Козьменко Сергій Миколайович

Козьменко Сергій Миколайович

Професор кафедри, проректор з наукової роботи, в.о. ректора ДВНЗ "УАБС НБУ".

Контактна інформація:

Тел. +38 (0542) 665-001.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Facebook   Linkedin   ВКонтакте

Дисципліни: Менеджмент, Методологія і організація наукових досліджень.

Сфера наукових інтересів: менеджмент організацій, стратегічний менеджмент у банках, відтворювальні процеси в економіці.

Народився в Курській області (Росія) у 1961 році.

Навчався:

 • Сухинівська середня школа Глушківського району Курської області – Золота медаль (1969-1979 рр.);
 • факультет хімічного машинобудування Сумської філії Харківського політехнічного інституту – інженер-конструктор за спеціальністю гідравлічні машини та засоби автоматики (1979-1984 рр.);
 • аспірантура на економічному факультеті Харківського політехнічного інституту (1988-1991 рр.);
 • докторантура Інституту проблем ринку Російської академії наук (1995-1997 рр.).

Наукові ступені і вчені звання:

 • кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.19 "Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища" (захист відбувся у Інституті проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України – 1991 р.)
 • доктор економічних наук зі спеціальності 08.02.02 "Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси" (захист відбувся у спеціалізованій вчений раді Української академії банківської справи Національного банку України – 1997 р.);
 • доцент кафедри управління та міжнародних економічних відносин (1999 р.);
 • професор кафедри управління та зовнішньоекономічної діяльності (2001 р.).

Нагороди:

 • Медаль Академії наук України з премією для молодих учених (1993 р.);
 • Почесна грамота Національного банку України (2001 р.);
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007 р.);
 • Знак Міністерства освіти і науки України "За наукові досягнення" (2009 р.)

В Академії працює з 1997 року, на кафедрі – з 2005 року.

Головний редактор наукових журналів: "Problems and Perspectives in Management", "Investment Management and Financial Innovations", міжнародного журналу "Environmental Economics". Член редакційної колегії наукового журналу "International Journal of Business" (Craig School of Business California State University, Fresno). Член редакційної колегії щомісячного науково-практичного журналу Національного банку України "Вісник національного банку України". Член редакційних колегій фахових видань академії "Вісник УАБС", "Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України" та Сумського державного університету "Механізм регулювання економіки".

Опубліковано понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

 1.   Kozmenko S., Vasilieva T. Specialized innovating-investment banks in Ukraine // Banks and Bank Systems. – 2008. – Volume 3. Issue 1. – Р. 49-57
 2.   Kozmenko S., Vasyl'yeva T. Investment provision of innovative development in Ukraine // Problems and Perspectives in Management. – 2008. – Volume 6. Issue 1. – Р. 4-10
 3.   Sergey Kozmenko, Helen Chuyko. Paradoxes of Financial Globalization. Ukraine // Problems and Perspectives in Management. – 2003. – Volume 1. Issue 1. – Р. 14-17
 4. Козьменко С.М. Гамбургский счет: Трилогия. Кн. 1: Руководство по написанию и защите диссертаций - Сумы: Университетская книга; Деловые перспективы, 2007. – 352 с.
 5.   Kozmenko S., Kozmenko О., Kravchcuk H. Development trends of the Ukrainian insurance market since its formation and during the financial crisis // World financial crisis: causes, consequences, ways of overcoming: Collective monograph – Sumy: Business Perspectives, 2009. – 149-161 p.
 6. Sergey Kozmenko, Helen Chuyko. Paradoxes of Financial Globalization. Ukraine // Problems and Perspectives in Management. – 2003. – Volume 1. Issue 1. – Р. 14-17
 7. Козьменко С.М. Місто як соціально орієнтована система / В кн.: Системний підхід до інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста / Монографія / за заг. редакцією д-ра екон. на-ук А.О.Єпіфанова та д-ра екон. наук Т.А.Васильєвої ; [А.О.Єпіфанов, Т.А.Васильєва, О.Ф.Балацький та ін.]. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. – 270 с.
 8. Козьменко С.М. Напрямки формування дохідної частини місцевих бюджетів у контексті забезпечення соціально-економічного розвитку території / В кн.: Інструменти інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста / Монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук А.О.Єпіфанова та д-ра екон. наук Т.А.Васильєвої ; [А.О.Єпіфанов, Т.А.Васильєва, С.М.Козьменко та ін.]. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ". 2009. – 264 с.
 9. Козьменко С.Н. Экономика катастроф (инвестиционные аспекты). – К.: Наукова думка, 1997. – 204 с.
 10. Кофф Г.Л., Гусев А.А., Козьменко С.Н. Экономическая оценка последствий катастрофических землетрясений. – М.: ИЛ РАН, ИПР РАН, 1996. – 200 с.
 11. Эколого-экономические проблемы сельскохозяйственного производства // О.Ф. Балацкий, Л.Г. Мельник, С.Н. Козьменко и др. / Под ред. О.Ф. Балацкого. – К.: Урожай, 1992. – 144 с.
 12. Горина С.А., Козьменко С.Н. Банковская система и экономика: реструктуризация на фоне глобализации. – М.: МАКС Пресс. – 2001. – 324 с.
 13. Менеджмент для магистров // Учебн. пособие/ Под ред. А.А. Епифанова, С.Н. Козьменко. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2003.–762 с.
 14. Козьменко С.М., Шпиг Ф.І., Волошко І.В. Стратегічний менеджмент банку // Навч. посібник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. – 734 с.
 15. Козьменко С.М., Костюк О.М., Нечепуренко В.М. та ін. Світові фінанси // Навч. посібник – Суми: ВТД "Університетська книга", 2002. – 116 с.
 16. Амортизация и оптимальные сроки службы техники. Монография / Козьменко С.Н., Васильева Т.А., Ярошенко С.П. и др. – Сумы: Деловые перспективы, 2005. – 223 с.
 17. Циклы воспроизводства капитала : монография // С.Н. Козьменко, Т.А. Васильева, И.Д. Скляр и др. – Сумы : Деловые перспективы, 2005. – 221 с.
 18. Потенциал инновационного развития предприятия: Монография / Под. ред. д.э.н., проф. С.Н. Козьменко – Сумы: Деловые перспективы, 2005. – 256 с., С. 7-11.
 19.   Kozmenko Serhiy. Economic evaluation of the consequences of disasters // Environmental Economics. – Volume 1, Issue 1, 2010. - P. 8-11
 20.   Kozmenko Serhiy, Vasil'yeva Tetyana, Leonov Serhiy. The structuring of components of the net domestic product according to the innovation criterion // "Innovative Marketing". Volume 6, Issue 4, 2010 – Р. 30-41