Кафедра гуманітарних дисциплін

 
 
Сайт кафедри

Мозговий Іван Павлович
завідувач кафедри,
доктор філософських наук,
професор.

Загальна інформація.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін існує з 1996 р. Її відкрито одночасно зі створенням Академії.

Кафедра обслуговує всі три факультети Академії. Професори, доценти кафедри викладають загальноосвітні дисципліни, головним чином на 1 та 2 курсах. Також викладачі цієї кафедри читають лекційні курси для магістрів, аспірантів та слухачів курсів підвищення кваліфікації фахівців НБУ.

У складі кафедри 12 викладачів, у тому числі докторів наук, професорів – 1 і доцентів – 11, а також старший лаборант – 1.

На кафедрі викладаються дисципліни соціально-гуманітарного циклу:

 • Філософія
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія України
 • Психологія та педагогіка
 • Юридична психологія
 • Соціологія
 • Логіка
 • Релігієзнавство
 • Історія української культури
 • Ораторське мистецтво
 • Університетська освіта
 • Філософія (навчальний курс для аспірантів)

Викладачами кафедри підготовлено понад 600 наукових праць, в т.ч. методичних розробок, монографій, брошур, навчальних посібників та підручників, серед яких:

 1. Мозговий І.П. Неоплатонізм і християнство: Монографія. – Суми: Вид-во “Козацький вал”, 1997.
 2. Мозговий І.П. Аномалії духу: Суперечності духовно-релігійного розвитку 90-х. – Суми: Мрія-1, 2001.
 3. Мозговий І.П. Християнська демократія у країнах світу. – Ч. 1 (Азія, Африка, Австралія та Океанія): Довідник. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008.
 4. Мозговий І.П. Неоплатонізм і патристика, або Світло в присмерках великої цивілізації. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2009. – 471 с.
 5. Мозговий І.П. Агонія епігонів. – Суми: МакДен, 2010. – 147 с.
 6. Мозговий І.П. Релігієзнавчсий словник / За ред. А. Колодного і Б. Лобовика. – К.: Четверта хвиля, 1996 (у співавторстві).
 7. Мозговий І.П. Академічне релігієзнавство. Підручник: За наук. ред. проф. А. Колодного. – К.: Світ знань, 2000 (у співавторстві).
 8. Філософія. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. В 2-х частинах. – Ч. 1. Історія світової та української філософії / Уклад. О.П. Бойко. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – 112 с.
 9. Філософія. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. В 2-х частинах. – Ч. 2. Філософські системи / Уклад. О.П. Бойко. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – 113 с.
 10. Українська пунктуація. Навчально-методичний посібник / Уклад. Л.М. Бойченко. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – 146 с.
 11. Історія України: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Уклад. А.І. Зякун. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 187 с.
 12. Історія України: курс лекцій / Уклад. А.І. Зякун, В.Г. Троян. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – 211 с.
 13. Проблеми національного виховання у засобах масової інформації: Навчальний посібник / Уклад. Л.А. Кулішенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 173 с.
 14. Побожій С.І. З історії українського мистецтвознавства. – Суми: Університетська книга, 2005. – 186 с.
 15. Побожій С.І. Валентин Сєров і Сумщина. – Суми: Університетська книга, 2005. – 74 с., іл.
 16. Побожій С.І. Петро Левченко і Сумщина. – Суми: Університетська книга, 2006. – 90 с., іл.
 17. Побожій С.І. “Бубновий валет і Сумщина”. – Суми: Університетська книга, 2007. – 112 с., іл.
 18. Побожій С.І. Забуті художники і Сумщина. – Суми: ДВНЗ “АБС НБУ” 2008. – 157 с., іл.
 19. Побожій С.І. Ілля Рєпін і Сумщина. – Суми: ДВНЗ “АБС НБУ” 2009. – 107 с., іл.
 20. Ярова А.І. Мова художніх творів Івана Багряного Монографія Суми: “Мрія-1” ЛТД, 2002.- 112 с.

З 1999 р. кафедрою періодично проводиться науково-теоретична конференція “Сучасна картина світу: інтеграція наукового та позанаукового знання”. Студенти УАБС також ставляться до роботи цієї конференції з великим інтересом.

Під керівництвом доцента кафедри Побожія С.І. створено художню галерею “Академічна”. Галерея мистецтв “Академічна” розпочала свою діяльність у 1998 році при кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін. Сергій Іванович Побожій – кандидат мистецтвознавства, член Національної Спілки художників України.

Галерейна робота проводиться з метою підвищення естетичного виховання студентів та професорсько-викладацького складу Академії, оволодіння молодими фахівцями практичними навичками у галузі арт-бізнесу. Набуті знання можуть бути використані ними при формуванні культурної політики регіону, створенні мистецьких колекцій у банках та інших фінансових установах.

У науково-теоретичній роботі зі студентами кафедрою із року в рік використовується класична схема підготовки до всеукраїнських олімпіад та конкурсів: протягом кожного навчального семестру усіма викладачами проводяться конференції на навчальних потоках. Одночасно йде відбір переможців, рекомендованих до участі в олімпіадах, а також підготовка до пленарного засідання секції соціально-гуманітарних дисциплін на загально-академічній студентській конференції.

Така схема дозволяє охопити початковими формами наукової роботи практично весь студентський контингент. Саме тут і проявляються найбільш обдаровані студенти, які зберігають потяг до науки на всі роки навчання. Саме з них потім формуються ряди магістрів та аспірантів, а дехто навіть становиться молодим викладачем.

Організаційно-виховна робота кафедри, крім щоденної роботи зі студентами, яку веде кожен педагог, представлена значною кількістю культурно-просвітницьких заходів, які заплановані та виконуються колективом кафедри в цілому.

Наприклад, доцентом Л.М. Бойченко щорічно готуються і проводяться всеакадемічні виховні заходи для студентів і викладачів, пов’язані з процесом творчого оволодіння українською мовою: присвячені щорічному Міжнародному конкурсу ім. П. Яцика, Дню рідної мови, Дню слов’янської писемності.

Контактні дані:
навч. корпус № 1, вул. Соборна, 39, ауд. 205,
тел. 665-078.