Склад

Сисоєва Лариса Юріївна
координатор проекту Жана Моне,
к.е.н., доцент кафедри банківської справи

Професорсько-викладацький склад: