Студентська науково-практична конференція завершила роботу

12 березня 2015 року в Українській академії банківської справи Національного банку України відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція студентів "Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи країни: погляд у майбутнє".

Інформація про підсумки проведення конференція по кафедрах академії представлена нижче.

На засіданні секції "Іноземні мови в умовах глобалізації економіки та інтеграції України у світову спільноту" були присутні студенти першого та другого курсів напряму підготовки «Міжнародна економіка». Студенти та викладачі кафедри заслухали 12 доповідей, присвячених важливим проблемам сучасної економіки та фінансової системи України і світу в цілому. Слід відзначити високий рівень наукових досліджень, розвиненість навичок презентації та володіння англійською мовою всіх учасників цьогорічної конференції. За вищеназваними критеріями були визначені переможці: I місце – Мураль Анна Михайлівна (гр. Ф-22). Доповідь «Скорочення розмірів тіньової економіки: міф чи реальність?» (“Shadow Economy Reduction: Myth or Reality?). Науковий керівник – доц., к.п.н. Ходцева А.О. II місце - Артеменко Аліна Сергіївна, Гурина Катерина Андріївна (гр. МЕ-22). Доповідь «Проблеми відмивання «брудних грошей» на міжнародному ринку» (“Problems of International Money-laundering”). Науковий керівник – доц., к.філол.н. Гнаповська Л.В. III місце - Бут Марина Миколаївна, Педич Анна В’ячеславівна (гр. МЕ-21). Доповідь «Економіка Шаріату як новий напрямок у розвитку світового фінансового ринку» (“Shariat Economy as a New Direction in the World Financial Market Development”). Науковий керівник – доц., к.філол.н. Гнаповська Л.В. Крім того, викладачі кафедри відзначили Поліщука Олександра Івановича (гр. БС-31, науковий керівник – доц., к.філол.н. Козловська Г.Б.), доповідь якого викликала найбільшу зацікавленість учасників конференції та Барило Анну Олександрівну (гр. МЕ-21, науковий керівник – доц., к.філол.н. Гнаповська Л.В.) за найбільш активну участь в роботі секції. Вітаємо переможців та всіх учасників роботи секції!

Доповіді учасників секції «Економіко-математичні методи моделювання економіки» охоплювали питання моделювання: економічної безпеки України, динаміки патернів банків, попиту на інноваційний страховий продукт, процесу виявлення шахрайських операцій в комерційних банках, демографічних показників, причинно-наслідкового зв'язку валютного та кредитного ринків України, прямих інвестицій, економетричних залежностей рівня злочинності України та Швеції від соціально-демографічних показників, попиту телекомунікаційних послуг, ціноутворення ринку нерухомості.

Учасники секції «Інформаційні технології економічної діяльності» висвітлили перспективні напрямки розвитку інформаційних технологій, а саме: безконтактних технологій розрахунків NFC, мобільного та Інтернет-банкінгу в Україні, хмарних технологій в корпоративних інформаційних системах, автоматизації аналізу портрета покупця, управління діяльністю агрофірми, ІТ-аутсорсингу, ERP-систем, проблеми та методи боротьби з піратським програмним забезпеченням.

Найкращими були визнані доповіді наступних студентів:

 • Секція «Економіко-математичні методи моделювання економіки»:

1 місцеГончарова Марина Олександрівна (група ЕК-11, 4 курс) «Моделювання динаміки патернів банків» (науковий керівник к.пед.н., доц. Перхун Л.П., ас. Яременко Н.С.);
1 місцеКоркішко Анастасія Вікторівна (група ЕК-11, 4 курс) «Моделювання процесу виявлення шахрайських операцій в комерційних банках» (науковий керівник к.е.н., доц. Яровенко Г.М.);
2 місцеСковронська Анастасія Ігорівна (група ЕК-21, 3 курс) «Економетричний аналіз прямих інвестицій» (науковий керівник к.е.н., доц. Яровенко Г.М.);
3 місцеГладкіх Анастасія Дмитрівна (група ЕК-11, 4 курс) «Моделювання економічної безпеки України» (науковий керівник: к.пед.н., доц. Перхун Л.П.);
3 місцеПопова Зоя Володимирівна (група ЕК-32, 2 курс) «Застосування таксонометричного підходу до моделювання залежності майстерності від кількості тренувань» (науковий керівник: к.е.н., доц. Кузьменко О.В.).

 • Секція «Інформаційні технології економічної діяльності»:

1 місцеГанжа Дмитро Анатолійович (група ЕК-21, 3 курс) «Автоматизація аналізу портрету покупця» (науковий керівник: к.е.н., доц. Яровенко Г.М.);
2 місцеСєрік Олег Петрович (група МЕК-41, 5 курс) «Автоматизація управління діяльністю агрофірми» (науковий керівник: к.е.н., доц. Яровенко Г.М.);
3 місцеНіколаєва Наталія Ігорівна (група МЕК-41, 5 курс) «Безконтактні технології розрахунків NFC» (науковий керівник: к.е.н., доц. Яровенко Г.М.).

Учасники продемонстрували високий рівень підготовки до конференції, проявили наснагу до знань та творчий підхід до вирішення важливих проблем. Тож бажаємо студентам творчих успіхів!

На кафедрі державно-правових дисциплін у рамках роботи секції "Правові проблеми розвитку банківської системи України" відбулася студентська науково-практична конференція. На конференції працювало дві підсекції: "Історико-теоретичні аспекти банківського права" і "Державно-правові проблеми та перспективи розвитку банківської системи України".

У роботі конференції взяли участь студенти 1-4 курсів юридичного факультету, студенти-магістранти, представники юридичної клініки "PROGESTO", представники Державного ліцею-інтернату з посиленою військовою підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка.

Учасники першої підсекції у своїх доповідях розкрили історико-теоретичні аспекти банківського права, показавши глибокі знання з обраної теми, свою ерудованість і кмітливість.

Виступи учасників другої підсекції були присвячені проблемам функціонування органів державної влади, різним аспектам розвитку земельного, аграрного та інших галузей українського законодавства, а також його адаптації до права Європейського Союзу.

У конференції взяли участь представники юридичної клініки "PROGESTO", яка діє в академії. Вони розповіли про організацію та діяльність клініки, а також участь у ній студентів-консультантів. "Робота в клініці нелегка, але це колосальний досвід. Працюючи із людьми ми намагаємося допомогти їм знайти правильне рішення", – зазначали студентки 4 курсу Шешеня Інна і Товста Валерія. Доповідь дівчат зацікавила багатьох студентів, а деякі виявили бажання брати участь у роботі клініки.

Учасники мали змогу безпосередньо взяти участь у конференції, ставлячи питання доповідачам, що допомогло ширше розглянути те чи інше питання, виокремити якісь, проблемні частини, заповнити прогалини у знаннях. Здоровий дух конкуренції і та атмосфера, яка панувала в аудиторії, надихала на нові звершення учасників та доповідачів.

Майже одразу було визначено переможців, яким хочеться побажати ще більших досягнень і нових відкриттів. Усі учасники здобули неоціненний досвід та багато вражень.

Підсекція 1 "Історико-теоретичні аспекти банківського права":

 • 1 місце: Василенко Алла за доповідь на тему "Історико-правове дослідження інфляції" (науковий керівник к.ю.н., доц. Ткаченко А.О.).
 • 2 місце: Голодна Анастасія за доповідь на тему "Поняття "банк" в англійському праві: історія і сучасність" (науковий керівник к.ю.н., доц. Ткаченко А.О.).
 • 3 місце: Ходико Валерія за доповідь на тему "Особливості створення та правового регулювання банківської системи на Західноукраїнських землях" (науковий керівник к.ю.н., доц. Ткаченко А.О.).

Підсекція 2 "Державно-правові проблеми та перспективи розвитку банківської системи України":

 • 1 місце: Шешеня Інна і Товста Валерія за доповідь на тему "Основні аспекти організації та функціонування юридичної клініки "PROGESTO" ДВНЗ "УАБС НБУ" (науковий керівник к.ю.н., доц. Руденко Л.Д.).
 • 2 місце: Таранець Дар’я за доповідь на тему "Особливості підтвердження форс-мажору у правовідносинах зі страхування у світлі проведення антитерористичної операції" (науковий керівник асист. Самойленко Є.А.).
 • 3 місце: Тарасенко Наталія за доповідь на тему "Принципи правової визначеності діяльності Президента України" (науковий керівник асист. Кунцевич М.П.).

За активну участь у конференції був нагороджений почесною грамотою кадет Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" ім. І.Г. Харитоненка Сітак Олександр.

УАБС НБУ

У рамках секції "Суспільство, культура, людина" було створено три підсекції – "Філософські та соціологічні проблеми сучасності" (керівник проф. Бойко О.П.), "Історико-культурологічні аспекти соціально-гуманітарного знання" (керівник доц. Зякун А.І.), "Психолого-педагогічні аспекти у навчанні" (керівник доц. Ніколаєнко С.О.), які працювали в автономному режимі. Загальна координація роботи секції здійснювалася завідувачем кафедри, доктором філософських наук, професором Мозговим І.П.

У роботі секції взяли участь студенти І-ІІІ курсів всіх напрямів підготовки. Всього було заслухано 34 доповіді. І це – досить високий показник участі студентів у конференції, де розглядалися проблеми гуманітарних наук, це є свідчення їх великої зацікавленості цими дисциплінами. Всі доповіді відзначалися актуальністю, оскільки в переважній мірі стосувалися доленосних проблем сучасності, осмислення ролі України в сучасному світі, її шляху до європейської спільноти, реформування економічної й політичної системи, патріотичного виховання тощо.

Переможцями стали (відповідно по кожній з підсекцій):

І місце:

 • Неофітна Анастасія (БС-22) - "Вуду як уламок минулого у сучасному світі" (науковий керівник – проф. Мозговий І.П.);
 • Маслак Олександра (П-41) - "Козацька зброя (історико-культурний огляд)" (науковий керівник – доц. Зякун А.І.);
 • Хавро Валерія (Ф-21) - "Психосинтез як концепція субособистості людини" (науковий керівник – доц. Ніколаєнко С.І.).

ІІ місце:

 • Горкуша Альона (БС-32), Желєзна Карина (БС-32) - "Молодь на ринку праці" (науковий керівник – доц. Васюріна А.О.);
 • Пісна Альона Ф-33 - "Війна та психологія людини" (науковий керівник – доц. Кулішенко Л.А.);
 • Хомутенко Агнія МЕ-41 - "Попередження і шляхи вирішення конфліктів в рамках трансактного аналізу" (науковий керівник – доц. Ніколаєнко С.І.).

ІІІ місце:

 • Коваленко Михайло (МЕ-41) - "Інформаційне протистояння в сучасному суспільстві" (науковий керівник – доц. Васюріна А.О.);
 • Кравчук Тетяна (ОА-33) - "Прізвиська українських політиків" (науковий керівник – доц. Кулішенко Л.А.).
 • Кононенко Сергій (Ф-43), Кравченко Валерій (Ф-43) - "Активні методи навчання у ВНЗ" (науковий керівник – доц. Ніколаєнко С.О.).

Нагороджені заохочувальними грамотами за активну роботу на конференції:

Бондар Ірина (Ф-43), Лящевська Анна (П-43), Кохтенко Римма (П-41); Василенко Алла (П-43), Гурічева Ольга (БС-41).

Кафедрою фінансів було організовано роботу двох секцій: «Актуальні напрямки реформування фінансової системи України» та «Теоретичні та практичні аспекти розвитку фінансової системи України».

Робота секцій кафедри фінансів була присвячена доповідям студентів ІІ-ІV курсів ДВНЗ «УАБС НБУ». На секційних засіданнях студенти представили 16 доповідей за відповідним тематичним профілем.
За результатами заслуховування та обговорення студентських доповідей, поданих для участі в конференції, авторитетним журі у складі викладачів кафедри фінансів було визначено переможців.

За секцією «Актуальні напрямки реформування фінансової системи України»

 • І місце – Гречан Іван Миколайович (Ф-12, 4 курс). Доповідь на тему «Фінансова стійкість місцевих бюджетів: її сутність, методика оцінювання та шляхи підвищення» (науковий керівник – к.е.н., доц. Люта О.В.)
 • ІІ місце – Протиняк Тетяна Олександрівна (БС-22, 3 курс). Доповідь на тему «Актуальні питання гармонізації оподаткування в Україні в контексті євроінтеграції» (науковий керівник – к.е.н., доц. Люта О.В.)
 • ІІІ місце – Бочкарьова Тетяна Олександрівна (Ф-22, 3 курс), Павлиш Оксана Сергіївна (Ф-21, 3 курс). Доповідь на тему «Стан фінансової безпеки страхового ринку України» (науковий керівник – к.е.н., доц. Журавка О.С.)

За секцією «Теоретичні та практичні аспекти розвитку фінансової системи України»

 • І місце – Говорун Анастасія Вікторівна (Ф-11, 4 курс). Доповідь на тему «Оцінка інвестиційного клімату Сумської області в умовах невизначеності» (науковий керівник – к.е.н., доц. Кубах Т.Г.)
 • ІІ місце – Колесник Ірина Миколаївна (ЕК-22, 3 курс). Доповідь на тему «Антилегалізаційний фінансовий моніторинг в контексті протидії корупції» (науковий керівник – к.е.н., доц. Сюркало Б.І.)
 • ІІІ місце – Ковтун Світлана Валеріївна (Ф-23, 3 курс). Доповідь на тему «Оцінка рівня податкового навантаження на фізичних осіб в Україні» (науковий керівник – к.е.н. Пахненко О.М.)

Крім того, викладачі кафедри фінансів визначили студентів, які особливо проявили себе у номінації «Активна участь у роботі конференції», зокрема:

 • Гальченко Катерина Олександрівна (БС-22, 3 курс), Загородня Ірина Володимирівна (БС-21, 3 курс) науковий керівник – к.е.н. Семеног А.Ю.
 • Костенко Альона Дмитрівна (МЕ-32, 2 курс) науковий керівник – к.е.н. Роєнко В.В.

Наукова робота переможців конференції та номінантів була відзначена грамотами. Викладачі кафедри бажають всім подальших успіхів, наукових здобутків та нових творчих досягнень.

Відкриваючи пленарне засідання секції, завідувач кафедри банківської справи, д.е.н, проф. Васильєва Тетяна Анатоліївна щиро подякувала студентам, які вирішили взяти участь в науковому заході, а також побажала його учасникам плідної роботи.

За найбільш змістовні та актуальні дослідження призові місця були розподілені таким чином:

Підсекція 1. «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України» (відповідальна особа – к.е.н., доц. Криклій О.А.)

І місце:

Кошлата Ірина, Леонова Анна, тема доповіді «Інфляційні процеси в Україні та заходи подолання їх наслідків» (науковий керівник к.е.н., доцент кафедри банківської справи Сисоєва Л.Ю.)

ІІ місце:

Логвиненко Олег, тема доповіді «Кредитування малого та середнього бізнесу. Перспективи впровадження польського досвіду». (науковий керівник к.е.н., ст. викл. кафедри банківської справи Буряк А.В.);

Висвітлена проблематика викликала в учасників панельної дискусії та членів журі жваву дискусію, активну участь в якій взяла Гвілава Тамара, що також досліджувала необхідність активізації банківського кредитування для розвитку реального сектору економіки України.

Міночкіна Катерина, тема доповіді «Роль людського капіталу в антикризовому управлінні банками» (науковий керівник к.е.н., доцент кафедри банківської справи Крухмаль О.В.).

Розглянуті студенткою питання є актуальними, адже в сучасних умовах функціонування банків України необхідно не формальне, а реальне визнання стратегічної важливості людського фактору в реалізації антикризових заходів банків. Обговорення доповіді було жвавим, зважаючи на те, що студенти розуміють важливість цього питання з точки зору їх професійної реалізації після завершення навчання. Гостроти дискусії додала Следзь Маргарита, що поєднує навчання в магістратурі із роботою в ПАТ «Дельта банк», розкривши особливості роботи персоналу цього банку в умовах кризи.

ІІІ місце:

Латинін Дамір, тема доповіді «Розвиток механізму оцінки валютного ризику банків в умовах значної волатильності валютних курсів (науковий керівник к.е.н., доцент кафедри банківської справи Єріс Л.М.)

Крім переможців журі відзначило роботу ще декількох студентів. Співак Надія доповіла результати дослідження на тему «Напрями підвищення ефективності грошово-кредитної політики України» (науковий керівник к.е.н., доцент Сисоєва Л.Ю.). Висвітлений матеріал настільки зацікавив аудиторію, що було прийнято рішення нагородити науковця грамотою «За перші кроки в науці».

Тарасов Сергій представив доповідь на тему «Проблеми безготівкових розрахунків в банках України» (науковий керівник к.е.н., доцент Сисоєва Л.Ю.). Зважаючи на актуальність тематики, що висвітлювалась, виникло обговорення питань розвитку безготівкових розрахунків, у тому числі з використанням дистанційних каналів збуту банківських послуг, заходів, які доцільно запроваджувати як на макро-, так і на мікрорівні, для стимулювання відмови населення від готівкових операцій.

Активну участь в обговоренні взяли Яковлев Дмитро та Березняк Владислав, які за рішенням журі та учасників були відзначені, як найкращі опоненти.

Підсекція 2. «Проблеми та перспективи розвитку банківського маркетингу в сучасних умовах» (відповідальна особа – к.е.н., Кривич Я.М.):

І місце – Рудь Катерина, тема доповіді: «Інтернет як засіб комунікації банку з клієнтами» (науковий керівник к.е.н., ст. викл. кафедри банківської справи Кривич Я.М.);

ІІ місце — Козлов Максим, Сібілева Наталія, тема доповіді: «Дослідження проблем каналів маркетингових комунікацій на прикладі call- центрів банків України» (науковий керівник к.е.н., доцент Криклій О.А.);

ІІІ місце — Сильченко Вікторія, тема доповіді: «Маркетингові аспекти розвитку роздрібного банківського бізнесу» (науковий керівник к.е.н., ст. викл. кафедри банківської справи Буряк А.В.).

Професорсько-викладацький склад кафедри відзначив високий рівень та практичну спрямованість доповідей, впевненість студентів щодо відстоювання своєї точки зору. Проблематика більшості доповідей викликала активну дискусію, що в свою чергу сприяло обміну знаннями, досвідом та корисною інформацією.

Також вельми приємно, що уже напередодні конференції, а також у найближчі дні після її проведення студенти активно подавали свої матеріали для друку в збірник наукових праць студентів.

Робота секції, організована кафедрою управління та фінансово-економічної безпеки, знайшла широкий відгук у студентів академії: всього було зареєстровано 25 делегатів.

Під час роботи секцій, були розглянуті найбільш важливі питання міжнародного та національного досвіду менеджменту та маркетингу, визначено основні складові системи управління фінансово - економічною безпекою та механізми її забезпечення, розглянуто актуальні питання з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності людини в сучасному середовищі існування в цілому та на підприємствах різних галузей.

Найкращими були визнані доповіді наступних студентів:

 • Секція 1. Менеджмент та маркетинг в банківському і виробничому секторах економіки.

І місце ̶ Бондаренко Руслана Романівна (група ОА-32, ІІ курс) "Лідерство в сучасних умовах: диференційовані підходи" (науковий керівник к.е.н., доц. Гончарова М.Л.)

ІІ місце ̶ Калантай Ярослав Андрійович (група Ф-22, ІІІ курс) "Особливості політичного брендингу" (науковий керівник к.тех.н., доц. Бондаренко А.Ф.)

ІІ місце ̶ Мураста Крістіна Станіславівна (група ОА-22, ІІІ курс) "Впровадження концепції американського мерчандайзингу" (науковий керівник к.тех.н., доц. Бондаренко А.Ф.)

ІІІ місце ̶ Солодуха Марія Вікторівна (група ОА-41, І курс) "Технопарк як полюс економічного росту для регіону" (науковий керівник ас. Мірошниченко Г.О.)

ІІІ місце ̶ Стоян Вячеслав Володимирович (група БС-31, ІІ курс) "Феномен системи менеджменту компанії Toyota" (науковий керівник к.е.н., доц. Розкошна О.А.)

 • Секція 2. Управління фінансово-економічною безпекою суб‘єктів реального та фінансового сектору
 • І місце ̶ Філатова Тетяна Сергіївна (група Ф-21, ІІІ курс) "Відповідність законодавства України європейським стандартам у галузі охорони прав жінок" (науковий керівник к.тех.н., доц. Мартиненко О.П.)

  ІІ місце ̶ Ляшенко Вікторія Олегівна, Охріменко Ірина Валеріївна ( група МОА-41, V курс) "Cпособи захисту населення та території в умовах надзвичайних ситуації воєнного характеру" (науковий керівник к.упр.н., доц. Мартиненко В.О.)

  ІІ місце ̶ Поліщук Олександр Іванович, Любенко Вікторія Анатоліївна ( група БС-31, ІІ курс) "Характеристика елементів системи менеджменту компанії Ford та актуальність їх використання у практиці сучасних підприємств України" (науковий керівник к.е.н., доц. Розкошна О.А.)

  ІІІ місце ̶ Омельяненко Анастасія Валеріївна, Філатова Ганна Петрівна (група МОА-41, V курс) "Ризик, як фактор виникнення техногенних надзвичайних ситуацій в Україні." (науковий керівник к.тех.н., доц. Мартиненко О.П.)

  ІІІ місце ̶ Гребенюк Аліна Петрівна (група БС-31, ІІ курс) "Порівняльна характеристика американської та японської моделей менеджменту" (науковий керівник к.е.н., доц. Розкошна О.А.)

  Усі доповіді студентів-переможців рекомендовані до публікації у збірнику тез доповідей.

  Слід відзначити загальний високий рівень представлених робіт та високий рівень конкуренції серед студентів. Студентська аудиторія взяла активну участь в обговореннях результатів представлених досліджень, які кожного разу переходили в дискусію з відповідної тематики. Думка слухачів була врахована при підведенні підсумків і визначенні призерів.

  Авторам найкращих доповідей за плідну роботу були вручені почесні грамоти, а студенти, які проявили найбільшу активність під час роботи конференції, отримали подяки.

  Професорсько-викладацький склад кафедри управління та фінансово-економічної безпеки бажає подальших успіхів у навчанні та науково-дослідній діяльності усім студентам-учасникам науково-практичної конференції.

  У рамках конференції на кафедрі міжнародної економіки працювала секція "Україна в глобальному економічному просторі" за напрямами "Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності економіки України" та "Глобальні аспекти управління та контролю в фінансовій системі" (англ. мовою).

  В ході конференції зроблено обмін результатами наукових досліджень з проблем міжнародної економіки, міжнародних економічних відносин та економічного розвитку і фінансової системи України.

  Підготовлені доповіді викликали жвавий інтерес серед студентів та дискусії за науковими дослідженнями

  За результатами конференції найкращими були визнані доповіді наступних студентів:

  Підсекція "Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності економіки України":

  1 місце – Литвиненко Владислав Ігорович (гр. ММЕ-41, 5 курс). Тема доповіді "Розширення експортного потенціалу українських підприємств з виробництва керамічної цегли" (науковий керівник д.е.н.,проф. Макаренко М.І.,);

  2 місце – Бут Марина Миколаївна (гр. МЕ-21, 3 курс). Тема доповіді "Міжнародний рух технологій та інноваційна політика в системі пріоритетів міжнародної економічної діяльності України" (науковий керівник к.е.н., доц. Костюк О.В.);

  3 місце – Скляр Владислава Володимирівна, Зякун Юлія Вячеславівна (гр. МЕ-21, 3 курс). Тема доповіді "Розвиток страхового ринку України під впливом іноземного капіталу" (науковий керівник: к.е.н., ст.викл. Афанасьєва О.Б.);

  Підсекція "Глобальні аспекти управління та контролю в фінансовій системі" (англ. мовою):

  1 місце – Карбач Маргарита Сергіївна, Противень Наталія Леонідівна (гр. ММЕ-41, 5 курс). Тема доповіді "The Olympus Corporate Scandal" (науковий керівник: д.е.н.,проф. Костюк О.М.);

  2 місце – Костенко Альона Дмитрівна (гр. МЕ-32, 2 курс). Тема доповіді "State Debt Security as on of the State Stable Development Indicator" (науковий керівник: к.е.н., доц. Хомутенко Л.І.);

  3 місце – Конєв Руслан Юрійович, Яременко Юлія Олегівна (гр. ММЕ-41, 5 курс). Тема доповіді "Corporate Conflicts. Banco Espirito Santo Practice" (науковий керівник: к.е.н., ас. Лапіна Ю.Г.).

  Учасники продемонстрували високий рівень підготовки за обраними темами досліджень, проявили навички самостійної пізнавальної діяльності, творчого мислення, самостійність суджень.

  На кафедрі цивільно-правових дисциплін та банківського права була проведена секція “Правові проблеми розвитку банківської системи України”, причому традиційно засідання секції відбулися у двох підсекціях.

  Так, частина студентів зосередилася на обговоренні сучасних правових проблем під час роботи підсекції “Актуальні проблеми приватного права” (керівник – д.ю.н., професор Деревянко Б.В.).

  За результатами заслуховування та обговорення доповідей студентів Академії, поданих для участі в конференції, журі у складі викладачів кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права визначило переможців:

  1 місце посіла студентка 3 курс, гр. П-21 Городиська О., тема доповіді: «Контрактуалізація в цивільному процесі» (науковий керівник – Щербак С. В.);

  2 місце посів студент 2 курс, гр. П-32 Курочка А., тема доповіді: «Проблеми правового регулювання договору франчайзингу» (науковий керівник – Івашова І. П.);

  3 місце посіла студентка 5 курс, гр. МП-42 Кожевнікова А., тема доповіді: «Проблеми правового регулювання електронної торгівлі в Україні» (науковий керівник – Маланчук Т. В.)

  У роботі підсекції «Актуальні проблеми фінансового та господарського права України» (керівник – д.ю.н., професор Чернадчук В.Д.) взяли участь студенти 4-5 курсів юридичного факультету ДВНЗ “УАБС НБУ”.

  Роботи учасників носили науковий характер та розкривали актуальні питання фінансового та господарського права, однак за підсумками роботи секції були визначені переможці, які були нагороджені грамотами та отримали заохочувальні подарунки у вигляді наукових праць викладачів кафедри.

  Журі окремо відмітило ґрунтовність підготовки доповіді кадета Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І .Г. Харитоненка Білобородова Віталія, тема доповіді: «Приведення державного бюджету України у відповідність до потреб ЗСУ та з урахуванням проведення антитерористичної операції (АТО) на сході держави» (науковий керівник – вчитель правознавства Ідріс Н.О.).

  Найкращими доповідями стали доповіді таких студентів:

  1 місце – Проскурня К. (студентка 5 курсу, гр. МП-41) з доповіддю на тему: «Кооперативний банк – реальність чи міф?» (науковий керівник – Швагер О. А.);

  2 місце – Супрун О. (студентка 4 курсу, гр. П-13) з доповіддю на тему: «Можливості запровадження принципів ісламського банкінгу в Україні: окремі аспекти правового регулювання» (науковий керівник – Швагер О. А.);

  3 місце – Рябченко В. (студентка 4 курсу, гр. П-12) з доповіддю на тему: «Інвестування в людській капітал та його ефективність» (науковий керівник – Афанасієв Р. В.).

  По секції кафедри теоретичної і прикладної економіки «Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні та практичні засади» виступили з доповідями 12 студентів.

  За результатами секційного засідання призові місця були розподілені таким чином:

  1 місце Речембей Валерія (ЕК-31) «Підвищення пенсійного віку в Україні» (науковий керівник Гончарук Тетяна Іванівна)
  2 місце Конев Руслан (ММЕ-41) «Впровадження інноваційних технології у сільському господарстві як фактор підвищення конкурентоспроможності економіки» (науковий керівник Дутченко Олег Миколайович)
  2 місце Джолос Тетяна (ОА-32) «Аналіз рівня розвитку бізнесу в Україні» (науковий керівник Гузь Марина Михайлівна)
  3 місце Таранченко Аліна (ОА-32) «Альтернативні джерела енергії – шлях до енергетичної незалежності України» (науковий керівник Ткаченко Ірина Вікторівна)
  3 місце Рудова Карина (ОА-22) «Проблеми працевлаштування випускників ВНЗ України» (науковий керівник Кривенко Лариса Володимирівна, Ісаєва Олена Володимирівна)

  Також грамотами відзначені роботи:

  «За наукову ерудицію» Міночкіна Катерина, Следзь Маргарита (МБС-41) «Партнерство бізнесу та освіти: стратегічні орієнтири конкурентоспроможного розвитку» (наук. керівник Мішенін Є.В.)

  «За підняття актуальної теми та викликану дискусію» Шматко Дар’я, Ярошина Аліна (ОА-42) «Аналіз конкурентоспроможності молочної галузі Україні на прикладі виробництва сирів» (наук. керівник Шамота Г.М.)

  «За високі презентаційні навички» Губа Антон, Храпач Аліна (МЕ-42) «Політична економія та економікс: конфлікт» (наук. керівник Олексіч Д.В.)

  «За сміливість в підході до аналізу складних проблем» Кириченко Катерина (БС-42) «Проблеми дефіциту бюджету України» (наук. керівник Синюченко М.І.)

  «За науковий креатив» Абрамітов Владислав, Рева Владислав (Ф-42), Гудилін Вадим (Ф-43) «Нетрадиційні концепції прикладної мікроекономіки» (наук. керівник Нілова Н.М.)

  «За високий рівень наукової аргументованості» Ковач Вікторія (ЕК-31) «Дефолт в Україні: передумови, можливості, попередження, уникнення» (наук. керівник Гончарук Т.І.)

  «За оригінальність обраної теми» Тарасова Анастасія (МЕ-31) «Інноваційна економічна культура українського суспільства в умовах глобальної інтеграції» (наук. керівник. Ткаченко І.В.)

  У рамках проведення студентської конференції на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту відбулися засідняя 4 підсекцій.

  Підсекція 1. «Сучасні дослідження теорії і практики обліку»

  Керівник підсекції - к.е.н., доц. Кравченко О.В.

  Члени жюрі – Кравченко О.В., Винниченко Н.В., Гриценко О.І., Ярошенко А.С.

  Доповідачі - 7.

  1 місцеСеменець Ірина (керівник - к.е.н., доц. Винниченко Н.В.,).

  Тема:«Проблеми обліку знижок в діяльності торгівельних підприємств».

  2 місцеРудова Карина (керівник - к.е.н., доц. Серпенінова Ю.С.).

  Тема: «Проблемні аспекти обліку франчайзингу».

   3 місцеАтманова Єлізавета (керівник - к.е.н., доц. Бурденко І.М.).

  Тема: «Суттєвість в фінансовому обліку:підходи до її застосування».

  Підсекція 2. «Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в банках»

  Керівник підсекції - к.е.н., доц. Коренєва О.Г.

  Члени жюрі – Коренєва О.Г. , Колдовський А.В., Овчарова Н.В., Олексіч Ж.А., Куришко О.О.

  Доповідачі - 12.

  1 місцеКуліш Ірина (керівник - к.е.н., доц. Коренєва О.Г. ). Тема – Розвиток методичних підходів до оцінки кредитоспроможності позичальників з метою удосконалення контролю за кредитними ризиками.

  2 місцеМанжелес Тетяна (керівник - к.е.н., доц. Коренєва О.Г. ). Тема – Актуальні питання впровадження міжнародного досвіду формування резервів під кредитні операції банками України.

  3 місцеГоловко Тетяна (керівник - к.е.н., доц. Коренєва О.Г. ). Тема – Актуальні проблеми організації та обліку факторингу в Україні.

  Підсекція 3. «Проблеми організації і методики контролю й аудиту суб’єктів господарювання»

  Керівник підсекції - к.е.н., доц. Скорба О.А.

  Члени жюрі – к.е.н., доцент Скорба О.А., к.е.н., доцент Жмайлова О.Г,  асистент Небаба Н.О.

  Доповідачі - 10.

  1 місцеШапаренко Аліна (керівник - к.е.н., ст.викладач Куришко О.О.).

  Тема:« Транспортний податок: сучасність та проблеми».

  2 місцеПодобрій Ганна (керівник - к.е.н., ст.викладач Куришко О.О.).

  Тема: «Проблеми податкової звітності с.-г. підприємств».

   3 місцеКубаєвська Тетяна  (керівник - к.е.н., доц. Скорба О.А.).

  Тема: «Особливості організації аудиту основних засобів»

  Підсекція 4. «Актуальньні проблеми аналізу економічних процесів та прийняття управлінських рішень»

  Керівник підсекції - к.е.н., доц. Пластун О.Л.

  Члени жюрі – Пластун О.Л., Кремень О.І.,  Могиліна Л.А.

  Доповідачі - 7.

  1 місцеТарасенко Андрій (керівник - к.е.н., доц. Шипунова О.В.).

  Тема:«Джерела конкурентних переваг від використання ERP-систем».

  2 місцеКлунко Вікторія та Липка Євгенія (керівник - к.е.н., доц. Кремень О.І.).

  Тема: «Статистичне вивчення зайнятості населення на основі визначення її реального рівня та збалансованості».

   3 місцеМайковська Валентина (керівник - к.е.н., доц. Кремень О.І.).

  Тема: «Дескриптивна модель діагностики комплексного фінансового аналізу прибутковості підприємства»