Кафедра фінансів

 
 
Сайт кафедри

Фролов Сергій Михайлович
завідувач кафедри,
професор,
доктор економічних наук.

Загальна інформація.

Кафедра заснована на підставі наказу ректора УАБС від 2 липня 1998 року № 165-уч.

У складі кафедри – 26 співробітників, в тому числі докторів наук, професорів – 2; кандидатів наук, доцентів – 16; викладачів – 6; старших лаборантів – 2.

На кафедрі викладаються фундаментальні та професійно орієнтовані дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр": "Фінанси", "Фінанси підприємств", "Фінанси різних форм бізнесу", "Фінансова діяльність суб'єктів господарювання", "Фінансовий аналіз", "Фінансова санація та банкрутство підприємств", "Управління фінансовою санацією підприємства", "Фінансовий менеджмент", "Фінансовий менеджмент у малому бізнесі", "Управління фінансами акціонерних товариств", "Бюджетна система", "Бюджетний менеджмент", "Податкова система", "Податковий менеджмент", "Місцеві фінанси", "Казначейська справа", "Інвестування", "Аналіз інвестиційних проектів", "Проектне фінансування", "Фінансове інвестування", "Фінансовий ринок", "Фінансове посередництво", "Ринок фінансових послуг", "Страхування", "Соціальне страхування", "Страхові послуги", "Страховий менеджмент", "Фінансова статистика", "Актуальні питання теорії і практики фінансів".

Викладачами кафедри підготовлено понад 250 методичних розробок, опубліковано понад 370 наукових робіт, в т.ч. 45 монографій, брошур, навчальних посібників та підручників, серед яких:

 1. Єпіфанов А.О. Управління регіоном : навчальний посібник / А.О. Єпіфанов, М.В. Мінченко, Б.А. Дадашев / за ред. А.О. Єпіфанова. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 361 с.
 2. Єпіфанов А.О. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання : монографія / А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, Т.М. Мельник, І.О. Школьник та ін. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 286 с.
 3. Єпіфанов А.О. Лібералізація руху капіталу в ході євроінтеграції: досвід країн центральної Європи : монографія / А.О. Єпіфанов, С.М. Козьменко, М.І. Макаренко. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 109 с.
 4. Єпіфанов А.О. Методологічні складові ефективного розвитку банківського сектору економіки України : монографія / А.О. Єпіфанов. – Суми : Університетська книга, 2007. – 417 с.
 5. Школьник І.О. Фінансовий ринок України в контексті розвитку світової фінансової системи : монографія / І.О. Школьник. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 98 с.
 6. Школьник І.О. Фінансовий ринок України: сучасний стан та стратегія розвитку : монографія / І.О. Школьник. – Суми : Мрія, УАБС НБУ, 2008. – 348 с.
 7. Школьник І.О. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / І.О. Школьник, І.М. Боярко, Б.І. Сюркало / за ред. І. О. Школьник. – Суми : Університетська книга, 2008. – 342 с.
 8. Конопліна Ю.С. Соціальне страхування : навчальний посібник / Ю.С. Конопліна. – Суми : Університетська книга, 2007. – 224 с.

На кафедрі проводяться наукові дослідження за темами:

 • "Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів" (номер державної реєстрації 0109U006782);
 • "Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні" (номер державної реєстрації 0102U06965);
 • "Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу" (номер державної реєстрації 0107U12112);
 • "Формування страхового ринку України в контексті сталого розвитку" (номер державної реєстрації 0107U1213);
 • "Стан і перспективи розвитку банківської системи України" (номер державної реєстрації 0190U44204).

На кафедрі здійснено підготовку і захист двох докторських та понад 30 кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит.

При кафедрі діє секція прикладних економічних наук, до якої залучаються студенти III–V курсів (керівник – канд. екон. наук, доц. Гриценко Л.Л.; координатори: канд. екон. наук, доц. Конопліна Ю.С.; канд. екон. наук, ст. викладач Боярко І.М.).

Зарубіжними партнерами кафедри є Банківський інститут Вищої школи м. Прага (Чехія), Фінансова академія при Уряді Російської Федерації, Санкт-Петербурзький університет економіки і фінансів, Вища школа Бундесбанку, м. Хахенбург, Німеччина.

Контактні данні:
вул. Петропавлівська, 57,
навч. корп. №3, ауд. 220, 221, 222,
тел.: (0542) 665-093; 665-027