Шамота Галина Михайлівна

Шамота Галина Михайлівна

Кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни: фінанси, фінансовий менеджмент.

E-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Народилась 18.03.1982 на Сумщині.

Навчалась в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми.

В 2004 році закінчила сумський державний університет, де отримала диплом магістра зі спеціальності "гідравлічні та пневматичні машини". В 2010 році в ДВНЗ "УАБС НБУ" отримала диплом спеціаліста з банківської справи.

У квітні 2010 року захистила дисертаційну роботу на тему "Формування портфелю інноваційних проектів промислових підприємств", зі спеціальності 08.00.04 – "Економіка та управління підприємствами (виробництво машин та устаткування; хімічне виробництво)"

Сфера накових інтересів: проектне фінансування, інновації, фінанси

З 2005 працює в УАБС НБУ.

Опубліковані наступні наукові та навчально методичні праці:

 1. Шамота Г. М. Стратегия венчурного финансирования портфеля инновационных проектов / Г. М. Шамота // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. Т. 14. – Суми : УАБС НБУ, 2005. – С. 179–185.
 2. Колдовський В. В. Інтенсифікація інновацій : безперервність процесу і орієнтація на персонал / В. В. Колдовський, Г. М. Шамота // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – №3. – С. 165–168;
 3. Шамота Г. М. Формальные оценки эффективности инновационного портфеля / Г. М. Шамота // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. пр. – Харків : ХПІ. – 2006. – № 13 (1). – С. 205–208.
 4. Шамота Г. М. Инновационная стратегия предприятия – основа конкурентоспособности / Г. М. Шамота // Економіка : проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. Том III. Випуск 217. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – С. 731–736; 0,68.
 5. Шамота Г. М. Проблемы инновационных преобразований производства в Украине / Г. М. Шамота // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. Т. 14. – Суми : УАБС НБУ, 2005. – С. 362–366.
 6. Шамота Г.М. Формування системи управління портфелем інноваційних проектів підприємства. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник наукових праць. Випуск 23. - Суми., 2008.- С.227-237.- 0,506.
 7. Shamota G. Possible methods of decision of ecological crises / G. Shamota // 11 International Student Conference “Economics for Ecology” ISCS’2005. – Sumy. – May 5-9. – 2005. – P. 123–125.
 8. Шамота Г. М. Особенности венчурного инвестирования портфеля высокотехнологических проектов / Г. М. Шамота // Труди V-ї міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів» «Оптимум-2006» (23-24 листопада 2006 р.) / Міністерство освіти та науки України. – Харків : НТУ «ХПІ», 2006. – С. 151.
 9. Шамота Г. М. Організаційно-фінансові форми реалізації портфеля інноваційних проектів / Г. М. Шамота // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей X Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2007 р.) : У 2-х т. : Т.2. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2007. – С. 69–71.
 10. Шамота Г. М. Врахування чинників невизначеності і ризику в інноваційному проектуванні / Г. М. Шамота // Міжнародна банківська конкуренція : теорія і практика : збірник тез доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2008 р.) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – С. 68–70.
 11. Монографія фактичним тиражем більше 300 примірників - Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств: Монографія / За заг. ред. к.е.н., доц. Л.М. Таранюка - Суми ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2010. - 440с. / Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Шамота Г.М. Вдосконалення методів оцінки впровадження інновацій у виробничій сфері 119-142с.
 12. Шамота, Г. М. Інноваційний розвиток в кризових умовах України [Текст] / Г.М. Шамота //Materialy VII Mezinarodni vedecko - prakticka konference ''Moderni vymozenosti vedy - 2011'' (27 cічня - 5 лютого 2011 року). - Dil 2. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House ''Education and Science'' s.r.o. - st. 34-37.
 13. Шамота Г.М. Посткризовий розвиток України на фоні провідних економік [Текст]: Збірник тез-доповідей. ХI Всеукраїнської наукової конференції «Екологічний менеджмент у загальній системі управління» / Г.М. Шамота // Сумський державний університет – Суми (20-21 квітня 2011). – 2011 – С. – 174 – 177.
 14. Шамота Г.М. Проблематика впровадженя інновацій підприємствами України [Текст]: Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції/ Г.М. Шамота // Дніпропетровський Національний університет ім. О.Гончара – Том 3. Дніпропетровськ (8-9 квітня 2011). – 2011. – С. – 139 – 140.
 15. Шамота Г.М. Фінансова стійкість банків на сучасному етапі розвитку банків України [Текст] // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: збірник тез доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2011 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – Т. 2.
 16. Шамота Г.М. Дифузія інновацій в Україні на сучасному етапі [Текст] / Г.М. Шамота // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. Випуск 31. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – С. 288–296.
 17. Шамота Г.М. Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств України в кризових умовах [Текст] / Г.М. Шамота // Вісник Сумського НАУ. Серія Економіка та менеджмент. – Суми: СНАУ. – 2011. – № 6/2.