Кафедра державно-правових дисциплін

 
 
Сайт кафедри

Ткаченко Анатолій Олександрович
завідувач кафедрою,
кандидат юридичних наук,
кандидат історичних наук,
доцент

Кафедра державно-правових дисциплін забезпечує викладання блоку теоретичних, історичних та переважної частини публічно-правових юридичних дисциплін. З викладачами кафедри студенти зустрічаються на першому курсі навчання, тому саме на кафедру державно-правових дисциплін покладається відповідальне завдання адаптувати першокурсників до навчання в академії, сформувати уміння та навички оволодіння правовими знаннями і забезпечити належну теоретичну підготовку для освоєння спеціальних юридичних дисциплін. Крім того, близько третини дисциплін, що викладаються на кафедрі, читаються на старших курсах, а з теорії держави і права – складається державний іспит. Кафедра забезпечує також викладання юридичних дисциплін студентам економічних спеціальностей. Очолює кафедру досвідчений педагог – кандидат юридичних наук, кандидат історичних наук, доцент Ткаченко Анатолій Олександрович.

Кадровий потенціал кафедри постійно покращується. У складі кафедри працює 2 доктори, професори та 5 доцентів, кандидатів наук, більшість з яких отримали вчені звання та наукові ступені в період роботи на кафедрі. Підготовлена до захисту кандидатська дисертація асистента кафедри Кунцевич М.П., ще она знаходиться на стадії завершення (робота асистента кафедри Самойленка Є.А.).

Правонаступництво науково-педагогічних кадрів забезпечується шляхом відбору кращих випускників академії. Нині на кафедрі працює троє колишніх студентів, одна з яких, Тимошенко Ірина Василівна, вже успішно захистила кандидатську дисертацію.

Основною метою діяльності кафедри є забезпечення якісної підготовки студентів зі спеціальності "Правознавство" на юридичному факультеті за всіма формами навчання. Функціональні обов'язки кафедри визначені навчальною програмою підготовки бакалаврів та магістрів. У відповідності з нею викладачі кафедри забезпечують викладання блоку теоретичних, історичних та переважної частини публічно-правових юридичних дисциплін.

Викладачі кафедри проводять наукові дослідження за напрямами:

 • історія державотворення та правотворення, історія банківського права – доц. Ткаченко А.О.;
 • конституційне право України – доц. Добродумов П.О., проф. Сухонос В.В., доц. Тимошенко І.В.
 • проблеми державного будівництва і місцевого самоврядування – доц. Стогова О.В.
 • правове забезпечення охорони довкілля і здоров’я людини від факторів екологічної небезпеки; участь кредитно-фінансових установ у природоохоронній діяльності – асистент Кунцевич М.П;
 • міжнародно-правова охорона довкілля; інституціоналізація в міжнародному екологічному праві – асистент Самойленко Є.А.
 • правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, міжнародне економічне право - доц. Руденко Л.Д.;
 • історія політичних партій і профспілкових рухів на початку ХХ століття - проф. Осадчий Ю.Г.

Кафедра бере активну участь у діяльності редколегії наукового видання юридичного факультету "Правовий вісник Української академії банківської справи" (Ткаченко А.О. – член редколегії).

З квітня 2011 року зусиллями викладачів кафедри відновлено діяльність юридичної клініки "PROGESTO", керівництво якої здійснює доцент кафедри Руденко Л.Д. В межах діяльності клініки студенти отримують практичні навики професійного спрямування, надають консультації малозабезпеченим верствам населення та приймають участь у науково-практичних конференціях та круглих столах.

Викладачами кафедри приділяється значна увага організації наукової роботи студентів. Під керівництвом завідувача кафедрою Ткаченка А.О. працює секція історико-правових досліджень, проводяться засідання дискусійно-аналітичного клубу “ДАНКО” (керівник – професор Сухонос В.В.), асистент кафедри Кунцевич М.П. є співкоординатором Наукового товариства студентів та молодих вчених юридичного факультету, яке було засноване у березні 2006 року. З 2001 р. кафедра проводила щорічні міжвузівські наукові студентські читання, присвячені річницям прийняття Загальної декларації прав людини. У 2006 р. формат читань було розширено і за участю Наукового товариства студентів і молодих вчених започатковано проведення Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених "Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти". У І (2006), ІІ (2007), ІІІ (2008) та ІV (2009) конференціях взяли участь студенти, аспіранти, молоді вчені, викладачі ВНЗ, співробітники наукових установ, правоохоронних органів та державних установ України, Білорусі, Російської Федерації, Болгарії, Польщі, Чехії, Сполучених Штатів Америки.

В рамках діяльності Наукового товариства студентів та молодих вчених налагоджено співробітництво з юридичним факультетом Курського державного університету, проводиться обмін делегаціями, підписано договір про співробітництво між Науковим товариством студентів і молодих вчених академії та Студентським науковим товариствоми "Lex" юридичного факультету КДУ.

Науковим товариством студентів та молодих вчених з грудня 2011 року видається юридична серія електронного наукового видання «Молодіжний науковий вісник Української академії банківської справи Національного банку України» (відповідальний секретар - Кунцевич Марія Павлівна, члени редколегії - доцент Тимошенко Ірина Василівна та студент групи П-91 Горкуша Михайло).

Наукові досягнення студентів здобули визнання за межами академії – на міжвузівських та загальнодержавних конференціях. Студентські наукові роботи неодноразово перемагали та займали призові місця на всеукраїнських конкурсах.

Зусиллями викладачів кафедри щорічно на факультеті проводиться І тур Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності "Правознавство" і здійснюється підготовка студентів до участі у ІІ турі. Основним досягненням стало зайняте студенткою Ткач М. ІІ місце у 2006 р., V командне місце (у складі Огорілка Ю., Ткаченка Д., Кравченко Ю.) у 2009 році , V командне місце (у складі Ткаченка Д., Старцевої Т., Славко А.) у 2010 році, IV команде місце (у складі А. Славко, В. Гребеника й А. Градуна) у 2011 році, V командне місце (у складі А. Павленко, В. Гребеника та Н. Савостян) у 2012 році, ІV командне місце (у складі Данилюка А, Павленко А., Савостян Н.) у 2013 році, ІV командне місце (у складі Мусієнко Н., Проскурні К. і Острого Д.) у 2014 році на Всеукраїнських студентських олімпіадах з правознавства.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 • "Аграрне право";
 • "Виборче право";
 • "Державне право зарубіжних країн";
 • "Держане будівництво та місцеве самоврядування в Україні";
 • "Діловодство і документація";
 • "Екологічне право";
 • "Історія вчень про державу і право";
 • "Історія держави і права зарубіжних країн";
 • "Історія держави і права України";
 • "Конституційне право України";
 • "Міжнародне економічне право";
 • "Міжнародне право";
 • "Організація юридичної служби";
 • "Порівняльне правознавство";
 • "Правознавство";
 • "Проблеми теорії держави і права";
 • "Теорія держави і права";
 • "Юридична деонтологія".

Методична література викладачів кафедри:

 1. Виконання контрольної роботи [Текст] : методичні вказівки. – Суми : УАБС НБУ, 2005. – 22 с.
 2. Динаміка сучасного державно-політичного режиму: антиномія демократизму і авторитаризму [Текст] : монографія. – Суми : Університетська книга, 2003. – 336 с.
 3. Історія держави та права України [Текст] : навчально-методичний посібник. – Суми : Ініціатива, 2000. – 100 с.
 4. "Руська правда" – збірник правових норм київської держави [Текст] : навчальний посібник. – Суми : Ініціатива, 2000. – 52 с.
 5. Історія держави та права України [Текст] : методичний посібник. – Суми : УАБС, 2002. – 86 с.
 6. Історія держави та права зарубіжних країн [Текст] : методичний посібник. – Суми : УАБС, 2003. – 152 с.
 7. Конституційне право зарубіжних країн [Текст] : навчально-методичний посібник. – Суми : УАБС, 2004. – 134 с.
 8. Теорія держави і права [Текст] : конспект лекцій. – Суми : УАБС, 2003. – 90 с.
 9. Теорія держави і права [Текст] : методичний посібник. – Суми : УАБС, 2003. – 42 с.
 10. Теорія держави і права [Текст] : методичні вказівки щодо виконання курсової роботи. – Суми : УАБС, 2003. – 32 с.
 11. Історія вчень про державу та право [Текст] : конспект лекцій. – Суми : Ініціатива, 2000. – 56 с.
 12. Історія вчень про державу та право [Текст] : методичні вказівки для контрольних робіт. – Суми : Ініціатива, 2000. – 30 с.
 13. Історія вчень про державу і право. Частина 1. Політико-правова думка Стародавнього світу і Середньовіччя [Текст] : хрестоматія : у 4 ч. : для викладачів, аспірантів і студентів спеціальності "Правознавство" / [уклад. В.В. Сухонос] ; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – 149 с.
 14. Історія вчень про державу і право. Частина 2. Політико-правова думка епохи Відродження, Реформації та Просвітництва [Текст] : хрестоматія : для викладачів, аспірантів і студентів спеціальності "Правознавство" / [уклад. В.В. Сухонос] ; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – 255 с.
 15. Історія вчень про державу і право. Частина 3. Політико-правова думка ХІХ-ХХ століть [Текст] : хрестоматія : у 4 ч. : для викладачів, аспірантів і студентів спеціальності "Правознавство" // [уклад. В.В. Сухонос] ; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – 247 с.
 16. Історія вчень про державу і право. Частина 4. Сучасна альтернативна політико-правова думка [Текст] : хрестоматія : у 4 ч. : для викладачів, аспірантів і студентів спеціальності "Правознавство" / [уклад. В.В. Сухонос] ; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – 98 с.
 17. Аграрне право України [Текст] : навчальна програма курсу. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи. – Суми : УАБС, 2003. – 30 с.
 18. Державне будівництво та самоврядування в Україні [Текст] : методичні вказівки. – Суми : Ініціатива, 2000. – 16 с.
 19. Конституційне право України [Текст] : навчально-методичний посібник. – Суми : УАБС, 2003. – 174 с.
 20. Основи держави і права України [Текст] : навчальний посібник / за ред. В.В. Сухоноса (мол.). – Суми : Університетська книга, 2003. – 363. с.
 21. Правознавство [Текст] : методичні вказівки. – Суми : УАБС, 2003. – 70 с.
 22. Правознавство [Текст] : методичні вказівки. – Суми : УАБС, 2004. – 34 с.
 23. Правознавство [Текст] : курс лекцій / [уклад.: І.В. Тимошенко, А.Л. Чернявський] ; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. – 228 с.
 24. Правознавство [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад.: І.В. Тимошенко, А.Л. Чернявський] ; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. – 105 с.
 25. Сухонос В.В. Монархія як державна форма: історико-теоретичний та конституційно-правовий аспекти [Текст] : монографія. – Суми : ТОВ Видавничо-виробниче підприємство "Мрія-1", 2010. – 368 с.
 26. Теорія держави і права [Текст] : навчальний посібник. – Суми : Університетська книга, 2005. – 536 с.
 27. Теорія держави і права [Текст] : методичні вказівки щодо виконання курсової роботи / [уклад.: В.М. Завгородня, Є.А. Самойленко] ; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. – 114 с.
 28. Правознавство [Текст] : навчальний посібник / за ред. В.В. Сухоноса (мол.). – Суми : ВТД "Університетська книга", 2005. – 909 с.
 29. Діловодство і документація [Текст] : навчально-методичний посібник / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"; [уклад. П. О. Добродумов]. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2014. – 209 с.

Контактні дані:
вул. Соборна, 39,
навч. корп. № 1, ауд. 112
тел. (0542) 665-074