Кафедра економічної кібернетики

Олійник Віктор Михайлович  
  Логотип кафедри економічної кібернетики
Сайт кафедри

Олійник Віктор Михайлович,
кандидат фізико-математичних наук, доцент,
завідувач кафедри

Загальна інформація

Кафедра економічної кібернетики заснована у 2000 році. Перший набір студентів на спеціальність «Економічна кібернетика» було проведено в 2000 році. З початку навчального року кафедру очолив к.е.н. Д. М. Марченко, а незабаром – д.ф.-м.н. С. П. Рощупкин. У той час на кафедрі працювало 10 співробітників. З 2002 до 2004 року кафедрою керував к.т.н. В. В. Яценко. З 2005 до 2010 рр. – к.т.н. С. М. Новак, а з 2010 до 2014 року – к.т.н. К. Г. Гриценко. З 2014 і до теперішнього часу кафедрою завідує к.фіз.-мат.н. В. М. Олійник.

У складі кафедри працюють – 13 співробітників,у тому числі: докторів наук: професорів – 1; доцентів – 1; кандидатів наук – 9, з них доцентів – 7, старших викладачів – 2; асистентів – 1, старших лаборантів – 1.

За ці роки викладачі кафедри підготували й опублікували кілька десятків методичних посібників і підручників із різних дисциплін, спрямованих на вдосконалення навчального процесу.

Кафедра є провідною з підготовки:

 • бакалаврів напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика";
 • магістрів за спеціальністю 8.03050201 "Економічна кібернетика".
 • За час існування кафедри підготовлено быльше 300 магістрів, а понад 90% викладачів мають наукові ступені доктора або кандидата наук. Практично всі випускники кафедри затребувані й працюють за фахом, оскільки знання інформаційних технологій, методів аналізу та дослідження економічних процесів є вимогою сьогодення і запорукою успішної кар’єри. Для забезпечення фахової підготовки за різними спеціальностями на кафедрі викладається близько 40 дисциплін, для яких постійно створюється та удосконалюється сучасне методичне забезпечення:

  • «Алгоритмізація»;
  • «Безпека інформації»;
  • «Дилінгові інформаційні системи»;
  • «Дослідження операцій»;
  • «Економіко-математичні методи та моделі: економетрика»;
  • «Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи і моделі»;
  • «Економічна кібернетика: програмування»;
  • «Економічна кібернетика: системний аналіз»;
  • «Ефективність інформаційних систем»;
  • «Інтелектуальний аналіз даних»;
  • «Інформатика»;
  • «Інформаційна безпека в інформаційно-комунікаційних системах»;
  • «Інформаційний менеджмент»;
  • «Інформаційні системи і технології в банківській сфері»;
  • «Інформаційні системи і технології в управлінні»;
  • «Комп’ютерні мережі»;
  • «Корпоративні інформаційні системи»;
  • «Математика для економістів. Вища математика»;
  • «Математика для економістів. Теорія ймовірності та математична статистика»;
  • «Математичні методи і моделі ринкової економіки».
  • «Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці»;
  • «Моделі економічної динаміки»;
  • «Моделювання бізнес-процесів»;
  • «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами»;
  • «Моделювання економіки»;
  • «Моделювання системних характеристик в економіці»;
  • «Операційні системи»;
  • «Прикладна економетрика»;
  • «Прогнозування соціально-економічних процесів»;
  • «Програмне забезпечення математичного аналізу»;
  • «Програмне забезпечення статистичного аналізу»;
  • «Системи прийняття рішень»;
  • «Технології програмування в мережах»;
  • «Технології проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних»;
  • «Технології створення інформаційних систем»;
  • «Управління проектами інформатизації»;

  На кафедрі діє 10 комп’ютерних класів і спеціалізованих лабораторій, підключених до мережі Інтернет. Для навчання використовується сучасне ліцензійне програмне забезпечення.

  Особлива увага на кафедрі приділяється безперервній комп’ютерній підготовці майбутнього економіста-аналітика. Для цього всі фахові дисципліни мають комп’ютерну підтримку, діє внутрішній Web-сайт кафедри, мережева академія СІSCO компанії Сisco Systems – світового лідера у виробництві мережевого устаткування, лабораторія компанії SAS — найбільшої в світі приватної IT-компанії, що працює в області бізнес-аналітики, дилінговий зал, який дозволяє в режимі реального часу проводити торги на міжнародних валютних біржах. На кафедрі здійснюється наукове керівництво аспірантами за науковою спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

  Контактні дані: 40030, м.Суми, вул. Петропавлівська, 57, навч. корп. №2, ауд. 206-208, 214, 221-222. Тел. (0542) 665-023