Наука

Наукову роботу в академії реалізують кафедри, організовує науково-дослідний центр та координує проректор, відповідальний за наукову роботу. На сьогодні академія є структурою, пріоритетом діяльності якої є наукові дослідження, напрям яких визначається Концепцією і стратегічними орієнтирами академії на період до 2015 року. Тому всі завдання поточного і перспективного розвитку академії спрямовуються на інтенсифікацію та підвищення результативності наукових досліджень.

Основний напрям науково-дослідної роботи – виконання наукових досліджень, спрямованих на вирішення проблем розвитку фінансово-банківської системи України, що визначаються Постановою Правління Національного банку України № 73 від 3.03.2012 року "Про затвердження пріоритетних напрямів наукових досліджень Національного банку України на 2013-2015 роки" - забезпечення суспільної підтримки діяльності Національного банку України; визначення системних ризиків та їх вплив на фінансовий сектор України; макропруденційне регулювання та нагляд; удосконалення грошового обігу та розвиток платіжних систем, створених Національним банком України.

Зазначена проблематика є базою для прийняття рішення при формуванні пропозицій до Єдиного тематичного плану наукових досліджень Національного банку України; плануванні науково-дослідних робіт за державним замовленням та за замовленням сторонніх організацій, а також для узгодження підготовки і захисту дисертаційних досліджень та наукової роботи студентів.