Кафедра цивільно-правових дисциплін та банківського права

 

Чернадчук Віктор Дмитрович
завідувач кафедри,
професор,
доктор юрид. наук.

Загальна інформація.

Кафедра цивільно-правових дисциплін та банківського права Української академії банківської справи Національного банку України заснована у 2000 році та входить до складу юридичного факультету.

У складі кафедри – 11 співробітників, в точу числі професорів кафедри – 2, доцентів – 5; старший викладачів - 2, асистентів – 1; старший лаборант – 1

Сайт кафедри

На кафедрі викладаються насупні дисципліни:

 • "Цивільне право";
 • "Сімейне право";
 • "Трудове право";
 • "Фінансове право";
 • "Податкове право";
 • "Банківське право";
 • "Право інтелектуальної власності";
 • "Правове регулювання неплатоспроможності банків";
 • "Господарське право";
 • "Правова статистика";
 • "Правові основи ЗЕД";
 • "Валютне право";
 • "Правове регулювання ринку цінних паперів";
 • "Господарський процес";
 • "Правове регулювання банкрутства";
 • "Господарське процесуальне право";
 • "Господарське право";
 • "Корпоративне право";
 • "Торгове право";
 • "Заставне право";
 • "Вексельне право".

Основні наукові здобутки кафедри

За період існування кафедри захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Чернадчуком В.Д., дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Мирославським С.В., Старинським М.В., Афанасієвим Р.В., Жаренко В.Ф., підготовлено до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Плотніковою М.В., Шлапко Т.В., Івашовою І.П.

Викладачами кафедри підготовлено та опубліковано понад 200 наукових праць.

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у міжнародних, національних та зарубіжних науково-практичних конференціях, круглих столах, обговореннях актуальних проблем сучасного права та перспектив розвитку галузей права в Україні.

Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво написанням дисертаційних робіт, є членами спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій. Здійснюють науковий консалтинг та проводять наукову експертизу за дорученням державних органів та установ, є членами науково-консультативних рад при вищих органах державної влади.

На кафедрі ведеться активна робота по розвитку студентської науки, зокрема це керівництво по підготовці наукових публікацій студентами та підготовка студентів до участі у наукових і науково-практичних конференціях.

Навчально-методична робота

За час існування кафедри викладачами підготовлено і видано понад 30 методичних розробок щодо проведення практичних та семінарських занять, виконання контрольних та курсових робіт з дисциплін, які викладаються на кафедрі. Методична база оновлюється щороку з урахуванням змін в законодавстві та сучасних здобутків відповідних правових наук.

Підготовлено і видано понад 20 підручників та навчальних посібників, які рекомендовані Міністерством освіти та науки України.

Науковці кафедри викладають лекції на курсах підвищення кваліфікації працівників системи Національного банку України на теми: "Тимчасова адміністрація банку", "Заходи впливу НБУ за порушення банківського законодавства", "Правове регулювання валютних операцій", "Валютне регулювання та валютний контроль".

Контактні дані:
вул. Соборна, 39,
навч. корп. № 1, ауд. 210, 203
тел.: (0542) 665-077.