Кафедра управління та фінансово-економічної безпеки

Балацький Євген Олегович  
 
Сайт кафедри

Балацький Євген Олегович
завідувач кафедри
доцент,
доктор економічних наук.

Загальна інформація.

Кафедра заснована на підставі наказу ректора УАБС від 2 липня 2005 року № 165-уч.

Протягом 2015-2016 н.р. роботу кафедри забезпечують 11 штатних працівників, з яких 2 мають науковий ступінь доктора економічних наук, 7 - кандидатів наук. За кафедрою закріплено 3 аспірантів.

На кафедрі викладаються фундаментальні та професійно орієнтовані дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр": "Менеджмент", "Маркетинг", "Методика викладання у вищих навчальних закладах", "Регіональна економіка", "Основи менеджменту і маркетингу", "Безпека життєдіяльності", "Системи технологій", "Системи виробничих технологій та охорона навколишнього середовища", "Логістика", "Стратегічне управління", "Стратегічне управління підприємством", "Екологія", "Державне управління економікою", "Цивільний захист", "Основи охорони праці", "Охорона праці в галузі", "Психологія управління", "Інтелектуальна власність", "Сучасні наукові дослідження у галузі економічної безпеки суб’єктів господарювання", "Теорія організації", "Конфліктологія", "Методика викладання безпекознавчих дисциплін", "Міжнародні стандарти забезпечення безпеки підприємств", "Основи теорії управління безпекою соціальних систем", "Організація управління майновою та особистою безпекою підприємця".

Професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано понад 20 монографій, більш ніж 300 наукових статей, більше 50 навчально-методичних видань, 10 навчальних посібників.

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є:

 1. стратегічний менеджмент сучасних організацій;
 2. державна економічна політика, макроекономічне програмування, теорія національної економіки;
 3. ризик-менеджмент на підприємствах та в банках;
 4. інноваційний менеджмент;
 5. оцінка та управління інвестиційними та інноваційними проектами;
 6. відтворювальні процеси в економіці;
 7. науково-методологічні підходи до оптимізації термінів служби техніки;
 8. трудовий потенціал: методологічні питання соціально-економічної характеристики;
 9. механізми управління охороною довкілля: регіональний аспект;
 10. еколого-економічне обґрунтування використання земельних ресурсів;
 11. розвиток страхового ринку;
 12. теоретичні і методологічні питання оцінки і прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем;
 13. актуальні питання інвестиційного менеджменту.

Викладачі кафедри беруть участь у наукових дослідженнях (детальніше).

На кафедрі здійснено підготовку і захист двох докторських та понад 30 кандидатських дисертацій за спеціальностями 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит, 08.02.02 – Економіка та управління науково-технічним прогресом, 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами, 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.

При кафедрі діють такі наукові студентські гуртки:

 1. Сучасні тенденції розвитку маркетингу в Україні та за кордоном. - Науковий керівник: к.т.н., доцент А.Ф. Бондаренко.
 2. Регіональна економіка: проблеми і перспективи розвитку. - Наукові керівники: к.е.н, доцент В.П. Гордієнко.
 3. Сучасні тенденції розвитку науки управління в Україні та за кордоном. - Науковий керівник: к.е.н., доцент М.Л. Гончарова.
 4. Еволюція шкіл управлінської думки. - Науковий керівник: к.е.н., доцент О.А. Розкошна.

Зарубіжними партнерами кафедри є Банківський інститут Вищої школи (м. Прага, Чехія), Вища школа Бундесбанку (м. Хахенбург, Німеччина), Університет у м.Констанц (м.Констанц, Німеччина), Ризький технологічний університет (м.Рига, Латвія), Румунський політехнічний університет (м.Кімішуара, Румунія), Банківська школа (м.Познань, Польша), Міжнародний незалежний університет Молдови тощо.

Контактні данні:
вул. Петропавлівська, 57,
навч. корп. № 2, ауд. 307, 311, 311а
тел.: (0542) 665-045