Студентка УАБС НБУ виборола дипломи ІІ і ІІІ ступенів на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

7 квітня в Хмельницькому національному університеті відбулася підсумкова науково-практична конференція II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Інформаційні технології».

Оцінювання наукових робіт студентів здійснювала компетентна галузева конкурсна комісія, до складу якої була запрошена доцент кафедри економічної кібернетики Л.П. Перхун.

Публічний захист рецензувався за такими напрямами:

- обґрунтування актуальності роботи;
- постановка мети роботи і визначення завдань дослідження;
- визначення предмету та об’єкту дослідження;
- наявність і визначеність наукової новизни;
- визначення і застосування наукових методів дослідження;
- якість аналізу існуючих рішень;
- якість презентації основних положень роботи;
- наявність практичної реалізації;
- кількість публікацій, патентів, свідоцтв;
- наявність актів впровадження;
- ступінь вільного володіння матеріалом;
- оцінка за оригінальність.

За сукупністю окреслених критеріїв у досить складній конкурентній боротьбі студентка 5 курсу спеціальності «Економічна кібернетика» Саєва Катерина отримала диплом ІІ ступеня.

Слід відзначити, що це не перше визнання наукових здобутків Катерини на Всеукраїнському рівні. Галузеві комісії з інформатики та кібернетики (Сумський державний університет) та математичних методів і моделей в економіці (Запорізький національний університет) відзначили Саєву Катерину дипломами ІІІ ступеня.

Інформацію підготувала
доцент кафедри економічної кібернетики
Л.П. Перхун