Кафедра банківської справи

437  
  Логотип кафедри банківської справи
Сайт кафедри

Циганюк Дмитро Леонідович
в.о. завідувача кафедри
доцент,
кандидат економічних наук.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра банківської справи УАБС є провідною з підготовки:

  • бакалаврів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" (Банківські технології і процеси);
  • магістрів за спеціальністю 8.03050802 "Банківська справа" за магістерською програмою "Управління продажем банківських послуг".

Професорсько-викладацький склад кафедри банківської справи сформований з високоосвічених фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи. На кафедрі працює 14 викладачів, з яких 12 мають науковий ступінь (в т. ч. 1 - доктор і 11 – кандидатів економічних наук), серед яких 1 професор та 6 доцентів кафедри банківської справи.

УАБС НБУ

За період існування кафедри підготовлено висококваліфікованих фахівців за спеціальністю "Банківська справа" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" – понад 1500, "спеціаліст" – понад 1000, "магістр" – понад 500.

В основу концепції діяльності кафедри покладено державні стандарти вищої освіти, враховано основні принципи інтеграції вищої освіти в Україні у Європейський освітянський простір, а також реальні потреби практиків щодо формування у випускників певних компетенцій.

Співробітниками кафедри банківської справи викладається близько 30 навчальних дисциплін, для яких створений і постійно оновлюється та удосконалюється необхідний комплекс сучасного навчально-методичного забезпечення.

Викладачі кафедри здійснюють викладання спеціальних дисциплін для працівників банківських установ другого рівня та системи НБУ – слухачів тематичних семінарів та курсів підвищення кваліфікації державних службовців.

На кафедрі здійснюється наукове керівництво аспірантами за науковою спеціальністю 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит".

При кафедрі банківської справи працює навчально-тренувальний Банк.

Контактні дані:
вул. Петропавлівська, 57, навч. корпус № 2,
ауд. 231-232, 251-266
тел.: (0542) 665-110.