В. Дубовик // Вісник Української академії банківської справи. – Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – С. 73-79.
 11.   Бондаренко А.Ф. Ефективність паблік рілейшнз у контексті формування позитивної репутації банку / А. Ф. Бондаренко, С. В. Дубовик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : збірник наукових праць ; Вип. 29. – Суми: УАБС НБУ, 2010. – С. 40-52.
 12. Бондаренко А. Ф. Підходи до визначення ефективності паблік рілейшенз у банківських установах / А.Ф. Бондаренко, С.В. Дубовик // Міжнародна банківська конкуренція : теорія і практика : Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2010 р.) : у 2-х томах – Т.2, Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – С. 38-40.
 13. Бондаренко А. Ф. Соціальний аспект стимулювання збуту в діяльності банку / А.Ф. Бондаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник тез доповідей XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 жовтня 2010 р.) : у 2-х томах – Т.2, Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – С.32-33.
 14. Dubovyk, S. Holding the policy of standardization in international marketing strategy by Ukrainian size-medium businesses [Text] / S. Dubovyk, A. Bondarenko, I. Lopatkina // Key instruments of human co-existence organization: economics and law : materials digest of the XIIth International Scientific and Practical Conference (Kiev, London, October 27 – November 1, 2011). Management and economical sciences. – K., 2011. – P. 99-102.
 15. Бондаренко, А. Ф. Ефективний аудит як складова банківського маркетингу [Текст] / А. Ф. Бондаренко, В. О. Мартиненко, В. Г. Шестопалов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – Вип. 32. – С. 145-153.
 16. Розкошна, О. А. Корпоративна культура в банку [Текст] / О. А. Розкошна, А. Ф. Бондаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доп. ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27–28 жовтня 2011 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – Т. 2. – С. 64-65.
 17. Бондаренко, А. Ф. Особливості управління антикризовим банківським маркетингом [Текст] / А. Ф. Бондаренко, О. А. Розкошна, М. М. Коток // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доп. ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27–28 жовтня 2011 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – Т. 2. – С. 15-17.
 18. Бондаренко, А. Ф. Розвиток страхового маркетингу в Україні [Текст] / А. Ф. Бондаренко, О. О. Баранов // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : збірник тез доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2011 р.) : у 2-х т. / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – Т. 2. – С. 16-18.
 19. Гордієнко, В. П. Єврорегіони в системі транскордонного співробітництва [Текст] / В. П. Гордієнко, А. Ф. Бондаренко, В. О. Мартиненко // Бізнес інформ. – 2011. – № 8. – С. 13-16.
 20. Лопаткіна, І. В. Інноваційні та традиційні інструменти банківського маркетингу в контексті ролі банків, як елементу інфраструктури ринку [Текст] / І. В. Лопаткіна, А. Ф. Бондаренко, В. Г. Лопаткін // Науковий вісник НГУ. – Тем. вип. Інновації і трансфер технології. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 68-74.
 21. Бондаренко, А. Ф. Ефективний аудит як складова банківського маркетингу [Текст] / А. Ф. Бондаренко, В. О. Мартиненко, В. Г. Шестопалов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – Вип. 32. – С. 145-153.
 22. Roskoshnaya, H. Bank communikation processes management [Text] / H. Roskoshnaya, A. Bondarenko // Проблеми конструкції і розвитку форм самоорганізації людських спільнот : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (21-28 квітня 2011р.) / Всеукраїнська академічна спілка спеціалістів професійної оцінки наукових досліджень і педагогічної діяльності. – Київ, Лондон, 2011. - С. 86-88.
 23. Rozkoshnaya, H. Public relations performance in the context of forming of positive bank’s reputation [Text] / S. Dubovyk, A. Bondarenko, O. Rozkoshna // Key instruments of human co-existence organization: economics and law : materials digest of the XIIth International Scientific and Practical Conference (October 27 – November 1, 2011). – Management and economical sciences. – Kiev, London, 2011. – P. 92-95.
 24. Bondarenko, A. Innovative marketing as an integral part of Ukraine’s transfer to the new course of development [Text] / A. Bondarenko, G. Peresadko, T. Shchelinska // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – Випуск 9 (50). – 2011. – С. 114-119.
 25. Бондаренко А. Ф. Особливості управління антикризовим банківським маркетингом / Розкошна О. А., Коток М. М. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник тез доповідей XIV Всеукраїнської науково – практичної конференції(26-27 травня 2011 р.) Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ». Том 2. С.16-18.
 26. Бондаренко, А. Ф. Розвиток інноваційного маркетингу в банківській сфері України [Текст] / А. Ф. Бондаренко, В. П. Гордієнко, Ю. В. Поготовка // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 2012. – Вип. 34. – С. 76-86.
 27. Розкошна, О. А. Підсистема контролінгу як складова загальної системи менеджменту у банківських установах [Текст] / О. А. Розкошна, Т. В. Турченюк, А. Ф. Бондаренко // Інноваційна економіка. – Тернопільський ін-т АПВ НААН. – 2012. – № 3 (29). – С. 243-246.
 28. Dubovyk, Sergey V. Public relations performance in the context of forming of positive bank’s reputation [Text] / Sergey V. Dubovyk, Alla Ph. Bondarenko, Helen Ph. Rozkoshnaya // Materials digest of the XVIII international scientific and practical conference (London, Odessa, February 02- February 06,2012). – P. 40-43.
 29. Бондаренко А. Ф. / Розкошна О. А. Регіональний аналіз проблем формування фінансово - стійких господарських формувань // Кримський економічний вісник : ч. ІІ , 2012. – с. 175-177
 30. Бондаренко А. Ф. Сучасні аспекти розвитку клієнтинг – стратегії банку / Розкошна О. А. , Косенко В. І. // Бізнес – інформ, № 3, 2013. С.313-318
 31. Бондаренко А. Ф. / Розкошна О. А. Методологія формування складових фінансового менеджменту сучасних підприємств // Вісник Хмельницького Національного університету. Серія: Економічні науки. – 2013. –а к.2. Т. 1. – с. 18-24.
 32. Маркетинг у банку: навчальний посібник / за ред. Т. А. Васильєвої. ДВНЗ «УАБС НБУ». – Суми, 2013. – р.4.1 – с.97-100