Дутченко Олена Олегівна

Дутченко Олена Олегівна

Дутченко Олена Олегівна

кандидат економічних наук, асистент кафедри УФЕБ

Дисципліни: БЖД.

Сфера наукових інтересів: фінансова діяльність різних форм бізнесу, фінансовий ринок.

E-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Народилася в м. Суми у 1982 році.

Закінчила Українську академію банківської справи Національного банку України (2005р.), магістр за спеціальністю "Фінанси".

В Академії працює з 2008 року, на кафедрі – з 2008 року.

У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит на тему: "Банківське кредитування на основі врахування галузевих особливостей позичальника"

Опубліковано 20 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

 1. Лібералізація руху капіталу в ході євро інтеграції: досвід країн Центральної Європи: монографія під ред. А.О. Єпіфанова // Суми : УАБС НБУ, 2007. – 109 с.
 2. Дутченко О.О. Проблеми використання методик оцінки фінансового стану підприємств / О. О. Дутченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. Т. 17. – Суми : УАБС НБУ, 2006. – С. 260–264.
 3. Удосконалення критеріальної бази оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника банку з урахуванням галузевих особливостей // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник. Випуск V. Т. 2. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, 2009. – С. 208–212
 4. Дутченко О.О. Напрямки вдосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника банку // Вісник Сумського національного аграрного університету, серія "Економіка та менеджмент". Випуск 5/1 (39). – 2010. - С. 113-120
 5. Дутченко О.О. Вплив залученого іноземного капіталу на розвиток підприємств в галузевому та регіональному розрізі \ Економічний простір: збірник наукових праць. - 2010. - №37. - С. 45 - 54.
 6. Дутченко, О.О. Розробка підходу до визначення оптимального співвідношення «кредит – застава» / О. О. Дутченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. – 2010. – № 30. – С. 113 – 120.
 7. Дутченко, О.О. Врахування галузевого фактору при визначенні кредитного рейтингу позичальника / О. О.Дутченко // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 45. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – С. 148 – 154.
 8. Дутченко, О.О. Врахування галузевого фактору при проведенні банківського кредитування / О. О. Дутченко, І. В. Бєлова // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 48/1. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – С. 137 – 143.
 9. Дутченко О.О. Розробка підходу до врахування галузевого фактора діяльності позичальника при проведенні банківського кредитування / О.О. Дутченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. Випуск 1. – 2011. – С. 86 – 92.
 10. Дутченко О.М. Аналіз тенденцій розвитку промисловості України / О.М. Дутченко, І.В. Бєлова, О.О. Дутченко // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2011. – № 4 (397). – С. 41 – 43.
 11. Дутченко О.О. Моніторинг кредитної операції як інструмент забезпечення ефективності проведення банківського кредитування / О.О. Дутченко, О.М. Дутченко // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2012. – № 2 (409). – С. 173 – 176.
 12. Дутченко, О. О. Організація моніторингу кредитної операції [Текст] / О. О. Дутченко, О. М. Дутченко // Проблеми сучасної економіки в умовах фінансової нестабільності : збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції (16 – 17 березня 2012 р.) : у 2-х частинах. – Одеса, 2012. - Ч. ІІ. - С. 60-61.
 13. Дутченко О. О. Проблеми і шляхи розвитку банківського та реального секторів економіки України / О. О. Дутченко, О. М. Дутченко // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2013. – № 3 (41). – С. 268-272.
 14. Дутченко О. О. Інноваційна складова підвищення конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу / О. О. Дутченко, О. М. Дутченко, Рубан М. М. // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Аграрний форум-2012» (17-20 квітня 2012 р., Суми, Україна). – Суми: ВТД «Університетська книга», 2012. – С. 412.
 15. Дутченко О.О. Фактори конкурентоспроможності підприємств АПК /О.О. Дутченко, О.М. Дутченко, Рубан М.М. // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Аграрний форум-2012» (17-20 квітня 2012 р., Суми, Україна). – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2012. – С. 420.
 16. Дутченко О.О. Регулювання функціонування банківського сектору України / О.О. Дутченко, О.М. Дутченко// Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика [Текст] : збірник тез доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції (24–25 травня 2012 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – Т. 2. – 206 с. – С.52-53.
 17. Дутченко О. О. Законодавче забезпечення банківського кредитування [Текст] / О. О. Дутченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції (8–9 листопада 2012 р.) / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – С. 71-73.
 18. Дутченко О.О. Взаємозв'язок розвитку банківського та реального секторів економіки України / О.О. Дутченко, О.М. Дутченко // Економіка, фінанси та менеджмент: проблеми та шляхи розвитку : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 22-23 березня 2013 року): У 2-х частинах / Наукове об’єднання «Economics». – Сімферополь: НО «Economics», 2013. Ч. 2 – 124 с. – С. 54-55.
 19. Дутченко О.О. Галузева структура економіки України в умовах фінансової кризи / О.О. Дутченко, О.М. Дутченко // Економіка в умовах глобалізації світових економічних процесів: Матеріали XXIVміжнародної науково-практичної конференції (Львів, 5-6 квітня 2013 року) / Громадська організація "Львівська економічна фундація. У 2-х частинах. - Львів: ЛЕФ, 2013. ч.1 - 136 с. - С. 20-21.