Наукові досягнення Козьменка С.М.

Наукові ступені і вчені звання:

  • кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.19 "Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища" (захист відбувся у Інституті проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України – 1991 р.)
  • доктор економічних наук зі спеціальності 08.02.02 "Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси" (захист відбувся у спеціалізованій вчений раді Української академії банківської справи Національного банку України – 1997 р.);
  • доцент кафедри управління та міжнародних економічних відносин (1999 р.);
  • професор кафедри управління та зовнішньоекономічної діяльності (2001 р.).

Нагороди:

  • Медаль Академії наук України з премією для молодих учених (1993 р.);
  • Почесна грамота Національного банку України (2001 р.);
  • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007 р.);
  • Знак Міністерства освіти і науки України "За наукові досягнення" (2009 р.);
  • бронзовий пам'ятний знак "Національний банк України" (2011 р.).

Головний редактор наукових журналів: "Problems and Perspectives in Management", "Investment Management and Financial Innovations", "Environmental Economics". Член редакційних колегій і рад наукових журналів "International Journal of Business", "Вісник НБУ", "Вісник Української академії банківської справи НБУ", а також збірника наукових праць "Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України".

Сфера наукових інтересів: інноваційні методи в страхуванні, менеджмент організацій, стратегічний менеджмент у банках, відтворювальні процеси в економіці, економіка природокористування і охорони навколишнього середовища (основні наукові, навчально-методичні та публіцистичні праці).

Працює в організаційних комітетах з проведення наукових конференцій: