Кафедра кримінально-правових дисциплін

 
  УАБС НБУ

Завгородня Владислава Миколаївна
завідувач кафедри
кандидат юридичних наук,
доцент

Загальна інформація.

Кафедра кримінально-правових дисциплін заснована у 2000 році та входить до складу юридичного факультету Української академії банківської справи.

Основна діяльність кафедри зосереджена на таких напрямках:

 • забезпечення викладання дисциплін на юридичному факультеті денної та заочної форм навчання;
 • методичне забезпечення навчального процесу;
 • забезпечення проходження переддипломної і виробничої практик студентами денної та заочної форми навчання;
 • виховна та наукова роботи зі студентами;
 • проведення науково-дослідної роботи згідно з індивідуальними планами викладачів;
 • наукове керівництво здобувачами.

Кафедра кримінально-правових дисциплін є випускною, її діяльність регламентується розробленим і затвердженим в установленому порядку Положенням про випускну кафедру юридичного факультету УАБС.

На даний час до складу кафедри входять 9 висококваліфікованих співробітників: 2 професори, 4 доценти, 1 старший викладач, 1 асистент, 1 старший лаборант. Викладачі кафедри забезпечують викладання 15 навчальних дисциплін, керівництво переддипломною і виробничою практиками та магістерськими роботами, організацію роботи державних екзаменаційних комісій.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

 • "Адміністративне право";
 • "Адміністративне судочинство";
 • "Виконавче провадження";
 • "Конкурентне право";
 • "Криміналістика";
 • "Кримінальне право";
 • "Кримінальний процес;
 • "Кримінологія";
 • "Нотаріат України";
 • "Міжнародне приватне право";
 • "Екологічне право";
 • "Основи права ЄС";
 • "Організація судових та правоохоронних органів";
 • "Цивільний процес";
 • "Методологія наукових досліджень";
 • "Митне право";
 • "Правові основи фінансового моніторингу".

Навчально-методична робота

За час існування кафедри викладачами підготовлено і видано більше 30 методичних розробок щодо проведення практичних та семінарських занять, виконання контрольних та курсових робіт з дисциплін, які викладаються на кафедрі. Методична база оновлюється щороку з урахуванням змін в законодавстві та сучасних здобутків відповідних правових наук.

Для закріплення отриманих теоретичних знань значна увага на кафедрі приділяється організації виробничої та переддипломної практики студентів денної і заочної форми навчання. Базами практик є правоохоронні органи (суд, прокуратура, податкова інспекція), юридичні підрозділи провідних промислових підприємств, фінансових і банківських установ, організації спрямованість діяльності яких безпосередньо відповідає профілю підготовки фахівців юридичного напрямку.

Викладачі кафедри активно задіяні в викладанні на курсах підвищення кваліфікації працівників системи Національного банку України.

Основні наукові здобутки кафедри

На кафедрі активно ведеться наукова робота. Результати наукових досліджень викладачів кафедри відображені в монографіях, наукових статтях, навчальних посібниках і підручниках та в інших наукових працях. Викладачі кафедри постійно приймають участь в підготовці наукових пропозицій щодо вдосконаленню діючого та розробці майбутнього законодавства; проводять аналіз складних проблем застосування законодавства судовим та правоохоронним органам.

За період існування кафедри захищено дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Лук’янцем Дмитром Миколайовичем, Сухоносом Віктором Володимировичем; кандидата юридичних наук – Щербак Світланою Володимирівною, Маланчуком Петром Михайловичем, Пасічником Андрієм Володимировичем, Гамалієм Олександром Леонідовичем.

На кафедрі ведеться підготовка здобувачів зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», наукове керівництво якою забезпечують д.ю.н., професор Лук’янець Дмитро Миколайович і д.ю.н., професор Сухонос Віктор Володимирович. На сьогоднішній день на кафедрі працює над науковими дослідженням на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Щербак Світлана Володимирівна.

Контактні данні:
вул. Соборна, 39,
навчальний корпус №1, ауд. 206, 216.
Тел.: (0542) 66-50-79