Економіка, культура, суспільство: тенденції взаємодії

Англомовні презентації в рамках проведення Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції.

30 березня 2016 р. в рамках Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи країни: погляд у майбутнє» відбулося засідання секції кафедри іноземних мов «Економіка, культура, суспільство: тенденції взаємодії».

На засіданні були присутні студенти I-III курсів обліково-фінансового, юридичного факультетів та факультету банківських технологій.  Студенти та викладачі кафедри заслухали 14 доповідей, присвячених важливим проблемам сучасного суспільства.

 Цікаво відмітити різноплановість наукових розвідок, які мали як теоретичний характер, так і були пов’язані зі збором та обробкою первинних даних. Оскільки, багато слухачів секції були залучені до того чи іншого дослідження в якості респондентів, презентації сприймалися з неабияким інтересом. Доповідачі продемонстрували розвинені аналітичні навички, вміння критично мислити та досить високий рівень володіння англійської мовою. Крім того, слід відзначити майстерність учасників у проведенні презентацій.  За вищеназваними критеріями були визначені переможці:

І місце – Свічкар Катерина Юріївна та Швець Мирослава Русланівна (гр.МЕ-32). Доповідь «Ставлення студентів УАБС до здорового способу життя та його вплив на академічну успішність» («Attitude Toward a Healthy Lifestyle Among the Students of the Ukrainian Academy of Banking: Implications for Academic Performance»). Науковий керівник – доц., к.ф.н. Андрейко Л.В.

ІІ місце  –  1) Мартиненко Елеонора Сергіївна  (гр. Ф-33). Доповідь  « Прямі іноземні інвестиції в Україні: проблеми та перспективи» («Direct Foreign Investments in Ukraine: Problems and Perspectives»). Науковий керівник – доц., к.ф.н. Лещенко О.І.

             2) Тарасенко Вікторія Миколаївна (гр. Ф-33). Доповідь «Таргетування інфляції» («Inflation Targeting»). Науковий керівник – доц., к.ф.н. Лещенко О.І.

 

ІІІ місце – Дрофа Анна Олександрівна (гр. МЕ-41). Доповідь «Оптимізація бюджету студента» («Student Budget Optimization”). Науковий керівник – доц., к.ф.н. Андрейко Л.В.

 

Вітаємо переможців та всіх учасників роботи секції!

inmov_conf_30_03_16_1 inmov_conf_30_03_16_2 inmov_conf_30_03_16_4 inmov_conf_30_03_16_5 inmov_conf_30_03_16_6 inmov_conf_30_03_16_7 inmov_conf_30_03_16_8 inmov_conf_30_03_16_9 inmov_conf_30_03_16_10 inmov_conf_30_03_16_11 inmov_conf_30_03_16_12 inmov_conf_30_03_16_14

Інформацію підготувала

доцент кафедри іноземних мов

Л.В. Андрейко