Юридичний факультет

 
Декан
Сухонос Віктор Володимирович
д.ю.н, професор.
 
 
 
Заступник декана
Стогова Ольга Володимирівна
к.п.н, доцент.
 

Юридичний факультет академії готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр". Студентам пропонується денна та заочна форма навчання. Підготовка "бакалаврів" за напрямом "Правознавство" здійснюється протягом 4 років. Фахівець з освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" може займати наступні посади: спеціаліст державної служби, помічник судді, помічник слідчого, спеціаліст відділу реєстрації актів цивільного стану, декларант, секретар суду, юрисконсульт, помічник адвоката, помічник нотаріуса, організатор діловодства, інспектор міліції або продовжити навчання за освітньо - кваліфікаційним рівнем "Спеціаліст" (1рік) та "Магістр" (1рік 6 міс.) на денній та заочній формі.

Склад методичної ради юридичного факультету

Підготовка спеціалістів та магістрів здійснюється за спеціалізаціями банківського та господарського спрямування. Фахівці, що отримали таку освіту мають доступ до всіх видів юридичних професій і можуть працювати як у банківських установах та на підприємствах, так і знайти себе у адвокатській, суддівський, прокурорській діяльності. Наявність такої освіти також дає можливість працювати в органах державної влади всіх рівнів та в органах місцевого самоврядування.

На факультеті створено міцний професорсько-викладацький колектив. У складі факультету працюють 4 кафедри. Більшість викладачів факультету мають ступені доктора та кандидата юридичних наук, вчені звання професора та доцента, а також великий досвід практичної роботи у сфері юриспруденції. Вони плідно працюють над науковими виданнями, що рекомендовані Міністерством освіти і науки України як посібники для вищих навчальних закладів. Їхні наукові публікації можна прочитати у найвідоміших юридичних виданнях України. Науковці факультету беруть участь у підготовці пропозицій до законопроектів з прикладних питань адміністративного та фінансового права. Провідні професори факультету є членами Науково-консультативної ради при Верховному Суді України (Судова палата в адміністративних справах).

Юридичний факультет підтримує наукові стосунки з вченими таких провідних установ, як Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого та інші.

Під час навчання студенти юридичного факультету проходять навчальну та виробничу практику в кредитно-фінансових установах, органах державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органах та суб'єктах господарювання. На факультеті створено власну навчально-методичну базу з урахуванням досвіду кращих юридичних вищих навчальних закладів України. Для набуття студентами практичного досвіду роботи у складі факультету створена та ефективно працює Юридична клініка.

На юридичному факультеті створені всі необхідні умови не тільки для навчання, але і для розвитку свого наукового потенціалу, реалізації творчих амбіцій, цікавого спілкування. З 2005 р. працює Наукове товариство студентів юридичного факультету. Основною його метою є популяризація наукової діяльності, участь у наукових конференціях різного рівня і налагодження ефективної співпраці з іншими навчальними закладами. Слід відзначити, що робота товариства є досить продуктивною. Студенти факультету займають призові місця на різних наукових заходах. Команда юридичного факультету протягом останніх років займає 4-5 місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з «Правознавства» Результати наукових досліджень студентів регулярно публікуються у Молодіжному науковому віснику.

До складу факультету входять наступні кафедри:

Кафедра державно-правових дисциплін
Тел. (0542) 665-074
Завідуючий кафедрою – кандидат юридичних наук, кандидат історичних наук, доцент
Анатолій Олександрович Ткаченко

Кафедра цивільно-правових дисциплін та банківського права
Тел. (0542) 665-077
Завідуючий кафедрою – доктор юридичних наук, професор Віктор Дмитрович Чернадчук

Кафедра кримінально-правових дисциплін
Тел. (0542) 665-079
Завідуючий кафедрою – Завгородня Владислава Миколаївна, доцент, канд. юрид. наук

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
Тел. (0542) 665-078
Завідувач кафедри – доктор філософських наук, професор Іван Павлович Мозговий

Контактні дані.

Декан – Сухонос Віктор Володимирович – навч. корп. №1, 1 поверх, ауд. 104, тел. (0542) 665-094

Заступник декана – Стогова Ольга Володимирівна – навч. корп. №1, поверх, ауд. 107, тел. (0542) 665-083, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Методист денного відділення – Вєтрова Ірина Юріївна – навч. корп. №1, ауд. 106, тел. (0542) 665-115

Методист заочного відділення – Колдовська Тамара Іванівна – навч. корп. №1, ауд. 106, тел. (0542) 665-115